Crash in raise

Similar reports
Problem #916
Component
nautilus
Last affected version
0:3.26.3.1-7.el7
Executable
/usr/bin/nautilus-desktop
Error name
SIGABRT 6
First occurrence
2021-03-08
Last occurrence
2022-07-19
Unique reports
17
Quality
-22

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 17 / 93
Operating system Count
CentOS 7 93
Architecture Count
x86_64 93
Related packages Count
gtk3 105
 0:3.22.30-6.el7 57
 0:3.22.30-5.el7 27
 0:3.22.30-3.el7 12
 0:3.22.30-8.el7_9 9
glib2 100
 0:2.56.1-9.el7_9 49
 0:2.56.1-7.el7 17
 0:2.56.1-8.el7 17
 0:2.56.1-2.el7 9
 0:2.56.1-5.el7 6
 0:2.56.1-4.el7_6 2
gdk-pixbuf2 99
 0:2.36.12-3.el7 99
Show moreā€¦ (129)
atk 98
 0:2.28.1-2.el7 87
 0:2.28.1-1.el7 11
libwayland-client 94
 0:1.15.0-1.el7 93
 0:1.14.0-2.el7 1
libepoxy 94
 0:1.5.2-1.el7 93
 0:1.3.1-2.el7_5 1
zlib 94
 0:1.2.7-19.el7_9 51
 0:1.2.7-18.el7 36
 0:1.2.7-20.el7_9 6
 0:1.2.7-17.el7 1
adwaita-icon-theme 94
 0:3.28.0-1.el7 93
 0:3.26.0-1.el7 1
libxcb 94
 0:1.13-1.el7 93
 0:1.12-1.el7 1
fontconfig 93
 0:2.13.0-4.3.el7 93
libcanberra-gtk3 93
 0:0.30-9.el7 82
 0:0.30-5.el7 11
libXau 93
 0:1.0.8-2.1.el7 93
libwayland-egl 93
 0:1.15.0-1.el7 93
libuuid 93
 0:2.23.2-65.el7_9.1 56
 0:2.23.2-65.el7 20
 0:2.23.2-59.el7 8
 0:2.23.2-63.el7 6
 0:2.23.2-59.el7_6.1 3
libXcursor 93
 0:1.1.15-1.el7 93
libvorbis 93
 1:1.3.3-8.el7.1 93
lz4 93
 0:1.8.3-1.el7 75
 0:1.7.5-2.el7 11
 0:1.7.5-3.el7 7
libXcomposite 93
 0:0.4.4-4.1.el7 93
fribidi 93
 0:1.0.2-1.el7_7.1 82
 0:1.0.2-1.el7 11
libXfixes 93
 0:5.0.3-1.el7 93
libicu 93
 0:50.2-4.el7_7 82
 0:50.1.2-17.el7 11
nautilus-extensions 93
 0:3.26.3.1-7.el7 82
 0:3.26.3.1-2.el7 10
 0:3.26.3.1-6.el7 1
harfbuzz 93
 0:1.7.5-2.el7 93
elfutils-libs 93
 0:0.176-5.el7 75
 0:0.172-2.el7 11
 0:0.176-4.el7 7
libX11 93
 0:1.6.7-4.el7_9 42
 0:1.6.7-2.el7 22
 0:1.6.7-3.el7_9 18
 0:1.6.5-2.el7 11
libgpg-error 93
 0:1.12-3.el7 93
elfutils-libelf 93
 0:0.176-5.el7 75
 0:0.172-2.el7 11
 0:0.176-4.el7 7
gvfs-client 93
 0:1.36.2-5.el7_9 40
 0:1.36.2-4.el7 35
 0:1.36.2-1.el7 11
 0:1.36.2-3.el7 7
nautilus 93
 0:3.26.3.1-7.el7 82
 0:3.26.3.1-2.el7 10
 0:3.26.3.1-6.el7 1
glibc 93
 0:2.17-324.el7_9 31
 0:2.17-317.el7 19
 0:2.17-325.el7_9 18
 0:2.17-260.el7 8
 0:2.17-307.el7.1 6
 0:2.17-326.el7_9 6
 0:2.17-323.el7_9 4
 0:2.17-260.el7_6.6 1
gstreamer1 93
 0:1.10.4-2.el7 93
sqlite 93
 0:3.7.17-8.el7_7.1 82
 0:3.7.17-8.el7 11
libcap 93
 0:2.22-11.el7 82
 0:2.22-9.el7 11
libmount 93
 0:2.23.2-65.el7_9.1 56
 0:2.23.2-65.el7 20
 0:2.23.2-59.el7 8
 0:2.23.2-63.el7 6
 0:2.23.2-59.el7_6.1 3
tracker 93
 0:1.10.5-8.el7 82
 0:1.10.5-6.el7 11
libXinerama 93
 0:1.1.3-2.1.el7 93
dbus-libs 93
 1:1.10.24-15.el7 75
 1:1.10.24-12.el7 8
 1:1.10.24-13.el7_6 5
 1:1.10.24-14.el7_8 5
bzip2-libs 93
 0:1.0.6-13.el7 93
dconf 93
 0:0.28.0-4.el7 93
libXrender 93
 0:0.9.10-1.el7 93
libxkbcommon 93
 0:0.7.1-3.el7 82
 0:0.7.1-1.el7 11
libXext 93
 0:1.3.3-3.el7 93
pcre 93
 0:8.32-17.el7 93
libattr 93
