Crash in gdk_x11_device_manager_xi2_translate_event

Similar reports
Problem #394432
Component
nautilus
Last affected version
0:3.26.3.1-7.el7
Executable
/usr/bin/nautilus-desktop
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-03-06
Last occurrence
2022-07-28
Unique reports
17
Quality
-20

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 17 / 74
Operating system Count
CentOS 7 74
Architecture Count
x86_64 74
Related packages Count
glib2 76
 0:2.56.1-9.el7_9 39
 0:2.56.1-8.el7 20
 0:2.56.1-5.el7 9
 0:2.56.1-7.el7 8
nautilus 74
 0:3.26.3.1-7.el7 67
 0:3.26.3.1-6.el7 7
libthai 74
 0:0.1.14-9.el7 74
Show moreā€¦ (145)
gnome-terminal-nautilus 74
 0:3.28.2-3.el7 64
 0:3.28.2-2.el7 10
elfutils-libs 74
 0:0.176-5.el7 65
 0:0.176-2.el7 6
 0:0.176-4.el7 3
zlib 74
 0:1.2.7-19.el7_9 55
 0:1.2.7-18.el7 15
 0:1.2.7-20.el7_9 4
pango 74
 0:1.42.4-4.el7_7 71
 0:1.42.4-3.el7 3
file-roller-nautilus 74
 0:3.28.1-2.el7 74
gvfs-client 74
 0:1.36.2-4.el7 33
 0:1.36.2-5.el7_9 30
 0:1.36.2-3.el7 11
libX11 74
 0:1.6.7-4.el7_9 30
 0:1.6.7-3.el7_9 29
 0:1.6.7-2.el7 15
libcap 74
 0:2.22-11.el7 66
 0:2.22-10.el7 8
expat 74
 0:2.1.0-12.el7 57
 0:2.1.0-14.el7_9 8
 0:2.1.0-10.el7_3 7
 0:2.1.0-11.el7 2
elfutils-libelf 74
 0:0.176-5.el7 65
 0:0.176-2.el7 6
 0:0.176-4.el7 3
libXinerama 74
 0:1.1.3-2.1.el7 74
evince-libs 74
 0:3.28.2-10.el7 64
 0:3.28.2-8.el7 7
 0:3.28.2-9.el7 3
glibc-common 74
 0:2.17-325.el7_9 25
 0:2.17-323.el7_9 15
 0:2.17-324.el7_9 13
 0:2.17-317.el7 8
 0:2.17-292.el7 7
 0:2.17-326.el7_9 3
 0:2.17-307.el7.1 3
libblkid 74
 0:2.23.2-65.el7_9.1 57
 0:2.23.2-65.el7 8
 0:2.23.2-61.el7_7.1 4
 0:2.23.2-61.el7 3
 0:2.23.2-63.el7 2
glibc 74
 0:2.17-325.el7_9 25
 0:2.17-323.el7_9 15
 0:2.17-324.el7_9 13
 0:2.17-317.el7 8
 0:2.17-292.el7 7
 0:2.17-307.el7.1 3
 0:2.17-326.el7_9 3
libicu 74
 0:50.2-4.el7_7 67
 0:50.2-3.el7 7
xz-libs 74
 0:5.2.2-1.el7 70
 0:5.2.2-2.el7_9 4
libuuid 74
 0:2.23.2-65.el7_9.1 57
 0:2.23.2-65.el7 8
 0:2.23.2-61.el7_7.1 4
 0:2.23.2-61.el7 3
 0:2.23.2-63.el7 2
libXi 74
 0:1.7.9-1.el7 74
libxkbcommon 74
 0:0.7.1-3.el7 74
evince-nautilus 74
 0:3.28.2-10.el7 64
 0:3.28.2-8.el7 7
 0:3.28.2-9.el7 3
libstdc++ 74
 0:4.8.5-44.el7 66
 0:4.8.5-39.el7 8
libgcrypt 74
 0:1.5.3-14.el7 74
libselinux 74
 0:2.5-15.el7 67
 0:2.5-14.1.el7 7
gnome-desktop3 74
 0:3.28.2-2.el7 74
libgpg-error 74
 0:1.12-3.el7 74
libwayland-client 74
 0:1.15.0-1.el7 74
bzip2-libs 74
 0:1.0.6-13.el7 74
fontconfig 74
 0:2.13.0-4.3.el7 74
lz4 74
 0:1.8.3-1.el7 64
 0:1.7.5-3.el7 10
at-spi2-atk 74
 0:2.26.2-1.el7 74
libcanberra-gtk3 74
 0:0.30-9.el7 66
 0:0.30-5.el7 8
dbus-libs 74
 1:1.10.24-15.el7 63
 1:1.10.24-13.el7_6 11
atk 74
 0:2.28.1-2.el7 67
 0:2.28.1-1.el7 7
gstreamer1 74
 0:1.10.4-2.el7 74
libvorbis 74
 1:1.3.3-8.el7.1 74
libattr 74
 0:2.4.46-13.el7 74
libmount 74
 0:2.23.2-65.el7_9.1 57
 0:2.23.2-65.el7 8
 0:2.23.2-61.el7_7.1 4
 0:2.23.2-61.el7 3
 0:2.23.2-63.el7 2
