Crash in __strcmp_sse42

Similar reports
Problem #22443
Component
sssd
Last affected version
0:1.16.5-10.el7_9.8
Executable
/usr/libexec/sssd/sssd_be
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-03-10
Last occurrence
2024-03-03
Unique reports
27
Quality
-46

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 27 / 802
Operating system Count
CentOS 7 802
Architecture Count
x86_64 802
Related packages Count
libsss_certmap 802
 0:1.16.5-10.el7_9.15 507
 0:1.16.5-10.el7_9.10 169
 0:1.16.5-10.el7_9.11 44
 0:1.16.5-10.el7_9.8 37
 0:1.16.5-10.el7_9.7 18
 0:1.16.5-10.el7_9.13 14
 0:1.16.5-10.el7_9.12 13
sssd-client 802
 0:1.16.5-10.el7_9.15 507
 0:1.16.5-10.el7_9.10 169
 0:1.16.5-10.el7_9.11 44
 0:1.16.5-10.el7_9.8 37
 0:1.16.5-10.el7_9.7 18
 0:1.16.5-10.el7_9.13 14
 0:1.16.5-10.el7_9.12 13
pam 802
 0:1.1.8-23.el7 802
Show moreā€¦ (69)
zlib 802
 0:1.2.7-21.el7_9 499
 0:1.2.7-19.el7_9 279
 0:1.2.7-20.el7_9 24
libcollection 802
 0:0.7.0-32.el7 802
nss-util 802
 0:3.90.0-1.el7_9 499
 0:3.67.0-1.el7_9 201
 0:3.53.1-1.el7_9 90
 0:3.79.0-1.el7_9 12
libtalloc 802
 0:2.1.16-1.el7 802
sssd-common 802
 0:1.16.5-10.el7_9.15 507
 0:1.16.5-10.el7_9.10 169
 0:1.16.5-10.el7_9.11 44
 0:1.16.5-10.el7_9.8 37
 0:1.16.5-10.el7_9.7 18
 0:1.16.5-10.el7_9.13 14
 0:1.16.5-10.el7_9.12 13
libtevent 802
 0:0.9.39-1.el7 802
libsss_idmap 802
 0:1.16.5-10.el7_9.15 507
 0:1.16.5-10.el7_9.10 169
 0:1.16.5-10.el7_9.11 44
 0:1.16.5-10.el7_9.8 37
 0:1.16.5-10.el7_9.7 18
 0:1.16.5-10.el7_9.13 14
 0:1.16.5-10.el7_9.12 13
libgpg-error 802
 0:1.12-3.el7 802
keyutils-libs 802
 0:1.5.8-3.el7 802
dbus-libs 802
 1:1.10.24-15.el7 802
libselinux 802
 0:2.5-15.el7 802
pcre 802
 0:8.32-17.el7 802
krb5-libs 802
 0:1.15.1-55.el7_9 507
 0:1.15.1-50.el7 224
 0:1.15.1-51.el7_9 57
 0:1.15.1-54.el7_9 14
cyrus-sasl-lib 802
 0:2.1.26-24.el7_9 534
 0:2.1.26-23.el7 268
openldap 802
 0:2.4.44-25.el7_9 534
 0:2.4.44-24.el7_9 213
 0:2.4.44-23.el7_9 41
 0:2.4.44-22.el7 14
libcom_err 802
 0:1.42.9-19.el7 802
elfutils-libs 802
 0:0.176-5.el7 802
nspr 802
 0:4.35.0-1.el7_9 499
 0:4.32.0-1.el7_9 201
 0:4.25.0-2.el7_9 90
 0:4.34.0-3.1.el7_9 12
glibc 802
 0:2.17-326.el7_9 523
 0:2.17-325.el7_9 189
 0:2.17-324.el7_9 76
 0:2.17-323.el7_9 14
lz4 802
 0:1.8.3-1.el7 802
bzip2-libs 802
 0:1.0.6-13.el7 802
glibc-common 802
 0:2.17-326.el7_9 523
 0:2.17-325.el7_9 189
 0:2.17-324.el7_9 76
 0:2.17-323.el7_9 14
nss-softokn-freebl 802
 0:3.90.0-6.el7_9 499
 0:3.67.0-3.el7_9 201
 0:3.53.1-6.el7_9 90
 0:3.79.0-4.el7_9 12
libref_array 802
 0:0.1.5-32.el7 802
libini_config 802
 0:1.3.1-32.el7 802
libgcc 802