 0:2.4.46-13.el7 93
libselinux 93
 0:2.5-15.el7 82
 0:2.5-14.1.el7 11
libseccomp 93
 0:2.3.1-4.el7 82
 0:2.3.1-3.el7 11
pango 93
 0:1.42.4-4.el7_7 82
 0:1.42.4-1.el7 9
 0:1.42.4-2.el7_6 2
libcanberra 93
 0:0.30-9.el7 82
 0:0.30-5.el7 11
gnome-terminal-nautilus 93
 0:3.28.2-3.el7 75
 0:3.28.2-2.el7 18
xz-libs 93
 0:5.2.2-1.el7 90
 0:5.2.2-2.el7_9 3
libffi 93
 0:3.0.13-19.el7 82
 0:3.0.13-18.el7 11
libpng 93
 2:1.5.13-8.el7 76
 2:1.5.13-7.el7_2 17
libblkid 93
 0:2.23.2-65.el7_9.1 56
 0:2.23.2-65.el7 20
 0:2.23.2-59.el7 8
 0:2.23.2-63.el7 6
 0:2.23.2-59.el7_6.1 3
gstreamer1-plugins-base 93
 0:1.10.4-2.el7 93
libtool-ltdl 93
 0:2.4.2-22.el7_3 93
graphite2 93
 0:1.3.10-1.el7_3 93
libXdamage 93
 0:1.1.4-4.1.el7 93
gnome-desktop3 93
 0:3.28.2-2.el7 93
libXrandr 93
 0:1.5.1-2.el7 93
orc 93
 0:0.4.26-1.el7 93
libXi 93
 0:1.7.9-1.el7 93
libwayland-cursor 93
 0:1.15.0-1.el7 93
at-spi2-atk 93
 0:2.26.2-1.el7 93
file-roller-nautilus 93
 0:3.28.1-2.el7 93
libgcrypt 93
 0:1.5.3-14.el7 93
libtdb 93
 0:1.3.18-1.el7 82
 0:1.3.15-1.el7 11
libogg 93
 2:1.3.0-7.el7 93
at-spi2-core 93
 0:2.28.0-1.el7 93
libthai 93
 0:0.1.14-9.el7 93
glibc-common 92
 0:2.17-324.el7_9 31
 0:2.17-317.el7 19
 0:2.17-325.el7_9 18
 0:2.17-260.el7 8
 0:2.17-307.el7.1 6
 0:2.17-326.el7_9 6
 0:2.17-323.el7_9 3
 0:2.17-260.el7_6.6 1
systemd-libs 92
 0:219-78.el7_9.3 38
 0:219-78.el7_9.5 18
 0:219-78.el7 16
 0:219-62.el7 8
 0:219-62.el7_6.9 3
 0:219-73.el7_8.9 3
 0:219-78.el7_9.2 3
 0:219-73.el7_8.6 1
 0:219-73.el7_8.8 1
 0:219-73.el7_8.5 1
freetype 92
 0:2.8-14.el7_9.1 58
 0:2.8-14.el7 23
 0:2.8-12.el7 8
 0:2.8-12.el7_6.1 3
abattis-cantarell-fonts 92
 0:0.0.25-1.el7 92
evince-nautilus 92
 0:3.28.2-10.el7 74
 0:3.28.2-5.el7 10
 0:3.28.2-9.el7 7
 0:3.28.2-8.el7 1
nss-softokn-freebl 92
 0:3.53.1-6.el7_9 35
 0:3.67.0-3.el7_9 24
 0:3.44.0-8.el7_7 22
 0:3.36.0-5.el7_5 11
evince-libs 92
 0:3.28.2-10.el7 74
 0:3.28.2-5.el7 10
 0:3.28.2-9.el7 7
 0:3.28.2-8.el7 1
expat 92
 0:2.1.0-12.el7 65
 0:2.1.0-10.el7_3 11
 0:2.1.0-14.el7_9 10
 0:2.1.0-11.el7 6
libgcc 92
 0:4.8.5-44.el7 77
 0:4.8.5-36.el7 8
 0:4.8.5-39.el7 5
 0:4.8.5-36.el7_6.2 2
PackageKit-gtk3-module 92
 0:1.1.10-2.el7.centos 81
 0:1.1.10-1.el7.centos 11
totem-nautilus 92
 1:3.26.2-1.el7 92
hicolor-icon-theme 91
 0:0.12-7.el7 91
cairo 90
 0:1.15.12-4.el7 79
 0:1.15.12-3.el7 11
pixman 90
 0:0.34.0-1.el7 90
libstdc++ 90
 0:4.8.5-44.el7 75
 0:4.8.5-36.el7 8
 0:4.8.5-39.el7 5
 0:4.8.5-36.el7_6.2 2
cairo-gobject 90
 0:1.15.12-4.el7 79
 0:1.15.12-3.el7 11
libglvnd 90
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 90
libglvnd-glx 90
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 90
libglvnd-egl 90
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 90
libxml2 87
 0:2.9.1-6.el7.5 51
 0:2.9.1-6.el7_9.6 24
 0:2.9.1-6.el7_2.3 8
 0:2.9.1-6.el7.4 4
libacl 86
 0:2.2.51-15.el7 82
 0:2.2.51-14.el7 4
openssl-libs 86
 1:1.0.2k-21.el7_9 32
 1:1.0.2k-19.el7 26
 1:1.0.2k-25.el7_9 10