orc 74
 0:0.4.26-1.el7 74
gtk3 74
 0:3.22.30-6.el7 49
 0:3.22.30-5.el7 11
 0:3.22.30-3.el7 7
 0:3.22.30-8.el7_9 7
sqlite 74
 0:3.7.17-8.el7_7.1 70
 0:3.7.17-8.el7 4
libcanberra 74
 0:0.30-9.el7 66
 0:0.30-5.el7 8
libXrandr 74
 0:1.5.1-2.el7 74
libtdb 74
 0:1.3.18-1.el7 67
 0:1.3.16-1.el7 7
at-spi2-core 74
 0:2.28.0-1.el7 74
libepoxy 74
 0:1.5.2-1.el7 74
nautilus-extensions 74
 0:3.26.3.1-7.el7 67
 0:3.26.3.1-6.el7 7
totem-pl-parser 74
 0:3.26.1-1.el7 74
libXext 74
 0:1.3.3-3.el7 74
PackageKit-gtk3-module 74
 0:1.1.10-2.el7.centos 66
 0:1.1.10-1.el7.centos 8
libarchive 74
 0:3.1.2-14.el7_7 70
 0:3.1.2-12.el7 4
libseccomp 74
 0:2.3.1-4.el7 64
 0:2.3.1-3.el7 8
 0:2.4.1-0.el7 2
libnotify 74
 0:0.7.7-1.el7 74
fribidi 74
 0:1.0.2-1.el7_7.1 70
 0:1.0.2-1.el7 4
gdk-pixbuf2 74
 0:2.36.12-3.el7 74
libpng 74
 2:1.5.13-8.el7 65
 2:1.5.13-7.el7_2 9
pcre 74
 0:8.32-17.el7 74
libwayland-egl 74
 0:1.15.0-1.el7 74
totem-nautilus 74
 1:3.26.2-1.el7 74
libXdamage 74
 0:1.1.4-4.1.el7 74
libxcb 74
 0:1.13-1.el7 74
freetype 74
 0:2.8-14.el7_9.1 61
 0:2.8-14.el7 13
libXrender 74
 0:0.9.10-1.el7 74
tracker 74
 0:1.10.5-8.el7 67
 0:1.10.5-6.el7 7
cairo-gobject 74
 0:1.15.12-4.el7 74
libacl 74
 0:2.2.51-15.el7 66
 0:2.2.51-14.el7 8
libXfixes 74
 0:5.0.3-1.el7 74
lzo 74
 0:2.06-8.el7 74
libXcursor 74
 0:1.1.15-1.el7 74
brasero-libs 74
 0:3.12.2-5.el7 74
gstreamer1-plugins-base 74
 0:1.10.4-2.el7 74
libogg 74
 2:1.3.0-7.el7 74
graphite2 74
 0:1.3.10-1.el7_3 74
brasero-nautilus 74
 0:3.12.2-5.el7 74
libwayland-cursor 74
 0:1.15.0-1.el7 74
dconf 74
 0:0.28.0-4.el7 74
libgcc 74
 0:4.8.5-44.el7 66
 0:4.8.5-39.el7 8
libXcomposite 74
 0:0.4.4-4.1.el7 74
libtool-ltdl 74
 0:2.4.2-22.el7_3 74
harfbuzz 74
 0:1.7.5-2.el7 74
libXau 74
 0:1.0.8-2.1.el7 74
cairo 74
 0:1.15.12-4.el7 74
libxml2 73
 0:2.9.1-6.el7.5 36
 0:2.9.1-6.el7_9.6 28
 0:2.9.1-6.el7_2.3 6
 0:2.9.1-6.el7.4 3
libglvnd-glx 73
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 73
libffi 73
 0:3.0.13-19.el7 66
 0:3.0.13-18.el7 7
pixman 73
 0:0.34.0-1.el7 73
libglvnd-egl 73
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 73
libglvnd 73
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 73
nss-softokn-freebl 72
 0:3.53.1-6.el7_9 32
 0:3.67.0-3.el7_9 26
 0:3.44.0-8.el7_7 10
 0:3.44.0-5.el7 4
systemd-libs 72
 0:219-78.el7_9.3 44
 0:219-78.el7_9.5 10
 0:219-78.el7 8
 0:219-67.el7 3
 0:219-73.el7.1 3
 0:219-67.el7_7.4 2
 0:219-67.el7_7.3 1
 0:219-67.el7_7.2 1
openssl-libs 72
 1:1.0.2k-21.el7_9 30
 1:1.0.2k-19.el7 16
 1:1.0.2k-22.el7_9 15
 1:1.0.2k-25.el7_9 9
 1:1.0.2k-24.el7_9 2
adwaita-icon-theme 72
 0:3.28.0-1.el7 72
hicolor-icon-theme 72
 0:0.12-7.el7 72
abattis-cantarell-fonts 69
 0:0.0.25-1.el7 69
gnome-icon-theme 68
 0:3.12.0-1.el7 68
gnome-terminal 37
 0:3.28.2-3.el7 31
 0:3.28.2-2.el7 6
ibus-libs 28
 0:1.5.17-12.el7_9 22
 0:1.5.17-5.el7 4
 0:1.5.17-10.el7 1
 0:1.5.17-11.el7 1
ibus-gtk3 28
