Crash in decode_one.isra.3

Similar reports
Problem #636339
Component
nginx
Last affected version
1:1.20.1-10.el7
Executable
/usr/sbin/nginx
Error name
SIGBUS 7
First occurrence
2023-11-21
Last occurrence
2024-07-23
Unique reports
9
Quality
-46

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 9 / 1,728
Operating system Count
CentOS 7 1,728
Architecture Count
x86_64 1,728
Related packages Count
libmaxminddb 1,728
 0:1.2.0-6.el7 1,686
 0:1.7.1-1.el7 42
glibc 1,728
 0:2.17-326.el7_9 1,728
sssd-client 1,728
 0:1.16.5-10.el7_9.14 866
 0:1.16.5-10.el7_9.13 820
 0:1.16.5-10.el7_9.16 42
Show moreā€¦ (12)
keyutils-libs 1,728
 0:1.5.8-3.el7 1,728
openssl-libs 1,728
 1:1.0.2k-26.el7_9 1,728
pcre 1,728
 0:8.32-17.el7 1,728
libstdc++ 1,728
 0:4.8.5-44.el7 1,728
gperftools-libs 1,728
 0:2.6.1-1.el7 1,728
libcom_err 1,728
 0:1.42.9-19.el7 1,728
zlib 1,728
 0:1.2.7-21.el7_9 1,728
nss-softokn-freebl 1,728
 0:3.79.0-4.el7_9 1,686
 0:3.90.0-6.el7_9 42
libgcc 1,728
 0:4.8.5-44.el7 1,728
krb5-libs 1,728
 0:1.15.1-55.el7_9 1,728
nginx 1,728
 1:1.16.1-2.el7 908
 1:1.20.1-10.el7 820
libselinux 1,728
 0:2.5-15.el7 1,728

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

History

Daily:

Weekly:

Monthly:


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
decode_one.isra.3
/lib64/libmaxminddb.so.0 0x17f9
Build id: d7d63cfdb2b8c8c49e7a05c9155bb1355f1d4cde
-
2
decode_one_follow
/lib64/libmaxminddb.so.0 0x1eeb
Build id: d7d63cfdb2b8c8c49e7a05c9155bb1355f1d4cde
-
3
MMDB_aget_value
/lib64/libmaxminddb.so.0 0x2900
Build id: d7d63cfdb2b8c8c49e7a05c9155bb1355f1d4cde
-
4
ngx_http_geoip2_variable
/usr/share/nginx/modules/ngx_http_geoip2_module.so 0x211b
Build id: 700d349f1469f5b44bd10e83647f61b0b08d0977
-
5
ngx_http_get_indexed_variable
/usr/sbin/nginx 0x7a901
Build id: 5373d7bd9db9fd248e1203af032ee1bd073b4278
-
6
ngx_http_script_var_code
/usr/sbin/nginx 0x7e0e5
Build id: 5373d7bd9db9fd248e1203af032ee1bd073b4278
-
7
ngx_http_rewrite_handler
/usr/sbin/nginx 0xb9275
Build id: 5373d7bd9db9fd248e1203af032ee1bd073b4278
-
8
ngx_http_core_rewrite_phase
/usr/sbin/nginx 0x67333
Build id: 5373d7bd9db9fd248e1203af032ee1bd073b4278
-
9
ngx_http_core_run_phases
/usr/sbin/nginx 0x62685
Build id: 5373d7bd9db9fd248e1203af032ee1bd073b4278
-
10
ngx_http_process_request
/usr/sbin/nginx 0x6f0ae
Build id: 5373d7bd9db9fd248e1203af032ee1bd073b4278
-
11
ngx_http_v2_run_request
/usr/sbin/nginx 0xa8337
Build id: 5373d7bd9db9fd248e1203af032ee1bd073b4278
-
12
ngx_http_v2_state_header_complete
/usr/sbin/nginx 0xa8426
Build id: 5373d7bd9db9fd248e1203af032ee1bd073b4278
-
13
ngx_http_v2_state_field_len
/usr/sbin/nginx 0xa9395
Build id: 5373d7bd9db9fd248e1203af032ee1bd073b4278
-
14
ngx_http_v2_state_field_len
/usr/sbin/nginx 0xa9395
Build id: 5373d7bd9db9fd248e1203af032ee1bd073b4278
-
15
ngx_http_v2_state_header_block
/usr/sbin/nginx 0xa94b7
Build id: 5373d7bd9db9fd248e1203af032ee1bd073b4278
-
16
ngx_http_v2_read_handler
/usr/sbin/nginx 0xa6b9d
Build id: 5373d7bd9db9fd248e1203af032ee1bd073b4278
-
17
ngx_epoll_process_events
/usr/sbin/nginx 0x53101
Build id: 5373d7bd9db9fd248e1203af032ee1bd073b4278
-
18
ngx_process_events_and_timers
/usr/sbin/nginx 0x47996
Build id: 5373d7bd9db9fd248e1203af032ee1bd073b4278
-
19
ngx_worker_process_cycle
/usr/sbin/nginx 0x50905
Build id: 5373d7bd9db9fd248e1203af032ee1bd073b4278
-
20
ngx_spawn_process
/usr/sbin/nginx 0x4f18f
Build id: 5373d7bd9db9fd248e1203af032ee1bd073b4278
-
21
ngx_start_worker_processes
/usr/sbin/nginx 0x50c10
Build id: 5373d7bd9db9fd248e1203af032ee1bd073b4278
-
22
ngx_master_process_cycle
/usr/sbin/nginx 0x51bfd
Build id: 5373d7bd9db9fd248e1203af032ee1bd073b4278
-
23
main
/usr/sbin/nginx 0x24199
Build id: 5373d7bd9db9fd248e1203af032ee1bd073b4278
-