Crash in raise

Similar reports
Problem #396054
Component
qbittorrent
Last affected version
1:4.3.3-1.fc32
Executable
/usr/bin/qbittorrent
Error name
SIGABRT 6
First occurrence
2021-03-06
Last occurrence
2022-10-21
Unique reports
12
Quality
-41

Statistics

Operating system Unique / Total count
Fedora 32 12 / 13
Operating system Count
Fedora 32 13
Architecture Count
x86_64 13
Related packages Count
gtk3 6
 0:3.24.28-2.fc32 6
libXrender 5
 0:0.9.10-11.fc32 5
libthai 5
 0:0.1.28-4.fc32 5
Show moreā€¦ (104)
mesa-libgbm 5
 0:20.2.3-1.fc32 5
libffi 5
 0:3.1-24.fc32 5
hicolor-icon-theme 5
 0:0.17-8.fc32 5
dbus-libs 5
 1:1.12.20-1.fc32 5
qbittorrent 5
 1:4.3.3-1.fc32 5
libgcc 5
 0:10.3.1-1.fc32 5
libdrm 5
 0:2.4.102-1.fc32 5
gdk-pixbuf2 5
 0:2.40.0-2.fc32 5
libXi 5
 0:1.7.10-3.fc32 5
rb_libtorrent 5
 0:1.2.10-2.fc32 5
libglvnd 5
 1:1.3.2-1.fc32 5
boost-system 5
 0:1.69.0-19.fc32 5
libicu 5
 0:65.1-2.fc32 5
sssd-client 5
 0:2.4.0-1.fc32 5
libpng 5
 2:1.6.37-3.fc32 5
libXinerama 5
 0:1.1.4-5.fc32 5
libglvnd-egl 5
 1:1.3.2-1.fc32 5
adwaita-icon-theme 5
 0:3.36.1-1.fc32 5
libxkbcommon 5
 0:0.10.0-2.fc32 5
mesa-libglapi 5
 0:20.2.3-1.fc32 5
expat 5
 0:2.2.8-2.fc32 5
harfbuzz 5
 0:2.6.4-3.fc32 5
libadwaita-qt5 5
 0:1.2.0-1.fc32 5
libX11 5
 0:1.6.12-1.fc32 5
libstdc++ 5
 0:10.3.1-1.fc32 5
libXcomposite 5
 0:0.4.5-2.fc32 5
pcre2 5
 0:10.36-4.fc32 5
at-spi2-core 5
 0:2.36.1-1.fc32 5
libX11-xcb 5
 0:1.6.12-1.fc32 5
glibc-all-langpacks 5
 0:2.31-6.fc32 5
sssd-common 5
 0:2.4.0-1.fc32 5
libselinux 5
 0:3.0-5.fc32 5
nss-mdns 5
 0:0.14.1-9.fc32 5
qgnomeplatform 5
 0:0.7.1-2.fc32 5
qt5-qtsvg 5
 0:5.14.2-1.fc32 5
libwayland-egl 5
 0:1.18.0-1.fc32 5
libmount 5
 0:2.35.2-1.fc32 5
freetype 5
 0:2.10.4-1.fc32 5
libwayland-cursor 5
 0:1.18.0-1.fc32 5
adwaita-qt5 5
 0:1.2.0-1.fc32 5
qt5-qtwayland 5
 0:5.14.2-4.fc32 5
glibc 5
 0:2.31-6.fc32 5
libgpg-error 5
 0:1.36-3.fc32 5
krb5-libs 5
 0:1.18.2-29.fc32 5
pango 5
 0:1.44.7-2.fc32 5
libepoxy 5
 0:1.5.4-2.fc32 5
qt5-qtbase-gui 5
 0:5.14.2-6.fc32 5
libwayland-client 5
 0:1.18.0-1.fc32 5
zlib 5
 0:1.2.11-21.fc32 5
qt5-qtbase 5
 0:5.14.2-6.fc32 5
libjpeg-turbo 5
 0:2.0.4-3.fc32 5
libdatrie 5
 0:0.2.9-11.fc32 5
systemd-libs 5
 0:245.9-1.fc32 5
libXrandr 5
 0:1.5.2-3.fc32 5
mesa-libEGL 5
 0:20.2.3-1.fc32 5
fontconfig 5
 0:2.13.92-9.fc32 5
at-spi2-atk 5
 0:2.34.2-1.fc32 5
libcom_err 5
 0:1.45.5-3.fc32 5
mesa-dri-drivers 5
 0:20.2.3-1.fc32 5
libgcrypt 5
 0:1.8.5-3.fc32 5
dconf 5
 0:0.36.0-1.fc32 5
openssl-libs 5
 1:1.1.1k-1.fc32 5
libxcb 5
 0:1.13.1-4.fc32 5
xz-libs 5
 0:5.2.5-1.fc32 5
libXfixes 5
 0:5.0.3-11.fc32 5
fribidi 5
 0:1.0.9-1.fc32 5
libXext 5
 0:1.3.4-3.fc32 5
libwayland-server 5
 0:1.18.0-1.fc32 5
cairo 5
 0:1.16.0-8.fc32 5
libblkid 5
 0:2.35.2-1.fc32 5
libxshmfence 5
 0:1.3-6.fc32 5
qt5-qtx11extras 5
 0:5.14.2-1.fc32 5
pixman 5
 0:0.40.0-1.fc32 5
pcre2-utf16 5
 0:10.36-4.fc32 5
gvfs-client 5
 0:1.44.1-1.fc32 5
pcre 5
 0:8.44-2.fc32 5
keyutils-libs 5
 0:1.6.1-1.fc32 5
bzip2-libs 5
 0:1.0.8-2.fc32 5
glib2 5
 0:2.64.6-1.fc32 5
libXcursor 5
 0:1.2.0-2.fc32 5
atk 5
 0:2.36.0-1.fc32 5
libXau 5
 0:1.0.9-3.fc32 5
abattis-cantarell-fonts 5
 0:0.201-2.fc32 5
lz4-libs 5
 0:1.9.1-2.fc32 5
cairo-gobject 5
 0:1.16.0-8.fc32 5
libglvnd-glx 5
 1:1.3.2-1.fc32 5
libXdamage 5
 0:1.1.5-2.fc32 5
graphite2 5
 0:1.3.14-1.fc32 5
