Crash in raise

Similar reports
Problem #396054
Component
qt-creator
Last affected version
0:4.12.4-3.fc32
Executable
/usr/bin/qtcreator
Error name
SIGABRT 6
First occurrence
2021-03-06
Last occurrence
2022-12-08
Unique reports
27
Quality
-41

Statistics

Operating system Unique / Total count
Fedora 32 27 / 27
Operating system Count
Fedora 32 27
Architecture Count
x86_64 27
Related packages Count
glib2 17
 0:2.64.6-1.fc32 17
krb5-libs 15
 0:1.18.2-29.fc32 14
 0:1.18.2-20.fc32 1
libstdc++ 15
 0:10.3.1-1.fc32 14
 0:10.2.1-1.fc32 1
Show moreā€¦ (114)
systemd-libs 15
 0:245.9-1.fc32 14
 0:245.7-1.fc32 1
pcre 15
 0:8.44-2.fc32 14
 0:8.44-1.fc32 1
gtk3 15
 0:3.24.28-2.fc32 14
 0:3.24.22-1.fc32 1
llvm-libs 15
 0:10.0.1-4.fc32 14
 0:10.0.1-2.fc32 1
sqlite-libs 15
 0:3.34.0-1.fc32 14
 0:3.33.0-1.fc32 1
glibc 15
 0:2.31-6.fc32 14
 0:2.31-4.fc32 1
glibc-all-langpacks 15
 0:2.31-6.fc32 14
 0:2.31-4.fc32 1
clang-libs 14
 0:10.0.1-3.fc32 14
pango 14
 0:1.44.7-2.fc32 14
libXrender 14
 0:0.9.10-11.fc32 14
qt5-qttools-libs-designer 14
 0:5.14.2-1.fc32 14
libffi 14
 0:3.1-24.fc32 14
libgcrypt 14
 0:1.8.5-3.fc32 14
libX11 14
 0:1.6.12-1.fc32 14
dbus-libs 14
 1:1.12.20-1.fc32 14
expat 14
 0:2.2.8-2.fc32 14
abattis-cantarell-fonts 14
 0:0.201-2.fc32 14
libwayland-server 14
 0:1.18.0-1.fc32 14
pcre2 14
 0:10.36-4.fc32 14
libxkbcommon 14
 0:0.10.0-2.fc32 14
libdatrie 14
 0:0.2.9-11.fc32 14
dconf 14
 0:0.36.0-1.fc32 14
libgpg-error 14
 0:1.36-3.fc32 14
libXdamage 14
 0:1.1.5-2.fc32 14
libedit 14
 0:3.1-32.20191231cvs.fc32 14
gvfs-client 14
 0:1.44.1-1.fc32 14
harfbuzz 14
 0:2.6.4-3.fc32 14
qt5-qtwayland 14
 0:5.14.2-4.fc32 14
libXfixes 14
 0:5.0.3-11.fc32 14
libcom_err 14
 0:1.45.5-3.fc32 14
libepoxy 14
 0:1.5.4-2.fc32 14
fribidi 14
 0:1.0.9-1.fc32 14
mesa-libglapi 14
 0:20.2.3-1.fc32 14
libglvnd 14
 1:1.3.2-1.fc32 14
libxcb 14
 0:1.13.1-4.fc32 14
libXau 14
 0:1.0.9-3.fc32 14
pixman 14
 0:0.40.0-1.fc32 14
at-spi2-atk 14
 0:2.34.2-1.fc32 14
mesa-dri-drivers 14
 0:20.2.3-1.fc32 14
at-spi2-core 14
 0:2.36.1-1.fc32 14
libXinerama 14
 0:1.1.4-5.fc32 14
freetype 14
 0:2.10.4-1.fc32 14
libX11-xcb 14
 0:1.6.12-1.fc32 14
qt5-qtscript 14
 0:5.14.2-1.fc32 14
adwaita-qt5 14
 0:1.2.0-1.fc32 14
lz4-libs 14
 0:1.9.1-2.fc32 14
cairo 14
 0:1.16.0-8.fc32 14
libadwaita-qt5 14
 0:1.2.0-1.fc32 14
libxshmfence 14
 0:1.3-6.fc32 14
graphite2 14
 0:1.3.14-1.fc32 14
libgcc 14
 0:10.3.1-1.fc32 14
qt-creator-data 14
 0:4.12.4-3.fc32 14
qt5-qttools-libs-designercomponents 14
 0:5.14.2-1.fc32 14
zlib 14
 0:1.2.11-21.fc32 14
xz-libs 14
 0:5.2.5-1.fc32 14
keyutils-libs 14
 0:1.6.1-1.fc32 14
libwayland-egl 14
 0:1.18.0-1.fc32 14
libglvnd-glx 14
 1:1.3.2-1.fc32 14
ncurses-libs 14
 0:6.1-15.20191109.fc32 14
qt-creator 14
 0:4.12.4-3.fc32 14
libXi 14
 0:1.7.10-3.fc32 14
libthai 14
 0:0.1.28-4.fc32 14
libmount 14
 0:2.35.2-1.fc32 14
mesa-libEGL 14
 0:20.2.3-1.fc32 14
qt5-qtdeclarative 14
 0:5.14.2-1.fc32 14
bzip2-libs 14
 0:1.0.8-2.fc32 14
libXcomposite 14
 0:0.4.5-2.fc32 14
libdrm 14
 0:2.4.102-1.fc32 14
qt5-qtbase-gui 14
 0:5.14.2-6.fc32 14
libicu 14
 0:65.1-2.fc32 14
libwayland-client 14
 0:1.18.0-1.fc32 14
qgnomeplatform 14
 0:0.7.1-2.fc32 14
atk 14
 0:2.36.0-1.fc32 14
openssl-libs 14
 1:1.1.1k-1.fc32 14
adwaita-icon-theme 14
 0:3.36.1-1.fc32 14
qt5-qtbase 14
 0:5.14.2-6.fc32 14
mesa-libgbm 14
 0:20.2.3-1.fc32 14
gdk-pixbuf2 14
 0:2.40.0-2.fc32 14
libXrandr 14
 0:1.5.2-3.fc32 14
libXcursor 14
 0:1.2.0-2.fc32 14
qt5-qtx11extras 14
 0:5.14.2-1.fc32 14
libwayland-cursor 14
 0:1.18.0-1.fc32 14
pcre2-utf16 14
 0:10.36-4.fc32 14
cairo-gobject 14
 0:1.16.0-8.fc32 14
libglvnd-egl 14
 1:1.3.2-1.fc32 14
libjpeg-turbo 14
 0:2.0.4-3.fc32 14
libblkid 14
 0:2.35.2-1.fc32 14
sssd-client 14
