Crash in _g_log_abort

Similar reports
Problem #4642
Component
nautilus
Last affected version
0:3.26.3.1-7.el7
Executable
/usr/bin/nautilus-desktop
Error name
SIGTRAP 5
First occurrence
2021-03-16
Last occurrence
2021-08-03
Unique reports
3
Quality
-38

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 3 / 3
Operating system Count
CentOS 7 3
Architecture Count
x86_64 3
Related packages Count
glib2 8
 0:2.56.1-2.el7 5
 0:2.56.1-5.el7 2
 0:2.56.1-8.el7 1
libcap 6
 0:2.22-9.el7 3
 0:2.22-10.el7 2
 0:2.22-11.el7 1
openssl-libs 6
 1:1.0.2k-19.el7 2
 1:1.0.2k-16.el7_6.1 2
 1:1.0.2k-21.el7_9 1
 1:1.0.2k-16.el7 1
Show moreā€¦ (105)
nautilus-extensions 6
 0:3.26.3.1-2.el7 3
 0:3.26.3.1-6.el7 2
 0:3.26.3.1-7.el7 1
glibc 6
 0:2.17-260.el7_6.3 3
 0:2.17-292.el7 2
 0:2.17-323.el7_9 1
evince-libs 6
 0:3.28.2-5.el7 3
 0:3.28.2-8.el7 2
 0:3.28.2-10.el7 1
pango 6
 0:1.42.4-4.el7_7 3
 0:1.42.4-2.el7_6 2
 0:1.42.4-1.el7 1
libmount 6
 0:2.23.2-61.el7_7.1 2
 0:2.23.2-59.el7_6.1 2
 0:2.23.2-65.el7_9.1 1
 0:2.23.2-59.el7 1
libarchive 6
 0:3.1.2-10.el7_2 3
 0:3.1.2-12.el7 2
 0:3.1.2-14.el7_7 1
gvfs-client 6
 0:1.36.2-1.el7 3
 0:1.36.2-3.el7 2
 0:1.36.2-4.el7 1
freetype 6
 0:2.8-12.el7_6.1 3
 0:2.8-14.el7 2
 0:2.8-14.el7_9.1 1
libxkbcommon 6
 0:0.7.1-1.el7 3
 0:0.7.1-3.el7 3
libX11 6
 0:1.6.5-2.el7 3
 0:1.6.7-2.el7 2
 0:1.6.7-3.el7_9 1
libuuid 6
 0:2.23.2-59.el7_6.1 2
 0:2.23.2-61.el7_7.1 2
 0:2.23.2-65.el7_9.1 1
 0:2.23.2-59.el7 1
evince-nautilus 6
 0:3.28.2-5.el7 3
 0:3.28.2-8.el7 2
 0:3.28.2-10.el7 1
libgcc 6
 0:4.8.5-39.el7 2
 0:4.8.5-36.el7_6.1 2
 0:4.8.5-36.el7 1
 0:4.8.5-44.el7 1
cairo-gobject 6
 0:1.15.12-4.el7 3
 0:1.15.12-3.el7 3
systemd-libs 6
 0:219-67.el7_7.2 2
 0:219-62.el7_6.6 2
 0:219-78.el7_9.3 1
 0:219-62.el7_6.5 1
nss-softokn-freebl 6
 0:3.36.0-5.el7_5 3
 0:3.44.0-8.el7_7 2
 0:3.53.1-6.el7_9 1
nautilus 6
 0:3.26.3.1-2.el7 3
 0:3.26.3.1-6.el7 2
 0:3.26.3.1-7.el7 1
libblkid 6
 0:2.23.2-61.el7_7.1 2
 0:2.23.2-59.el7_6.1 2
 0:2.23.2-65.el7_9.1 1
 0:2.23.2-59.el7 1
glibc-common 6
 0:2.17-260.el7_6.3 3
 0:2.17-292.el7 2
 0:2.17-323.el7_9 1
cairo 6
 0:1.15.12-3.el7 3
 0:1.15.12-4.el7 3
lz4 5
 0:1.7.5-2.el7 2
 0:1.7.5-3.el7 2
 0:1.8.3-1.el7 1
dbus-libs 4
 1:1.10.24-13.el7_6 2
 1:1.10.24-15.el7 1
 1:1.10.24-12.el7 1
libffi 4
 0:3.0.13-18.el7 3
 0:3.0.13-19.el7 1
libacl 4
 0:2.2.51-14.el7 3
 0:2.2.51-15.el7 1
atk 4
 0:2.28.1-1.el7 3
 0:2.28.1-2.el7 1
sqlite 4
 0:3.7.17-8.el7 3
 0:3.7.17-8.el7_7.1 1
gtk3 4
 0:3.22.30-3.el7 3
 0:3.22.30-6.el7 1
libpng 4
 2:1.5.13-7.el7_2 3
 2:1.5.13-8.el7 1
libxml2 4
 0:2.9.1-6.el7_2.3 3
 0:2.9.1-6.el7.5 1
libcanberra 4
 0:0.30-5.el7 3
 0:0.30-9.el7 1
libseccomp 4
 0:2.3.1-3.el7 3
 0:2.3.1-4.el7 1
zlib 4
 0:1.2.7-18.el7 3
 0:1.2.7-19.el7_9 1
fribidi 4
 0:1.0.2-1.el7 3
 0:1.0.2-1.el7_7.1 1
libcanberra-gtk3 4
 0:0.30-5.el7 3
 0:0.30-9.el7 1
libselinux 4
 0:2.5-14.1.el7 3
 0:2.5-15.el7 1
gnome-terminal-nautilus 4
 0:3.28.2-2.el7 3
 0:3.28.2-3.el7 1
PackageKit-gtk3-module 4
 0:1.1.10-1.el7.centos 3
 0:1.1.10-2.el7.centos 1
tracker 4
 0:1.10.5-6.el7 3
 0:1.10.5-8.el7 1
expat 4
 0:2.1.0-10.el7_3 3
 0:2.1.0-12.el7 1
totem-pl-parser 3
 0:3.26.1-1.el7 3
libXcursor 3
 0:1.1.15-1.el7 3
totem-nautilus 3
 1:3.26.2-1.el7 3
adwaita-icon-theme 3
 0:3.28.0-1.el7 3
gstreamer1-plugins-base 3
 0:1.10.4-2.el7 3
gstreamer1 3
 0:1.10.4-2.el7 3
libtdb 3
 0:1.3.16-1.el7 2
 0:1.3.18-1.el7 1