libedit 3
 0:3.1-32.20191231cvs.fc32 3
llvm-libs 3
 0:10.0.1-4.fc32 3
ncurses-libs 3
 0:6.1-15.20191109.fc32 3
elfutils-libelf 3
 0:0.183-1.fc32 3
libcanberra 2
 0:0.30-22.fc32 2
google-noto-sans-cjk-ttc-fonts 2
 0:20190416-6.fc32 2
libogg 2
 2:1.3.4-2.fc32 2
PackageKit-gtk3-module 2
 0:1.1.13-3.fc32 2
libcanberra-gtk3 2
 0:0.30-22.fc32 2
libvorbis 2
 1:1.3.6-6.fc32 2
libtdb 2
 0:1.4.3-2.fc32 2
libtool-ltdl 2
 0:2.4.6-33.fc32 2
libpciaccess 2
 0:0.16-2.fc32 2
dejavu-sans-fonts 1
 0:2.37-8.fc32 1
gtk3-devel 1
 0:3.24.28-2.fc32 1
sil-nuosu-fonts 1
 0:2.200-1.fc32 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x3c7d5
Build id: caf9d1e5c7756f21862deee1bc0cef86f8755290
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x25895
Build id: caf9d1e5c7756f21862deee1bc0cef86f8755290
-
3
qt_message_output(QtMsgType, QMessageLogContext const&, QString const&) [clone .cold]
/lib64/libQt5Core.so.5 0x91a7f
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
4
/lib64/libQt5WaylandClient.so.5 0x5b8c9
Build id: a454e1b06af98e6a6a3223faeb1684b49724aea2
-
5
QtWaylandClient::QWaylandShmBackingStore::resize(QSize const&)
/lib64/libQt5WaylandClient.so.5 0x610f9
Build id: a454e1b06af98e6a6a3223faeb1684b49724aea2
-
6
QtWaylandClient::QWaylandShmBackingStore::beginPaint(QRegion const&)
/lib64/libQt5WaylandClient.so.5 0x6135d
Build id: a454e1b06af98e6a6a3223faeb1684b49724aea2
-
7
QBackingStore::beginPaint(QRegion const&)
/lib64/libQt5Gui.so.5 0x28cddd
Build id: edea91e168b95f30e50e0173474858ed854a3c7b
-
8
QWidgetRepaintManager::paintAndFlush()
/lib64/libQt5Widgets.so.5 0x182e0e
Build id: 0652d93910428b685b3331cb114fd64a5e8dfb04
-
9
QWidget::event(QEvent*)
/lib64/libQt5Widgets.so.5 0x1b3a97
Build id: 0652d93910428b685b3331cb114fd64a5e8dfb04
-
10
QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*)
/lib64/libQt5Widgets.so.5 0x172063
Build id: 0652d93910428b685b3331cb114fd64a5e8dfb04
-
11
QCoreApplication::notifyInternal2(QObject*, QEvent*)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x25aee0
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
12
QCoreApplicationPrivate::sendPostedEvents(QObject*, int, QThreadData*)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x25db67
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
13
postEventSourceDispatch(_GSource*, int (*)(void*), void*)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x2a6fd7
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
14
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x5278f
Build id: 582a0bf53c09605018f3cd2259cae5247cbfb86d
-
15
g_main_context_iterate.constprop.0
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52b18
Build id: 582a0bf53c09605018f3cd2259cae5247cbfb86d
-
16
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52be3
Build id: 582a0bf53c09605018f3cd2259cae5247cbfb86d
-
17
QEventDispatcherGlib::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x2a6aa3
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
18
QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x25983b
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
19
QCoreApplication::exec()
/lib64/libQt5Core.so.5 0x2614c6
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
20
main
/usr/bin/qbittorrent 0xacb3c
Build id: 41ad4aecc8d0d098ccb6a3e4287f2734e702c95b
-