 0:4.8.5-44.el7 802
libpath_utils 802
 0:0.2.1-32.el7 802
libattr 802
 0:2.4.46-13.el7 802
libdhash 802
 0:0.5.0-32.el7 802
systemd-libs 802
 0:219-78.el7_9.7 512
 0:219-78.el7_9.3 256
 0:219-78.el7_9.5 34
libcap-ng 802
 0:0.7.5-4.el7 802
glib2 802
 0:2.56.1-9.el7_9 784
 0:2.56.1-8.el7 18
elfutils-libelf 802
 0:0.176-5.el7 802
libgcrypt 802
 0:1.5.3-14.el7 802
popt 802
 0:1.13-16.el7 802
audit-libs 802
 0:2.8.5-4.el7 802
libbasicobjects 802
 0:0.1.1-32.el7 802
c-ares 802
 0:1.10.0-3.el7_9.1 499
 0:1.10.0-3.el7 303
libcap 802
 0:2.22-11.el7 802
libtdb 802
 0:1.3.18-1.el7 802
openssl-libs 800
 1:1.0.2k-26.el7_9 499
 1:1.0.2k-22.el7_9 166
 1:1.0.2k-21.el7_9 90
 1:1.0.2k-25.el7_9 31
 1:1.0.2k-24.el7_9 14
xz-libs 800
 0:5.2.2-2.el7_9 521
 0:5.2.2-1.el7 279
nss 795
 0:3.90.0-2.el7_9 499
 0:3.67.0-3.el7_9 134
 0:3.53.1-7.el7_9 76
 0:3.67.0-4.el7_9 60
 0:3.53.1-3.el7_9 14
 0:3.79.0-4.el7_9 12
libldb 791
 0:1.5.4-2.el7 788
 0:1.5.4-1.el7 3
gmp 502
 1:6.0.0-15.el7 502
gssproxy 502
 0:0.7.0-30.el7_9 502
libsmbclient 502
 0:4.10.16-25.el7_9 497
 0:4.10.16-15.el7_9 4
 0:4.10.16-19.el7_9 1
sssd-ad 502
 0:1.16.5-10.el7_9.15 497
 0:1.16.5-10.el7_9.8 3
 0:1.16.5-10.el7_9.13 1
 0:1.16.5-10.el7_9.11 1
p11-kit 502
 0:0.23.5-3.el7 502
samba-common-libs 502
 0:4.10.16-25.el7_9 497
 0:4.10.16-15.el7_9 4
 0:4.10.16-19.el7_9 1
libwbclient 502
 0:4.10.16-25.el7_9 497
 0:4.10.16-15.el7_9 4
 0:4.10.16-19.el7_9 1
nettle 502
 0:2.7.1-9.el7_9 502
gnutls 502
 0:3.3.29-9.el7_6 502
cyrus-sasl-gssapi 502
 0:2.1.26-24.el7_9 498
 0:2.1.26-23.el7 4
cups-libs 502
 1:1.6.3-52.el7_9 497
 1:1.6.3-51.el7 5
libffi 502
 0:3.0.13-19.el7 502
libdb 502
 0:5.3.21-25.el7 502
samba-client-libs 502
 0:4.10.16-25.el7_9 497
 0:4.10.16-15.el7_9 4
 0:4.10.16-19.el7_9 1
jansson 502
 0:2.10-1.el7 502
cyrus-sasl-plain 502
 0:2.1.26-24.el7_9 498
 0:2.1.26-23.el7 4
avahi-libs 502
 0:0.6.31-20.el7 502
libtasn1 502
 0:4.10-1.el7 502
cyrus-sasl-scram 501
 0:2.1.26-24.el7_9 497
 0:2.1.26-23.el7 4
cyrus-sasl-md5 501
 0:2.1.26-24.el7_9 497
 0:2.1.26-23.el7 4
sssd-krb5 300
 0:1.16.5-10.el7_9.10 169
 0:1.16.5-10.el7_9.11 43
 0:1.16.5-10.el7_9.8 34
 0:1.16.5-10.el7_9.7 18
 0:1.16.5-10.el7_9.13 13
 0:1.16.5-10.el7_9.12 13
 0:1.16.5-10.el7_9.15 10
sssd-ldap 300
 0:1.16.5-10.el7_9.10 169
 0:1.16.5-10.el7_9.11 43
 0:1.16.5-10.el7_9.8 34
 0:1.16.5-10.el7_9.7 18
 0:1.16.5-10.el7_9.12 13
 0:1.16.5-10.el7_9.13 13
 0:1.16.5-10.el7_9.15 10
nss-softokn 289
 0:3.67.0-3.el7_9 192
 0:3.53.1-6.el7_9 84
 0:3.79.0-4.el7_9 12
 0:3.90.0-6.el7_9 1
sqlite 53
 0:3.7.17-8.el7_7.1 53
nss-mdns 4
 0:0.14.1-9.el7 4

