Crash in g_type_check_instance_is_a

Similar reports
Problem #5447
Component
evince
Last affected version
0:3.28.2-8.el7
Executable
/usr/bin/evince
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-03-13
Last occurrence
2022-06-30
Unique reports
9
Quality
-46

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 9 / 18
Operating system Count
CentOS 7 18
Architecture Count
x86_64 18
Related packages Count
gtk3 21
 0:3.22.30-6.el7 17
 0:3.22.30-8.el7_9 3
 0:3.22.30-3.el7 1
atk 21
 0:2.28.1-2.el7 20
 0:2.28.1-1.el7 1
gdk-pixbuf2 21
 0:2.36.12-3.el7 21
Show moreā€¦ (97)
glib2 21
 0:2.56.1-8.el7 11
 0:2.56.1-9.el7_9 9
 0:2.56.1-5.el7 1
libepoxy 18
 0:1.5.2-1.el7 18
at-spi2-atk 18
 0:2.26.2-1.el7 18
fontconfig 18
 0:2.13.0-4.3.el7 18
cairo 18
 0:1.15.12-4.el7 18
cairo-gobject 18
 0:1.15.12-4.el7 18
glibc-common 18
 0:2.17-325.el7_9 6
 0:2.17-323.el7_9 5
 0:2.17-324.el7_9 3
 0:2.17-322.el7_9 2
 0:2.17-326.el7_9 1
 0:2.17-292.el7 1
glibc 18
 0:2.17-325.el7_9 6
 0:2.17-323.el7_9 5
 0:2.17-324.el7_9 3
 0:2.17-322.el7_9 2
 0:2.17-326.el7_9 1
 0:2.17-292.el7 1
bzip2-libs 18
 0:1.0.6-13.el7 18
openjpeg-libs 18
 0:1.5.1-18.el7 18
expat 18
 0:2.1.0-12.el7 13
 0:2.1.0-14.el7_9 4
 0:2.1.0-10.el7_3 1
poppler 18
 0:0.26.5-43.el7.1 17
 0:0.26.5-38.el7 1
libxml2 18
 0:2.9.1-6.el7.5 10
 0:2.9.1-6.el7_9.6 7
 0:2.9.1-6.el7_2.3 1
systemd-libs 18
 0:219-78.el7_9.3 12
 0:219-78.el7_9.5 5
 0:219-67.el7_7.2 1
jbigkit-libs 18
 0:2.0-11.el7 18
libwayland-cursor 18
 0:1.15.0-1.el7 18
libstdc++ 18
 0:4.8.5-44.el7 17
 0:4.8.5-39.el7 1
elfutils-libelf 18
 0:0.176-5.el7 17
 0:0.176-2.el7 1
pango 18
 0:1.42.4-4.el7_7 18
libjpeg-turbo 18
 0:1.2.90-8.el7 18
dbus-libs 18
 1:1.10.24-15.el7 17
 1:1.10.24-13.el7_6 1
lz4 18
 0:1.8.3-1.el7 17
 0:1.7.5-3.el7 1
evince 18
 0:3.28.2-10.el7 17
 0:3.28.2-8.el7 1
libcap 18
 0:2.22-11.el7 17
 0:2.22-10.el7 1
libblkid 18
 0:2.23.2-65.el7_9.1 17
 0:2.23.2-61.el7_7.1 1
libX11 18
 0:1.6.7-3.el7_9 10
 0:1.6.7-4.el7_9 7
 0:1.6.7-2.el7 1
libgcc 18
 0:4.8.5-44.el7 17
 0:4.8.5-39.el7 1
fribidi 18
 0:1.0.2-1.el7_7.1 17
 0:1.0.2-1.el7 1
libmount 18
 0:2.23.2-65.el7_9.1 17
 0:2.23.2-61.el7_7.1 1
libsecret 18
 0:0.18.6-1.el7 18
evince-libs 18
 0:3.28.2-10.el7 17
 0:3.28.2-8.el7 1
libtiff 18
 0:4.0.3-35.el7 17
 0:4.0.3-32.el7 1
elfutils-libs 18
 0:0.176-5.el7 17
 0:0.176-2.el7 1
libseccomp 18
 0:2.3.1-4.el7 17
 0:2.3.1-3.el7 1
libthai 18
 0:0.1.14-9.el7 18
poppler-glib 18
 0:0.26.5-43.el7.1 17
 0:0.26.5-38.el7 1
libXdamage 18
 0:1.1.4-4.1.el7 18
freetype 18
 0:2.8-14.el7_9.1 17
 0:2.8-14.el7 1
dconf 18
 0:0.28.0-4.el7 18
libgcrypt 18
 0:1.5.3-14.el7 18
at-spi2-core 18
 0:2.28.0-1.el7 18
libglvnd 18
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 18
harfbuzz 18
 0:1.7.5-2.el7 18
libwayland-client 18
 0:1.15.0-1.el7 18
gvfs-client 18
 0:1.36.2-4.el7 10
 0:1.36.2-5.el7_9 7
 0:1.36.2-3.el7 1
libXcomposite 18
 0:0.4.4-4.1.el7 18
libpng 18
 2:1.5.13-8.el7 17
 2:1.5.13-7.el7_2 1
libselinux 18
 0:2.5-15.el7 17
 0:2.5-14.1.el7 1
libXext 18
 0:1.3.3-3.el7 18
libuuid 18
 0:2.23.2-65.el7_9.1 17
 0:2.23.2-61.el7_7.1 1
libglvnd-egl 18
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 18
libXi 18
 0:1.7.9-1.el7 18
libwayland-egl 18
 0:1.15.0-1.el7 18
libxcb 18
 0:1.13-1.el7 18
libXcursor 18
 0:1.1.15-1.el7 18
libXrender 18
 0:0.9.10-1.el7 18
libattr 18
 0:2.4.46-13.el7 18
libffi 18
 0:3.0.13-19.el7 17
 0:3.0.13-18.el7 1
libXau 18
 0:1.0.8-2.1.el7 18
graphite2 18
 0:1.3.10-1.el7_3 18
xz-libs 18
 0:5.2.2-1.el7 17
 0:5.2.2-2.el7_9 1
pixman 18
 0:0.34.0-1.el7 18
libglvnd-glx 18
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 18
libXfixes 18
 0:5.0.3-1.el7 18
hicolor-icon-theme 18
 0:0.12-7.el7 18
gnome-desktop3 18
 0:3.28.2-2.el7 18
libXrandr 18
 0:1.5.1-2.el7 18
libxkbcommon 18
 0:0.7.1-3.el7 18
lcms2 18