 0:2.4.0-1.fc32 14
qt5-qttools-libs-help 14
 0:5.14.2-1.fc32 14
libXext 14
 0:1.3.4-3.fc32 14
libselinux 14
 0:3.0-5.fc32 14
fontconfig 14
 0:2.13.92-9.fc32 14
libpng 14
 2:1.6.37-3.fc32 14
sssd-common 13
 0:2.4.0-1.fc32 13
elfutils-libelf 10
 0:0.183-1.fc32 10
hicolor-icon-theme 9
 0:0.17-8.fc32 9
dejavu-sans-mono-fonts 6
 0:2.37-8.fc32 6
qt5-qtsvg 6
 0:5.14.2-1.fc32 6
dejavu-sans-fonts 6
 0:2.37-8.fc32 6
libtiff 5
 0:4.1.0-3.fc32 5
lcms2 5
 0:2.9-7.fc32 5
libwebp 5
 0:1.2.0-1.fc32 5
libmng 5
 0:2.0.3-11.fc32 5
qt5-qtimageformats 5
 0:5.14.2-1.fc32 5
libzstd 5
 0:1.4.9-1.fc32 5
jasper-libs 5
 0:2.0.26-2.fc32 5
jbigkit-libs 5
 0:2.1-18.fc32 5
libpciaccess 4
 0:0.16-2.fc32 4
qt5-qtwebengine 4
 0:5.15.2-7.fc32 4
glibc-langpack-en 3
 0:2.31-6.fc32 3
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts 2
 0:20200910-2.fc32 2
adobe-source-code-pro-fonts 2
 0:2.030.1.050-8.fc32 2
glibc-langpack-ru 1
 0:2.31-6.fc32 1
nvidia-driver-libs 1
 3:460.67-1.fc32 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x3c7d5
Build id: caf9d1e5c7756f21862deee1bc0cef86f8755290
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x25895
Build id: caf9d1e5c7756f21862deee1bc0cef86f8755290
-
3
qt_message_output(QtMsgType, QMessageLogContext const&, QString const&) [clone .cold]
/lib64/libQt5Core.so.5 0x91a7f
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
4
/lib64/libQt5WaylandClient.so.5 0x5b8c9
Build id: a454e1b06af98e6a6a3223faeb1684b49724aea2
-
5
QtWaylandClient::QWaylandShmBackingStore::resize(QSize const&)
/lib64/libQt5WaylandClient.so.5 0x610f9
Build id: a454e1b06af98e6a6a3223faeb1684b49724aea2
-
6
QtWaylandClient::QWaylandShmBackingStore::beginPaint(QRegion const&)
/lib64/libQt5WaylandClient.so.5 0x6135d
Build id: a454e1b06af98e6a6a3223faeb1684b49724aea2
-
7
QBackingStore::beginPaint(QRegion const&)
/lib64/libQt5Gui.so.5 0x28cddd
Build id: edea91e168b95f30e50e0173474858ed854a3c7b
-
8
QWidgetRepaintManager::paintAndFlush()
/lib64/libQt5Widgets.so.5 0x182e0e
Build id: 0652d93910428b685b3331cb114fd64a5e8dfb04
-
9
QWidget::event(QEvent*)
/lib64/libQt5Widgets.so.5 0x1b3a97
Build id: 0652d93910428b685b3331cb114fd64a5e8dfb04
-
10
QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*)
/lib64/libQt5Widgets.so.5 0x172063
Build id: 0652d93910428b685b3331cb114fd64a5e8dfb04
-
11
QCoreApplication::notifyInternal2(QObject*, QEvent*)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x25aee0
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
12
QCoreApplicationPrivate::sendPostedEvents(QObject*, int, QThreadData*)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x25db67
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
13
postEventSourceDispatch(_GSource*, int (*)(void*), void*)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x2a6fd7
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
14
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x5278f
Build id: 582a0bf53c09605018f3cd2259cae5247cbfb86d
-
15
g_main_context_iterate.constprop.0
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52b18
Build id: 582a0bf53c09605018f3cd2259cae5247cbfb86d
-
16
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52be3
Build id: 582a0bf53c09605018f3cd2259cae5247cbfb86d
-
17
QEventDispatcherGlib::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x2a6aa3
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
18
QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>)
/lib64/libQt5Core.so.5 0x25983b
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
19
QCoreApplication::exec()
/lib64/libQt5Core.so.5 0x2614c6
Build id: 49196f2133588c00f59e93c5c13c41db81731e68
-
20
main
/usr/bin/qtcreator 0xbd5a
Build id: 378a23f8935e60ca61785fc3b8335d094897953b
-