 1:1.0.2k-24.el7_9 8
 1:1.0.2k-22.el7_9 6
 1:1.0.2k-16.el7 2
 1:1.0.2k-16.el7_6.1 2
libnotify 86
 0:0.7.7-1.el7 86
libarchive 86
 0:3.1.2-14.el7_7 82
 0:3.1.2-10.el7_2 4
brasero-nautilus 86
 0:3.12.2-5.el7 86
lzo 86
 0:2.06-8.el7 86
brasero-libs 86
 0:3.12.2-5.el7 86
totem-pl-parser 86
 0:3.26.1-1.el7 86
gnome-icon-theme 85
 0:3.12.0-1.el7 85
librsvg2 52
 0:2.40.20-1.el7 52
libcroco 52
 0:0.6.12-6.el7_9 28
 0:0.6.12-4.el7 24
gnome-terminal 45
 0:3.28.2-3.el7 37
 0:3.28.2-2.el7 8
file-roller 44
 0:3.28.1-2.el7 44
wqy-zenhei-fonts 32
 0:0.9.46-11.el7 32
ibus-libs 21
 0:1.5.17-12.el7_9 12
 0:1.5.17-2.el7 6
 0:1.5.17-11.el7 2
 0:1.5.17-10.el7 1
ibus-gtk3 21
 0:1.5.17-12.el7_9 12
 0:1.5.17-2.el7 6
 0:1.5.17-11.el7 2
 0:1.5.17-10.el7 1
gtk3-devel 21
 0:3.22.30-6.el7 15
 0:3.22.30-5.el7 3
 0:3.22.30-3.el7 2
 0:3.22.30-8.el7_9 1
dejavu-sans-mono-fonts 17
 0:2.33-6.el7 17
dejavu-sans-fonts 10
 0:2.33-6.el7 10
gtk3-immodule-xim 6
 0:3.22.30-8.el7_9 2
 0:3.22.30-3.el7 2
 0:3.22.30-5.el7 2
sssd-common 6
 0:1.16.4-37.el7_8.4 3
 0:1.16.5-10.el7_9.8 1
 0:1.16.5-10.el7_9.12 1
 0:1.16.5-10.el7_9.7 1
gstreamer1-plugins-good 6
 0:1.10.4-2.el7 6
sssd-client 6
 0:1.16.4-37.el7_8.4 3
 0:1.16.5-10.el7_9.7 1
 0:1.16.5-10.el7_9.8 1
 0:1.16.5-10.el7_9.12 1
nautilus-dropbox 5
 0:2015.10.28-1.fc10 4
 0:2018.11.28-1.fc21 1
nscd 4
 0:2.17-260.el7 2
 0:2.17-324.el7_9 2
brasero 4
 0:3.12.2-5.el7 4
gtk2 4
 0:2.24.31-1.el7 4
vlgothic-p-fonts 3
 0:20130607-2.el7 3
evince 2
 0:3.28.2-10.el7 2
nautilus-python 1
 0:1.2.2-2.el7 1
vlgothic-fonts 1
 0:20130607-2.el7 1
oxygen-icon-theme 1
 0:4.10.5-2.el7 1
krb5-libs 1
 0:1.15.1-51.el7_9 1
python-gobject-base 1
 0:3.22.0-1.el7_4.1 1
python-libs 1
 0:2.7.5-90.el7 1
libjpeg-turbo 1
 0:1.2.90-8.el7 1
mesa-libwayland-egl 1
 0:17.2.3-8.20171019.el7 1
keyutils-libs 1
 0:1.5.8-3.el7 1
oracle-database-xe-18c 1
 0:1.0-1 1
freetype-freeworld 1
 0:2.8-12.el7.nux 1
libcom_err 1
 0:1.42.9-19.el7 1
seahorse-nautilus 1
 0:3.11.92-11.el7 1
gobject-introspection 1
 0:1.56.1-1.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
nautilus_file_get_internal
/usr/bin/nautilus-desktop 0xbcb29
Build id: 198690839d47bbebca2f8dcffb2a33df5c808ff4
-
6
create_task_thread_func
/usr/bin/nautilus-desktop 0xb5aa4
Build id: 198690839d47bbebca2f8dcffb2a33df5c808ff4
-
7
g_task_thread_pool_thread
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x8df4d
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_thread_pool_thread_proxy
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x73edc
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
9
g_thread_proxy
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x73540
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
10
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7ea5
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
11
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe8dd
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-