 0:2.6-3.el7 18
libXinerama 18
 0:1.1.3-2.1.el7 18
pcre 18
 0:8.32-17.el7 18
libgpg-error 18
 0:1.12-3.el7 18
adwaita-icon-theme 18
 0:3.28.0-1.el7 18
zlib 16
 0:1.2.7-19.el7_9 14
 0:1.2.7-18.el7 1
 0:1.2.7-20.el7_9 1
gnome-icon-theme 15
 0:3.12.0-1.el7 15
libcanberra-gtk3 14
 0:0.30-9.el7 13
 0:0.30-5.el7 1
abattis-cantarell-fonts 14
 0:0.0.25-1.el7 14
libtdb 14
 0:1.3.18-1.el7 13
 0:1.3.16-1.el7 1
nss-softokn-freebl 14
 0:3.67.0-3.el7_9 7
 0:3.53.1-6.el7_9 6
 0:3.44.0-8.el7_7 1
libcroco 14
 0:0.6.12-6.el7_9 13
 0:0.6.12-4.el7 1
libtool-ltdl 14
 0:2.4.2-22.el7_3 14
libogg 14
 2:1.3.0-7.el7 14
libcanberra 14
 0:0.30-9.el7 13
 0:0.30-5.el7 1
PackageKit-gtk3-module 14
 0:1.1.10-2.el7.centos 13
 0:1.1.10-1.el7.centos 1
librsvg2 14
 0:2.40.20-1.el7 14
libvorbis 14
 1:1.3.3-8.el7.1 14
urw-base35-nimbus-sans-fonts 12
 0:20170801-10.el7 12
urw-base35-d050000l-fonts 9
 0:20170801-10.el7 9
gtk3-devel 7
 0:3.22.30-6.el7 6
 0:3.22.30-8.el7_9 1
ibus-gtk3 4
 0:1.5.17-12.el7_9 4
ibus-libs 4
 0:1.5.17-12.el7_9 4
liberation-sans-fonts 3
 1:1.07.2-16.el7 3
glib2-fam 2
 0:2.56.1-8.el7 2
dejavu-sans-fonts 2
 0:2.33-6.el7 2
gamin 2
 0:0.1.10-16.el7 2
liberation-serif-fonts 1
 1:1.07.2-16.el7 1
urw-base35-nimbus-roman-fonts 1
 0:20170801-10.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
g_type_check_instance_is_a
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x32524
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
2
gtk_text_mark_get_buffer
/lib64/libgtk-3.so.0 0x311406
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
3
selection_data_free
/lib64/libgtk-3.so.0 0x31800a
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
4
g_datalist_clear
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x2f060
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
5
g_object_unref
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x14ad4
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
6
gtk_text_view_finalize
/lib64/libgtk-3.so.0 0x31f2cc
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
7
g_object_unref
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x14ad4
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
8
ev_view_forall
/lib64/libevview3.so.3 0x321b0
Build id: 5e44508968ba129bca24dea7998149f4909d7572
-
9
ev_view_button_press_event
/lib64/libevview3.so.3 0x3d6f4
Build id: 5e44508968ba129bca24dea7998149f4909d7572
-
10
_gtk_marshal_BOOLEAN__BOXEDv
/lib64/libgtk-3.so.0 0x231241
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
11
_g_closure_invoke_va
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfc97
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
12
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x29747
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
13
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3cf
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
14
gtk_widget_event_internal
/lib64/libgtk-3.so.0 0x37b99c
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
15
propagate_event
/lib64/libgtk-3.so.0 0x22e3bc
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
16
gtk_main_do_event
/lib64/libgtk-3.so.0 0x230296
Build id: 4523c957dd417ad7d98c2656bdc0d24b44b18a36
-
17
_gdk_event_emit
/lib64/libgdk-3.so.0 0x37d55
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
18
gdk_event_source_dispatch
/lib64/libgdk-3.so.0 0x685a2
Build id: f2ba6aeb75e9ed7cbfd17a4f51464f60657a886e
-
19
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
20
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
21
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
22
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36a5
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
23
main
/usr/bin/evince 0x1da16
Build id: 54f8651c848fa483b1a30941d9b59743673a3f07
-