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

History

Daily:

Weekly:

Monthly:


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
__strcmp_sse42
/lib64/libc.so.6 0x13eec6
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-
2
be_resolve_server_process
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0xbd73
Build id: 129dde4a575e40954fe43a6948ed30489c622294
-
3
be_resolve_server_done
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0xc0fe
Build id: 129dde4a575e40954fe43a6948ed30489c622294
-
4
fo_resolve_service_server
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x1c49f
Build id: 129dde4a575e40954fe43a6948ed30489c622294
-
5
fo_resolve_service_cont
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x1c6df
Build id: 129dde4a575e40954fe43a6948ed30489c622294
-
6
_tevent_req_error
/lib64/libtevent.so.0 0x7832
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
7
resolve_srv_done
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x1d45c
Build id: 129dde4a575e40954fe43a6948ed30489c622294
-
8
fo_discover_srv_done
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x1dcdc
Build id: 129dde4a575e40954fe43a6948ed30489c622294
-
9
resolv_discover_srv_done
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x22e87
Build id: 129dde4a575e40954fe43a6948ed30489c622294
-
10
resolv_getsrv_done
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x2012d
Build id: 129dde4a575e40954fe43a6948ed30489c622294
-
11
qcallback
/lib64/libcares.so.2 0xc1dc
Build id: 491f57b0a076d167575295e1c29dae541b3e03ff
-
12
end_query
/lib64/libcares.so.2 0xa9b5
Build id: 491f57b0a076d167575295e1c29dae541b3e03ff
-
13
process_answer.part.1
/lib64/libcares.so.2 0xb807
Build id: 491f57b0a076d167575295e1c29dae541b3e03ff
-
14
read_udp_packets
/lib64/libcares.so.2 0xba98
Build id: 491f57b0a076d167575295e1c29dae541b3e03ff
-
15
processfds
/lib64/libcares.so.2 0xbde7
Build id: 491f57b0a076d167575295e1c29dae541b3e03ff
-
16
tevent_common_invoke_fd_handler
/lib64/libtevent.so.0 0x6b13
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
17
epoll_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xd087
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
18
std_event_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0xb057
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
19
_tevent_loop_once
/lib64/libtevent.so.0 0x625d
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
20
tevent_common_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0x64bb
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
21
std_event_loop_wait
/lib64/libtevent.so.0 0xaff7
Build id: b66fcbd29b827d6a098707f68bb29e06ea820cca
-
22
server_loop
/usr/lib64/sssd/libsss_util.so 0x56353
Build id: 9821e9c559ff5070b2d605177f84d18255f6c1f0
-
23
main
/usr/libexec/sssd/sssd_be 0x9849
Build id: 129dde4a575e40954fe43a6948ed30489c622294
-