 0:1.5.17-12.el7_9 22
 0:1.5.17-5.el7 4
 0:1.5.17-11.el7 1
 0:1.5.17-10.el7 1
wqy-zenhei-fonts 21
 0:0.9.46-11.el7 21
libcroco 20
 0:0.6.12-6.el7_9 14
 0:0.6.12-4.el7 6
gtk3-devel 20
 0:3.22.30-6.el7 13
 0:3.22.30-5.el7 4
 0:3.22.30-3.el7 3
librsvg2 20
 0:2.40.20-1.el7 20
dejavu-sans-fonts 13
 0:2.33-6.el7 13
vlgothic-fonts 9
 0:20130607-2.el7 9
gtk3-immodule-xim 9
 0:3.22.30-6.el7 6
 0:3.22.30-5.el7 3
dejavu-sans-mono-fonts 7
 0:2.33-6.el7 7
file-roller 6
 0:3.28.1-2.el7 6
gstreamer1-plugins-good 3
 0:1.10.4-2.el7 3
vlgothic-p-fonts 2
 0:20130607-2.el7 2
seahorse-nautilus 2
 0:3.11.92-11.el7 2
mesa-libwayland-egl 2
 0:17.2.3-8.20171019.el7 2
brasero 2
 0:3.12.2-5.el7 2
neon 1
 0:0.30.0-4.el7 1
nhn-nanum-gothic-fonts 1
 0:3.020-9.el7 1
file-libs 1
 0:5.11-37.el7 1
python-libs 1
 0:2.7.5-90.el7 1
apr 1
 0:1.4.8-7.el7 1
nvidia-x11-drv-340xx 1
 0:340.107-3.el7_6.elrepo 1
libproxy 1
 0:0.4.11-11.el7 1
libcom_err 1
 0:1.42.9-19.el7 1
cjkuni-uming-fonts 1
 0:0.2.20080216.1-53.el7 1
libmodman 1
 0:2.0.1-8.el7 1
libdb 1
 0:5.3.21-25.el7 1
gtkspell3 1
 0:3.0.3-4.el7 1
intel-gdb-2020 1
 0:2020.0-166 1
cyrus-sasl-lib 1
 0:2.1.26-23.el7 1
python2-pysvn 1
 0:1.9.11-2.el7 1
krb5-libs 1
 0:1.15.1-50.el7 1
nettle 1
 0:2.7.1-9.el7_9 1
gmp 1
 1:6.0.0-15.el7 1
easytag-nautilus 1
 0:2.4.3-1.el7 1
pakchois 1
 0:0.4-10.el7 1
libjpeg-turbo 1
 0:1.2.90-8.el7 1
nautilus-python 1
 0:1.2.2-2.el7 1
subversion-libs 1
 0:1.7.14-16.el7 1
dbus-python 1
 0:1.1.1-9.el7 1
apr-util 1
 0:1.5.2-6.el7 1
libtasn1 1
 0:4.10-1.el7 1
p11-kit 1
 0:0.23.5-3.el7 1
gobject-introspection 1
 0:1.56.1-1.el7 1
sssd-client 1
 0:1.16.5-10.el7_9.7 1
python-gobject-base 1
 0:3.22.0-1.el7_4.1 1
dbus-glib 1
 0:0.100-7.el7 1
gnutls 1
 0:3.3.29-9.el7_6 1
keyutils-libs 1
 0:1.5.8-3.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

History

Daily:

Weekly:

Monthly:


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
gdk_x11_device_manager_xi2_translate_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x5f2fb
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
2
_gdk_x11_event_translator_translate
/lib64/libgdk-3.so.0 0x68e22
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
3
_gdk_x11_display_queue_events
/lib64/libgdk-3.so.0 0x688f1
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
4
gdk_display_get_event
/lib64/libgdk-3.so.0 0x333b9
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
5
gdk_event_source_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x68572
Build id: 2fc29c0a9eb9522db14f8364973bd73a39d66b26
-
6
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
7
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
8
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
9
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36a5
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
10
main
/usr/bin/nautilus-desktop 0x4194f
Build id: 198690839d47bbebca2f8dcffb2a33df5c808ff4
-