bzip2-libs 3
 0:1.0.6-13.el7 3
libwayland-cursor 3
 0:1.15.0-1.el7 3
dconf 3
 0:0.28.0-4.el7 3
libXcomposite 3
 0:0.4.4-4.1.el7 3
libXau 3
 0:1.0.8-2.1.el7 3
file-roller-nautilus 3
 0:3.28.1-2.el7 3
elfutils-libelf 3
 0:0.176-2.el7 2
 0:0.176-5.el7 1
libicu 3
 0:50.2-3.el7 2
 0:50.2-4.el7_7 1
graphite2 3
 0:1.3.10-1.el7_3 3
libthai 3
 0:0.1.14-9.el7 3
libattr 3
 0:2.4.46-13.el7 3
libXext 3
 0:1.3.3-3.el7 3
at-spi2-core 3
 0:2.28.0-1.el7 3
libtool-ltdl 3
 0:2.4.2-22.el7_3 3
libXrender 3
 0:0.9.10-1.el7 3
gnome-desktop3 3
 0:3.28.2-2.el7 3
libXi 3
 0:1.7.9-1.el7 3
libglvnd-glx 3
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 3
elfutils-libs 3
 0:0.176-2.el7 2
 0:0.176-5.el7 1
pcre 3
 0:8.32-17.el7 3
libglvnd-egl 3
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 3
libXdamage 3
 0:1.1.4-4.1.el7 3
libgpg-error 3
 0:1.12-3.el7 3
libvorbis 3
 1:1.3.3-8.el7.1 3
brasero-nautilus 3
 0:3.12.2-5.el7 3
libwayland-egl 3
 0:1.15.0-1.el7 3
brasero-libs 3
 0:3.12.2-5.el7 3
libogg 3
 2:1.3.0-7.el7 3
at-spi2-atk 3
 0:2.26.2-1.el7 3
libXfixes 3
 0:5.0.3-1.el7 3
libglvnd 3
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 3
harfbuzz 3
 0:1.7.5-2.el7 3
libXinerama 3
 0:1.1.3-2.1.el7 3
libxcb 3
 0:1.13-1.el7 3
libXrandr 3
 0:1.5.1-2.el7 3
abattis-cantarell-fonts 3
 0:0.0.25-1.el7 3
fontconfig 3
 0:2.13.0-4.3.el7 3
xz-libs 3
 0:5.2.2-1.el7 3
libgcrypt 3
 0:1.5.3-14.el7 3
orc 3
 0:0.4.26-1.el7 3
lzo 3
 0:2.06-8.el7 3
libwayland-client 3
 0:1.15.0-1.el7 3
libnotify 3
 0:0.7.7-1.el7 3
pixman 3
 0:0.34.0-1.el7 3
libepoxy 3
 0:1.5.2-1.el7 3
gdk-pixbuf2 3
 0:2.36.12-3.el7 3
gnome-icon-theme 3
 0:3.12.0-1.el7 3
libcroco 2
 0:0.6.12-6.el7_9 1
 0:0.6.12-4.el7 1
libstdc++ 2
 0:4.8.5-36.el7 1
 0:4.8.5-44.el7 1
ibus-gtk3 2
 0:1.5.17-5.el7 1
 0:1.5.17-2.el7 1
ibus-libs 2
 0:1.5.17-2.el7 1
 0:1.5.17-5.el7 1
gnome-terminal 2
 0:3.28.2-2.el7 2
hicolor-icon-theme 2
 0:0.12-7.el7 2
wqy-zenhei-fonts 2
 0:0.9.46-11.el7 2
gtk3-devel 2
 0:3.22.30-3.el7 2
gtk3-immodule-xim 1
 0:3.22.30-3.el7 1
librsvg2 1
 0:2.40.20-1.el7 1
dejavu-sans-mono-fonts 1
 0:2.33-6.el7 1
dejavu-sans-fonts 1
 0:2.33-6.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
_g_log_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x51b61
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
2
g_log_default_handler
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52b71
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
3
g_logv
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52d61
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
4
g_log
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x52fef
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
5
g_settings_set_property
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x111747
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
6
g_object_new_internal
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x156a9
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
7
g_object_new_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x17201
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
8
g_object_new
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x17549
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
9
ensure_initialized.part.1
/usr/lib64/nautilus/extensions-3.0/libnautilus-brasero-extension.so 0x5e7d
Build id: a012f0086474fcec97db2d7de2c55c761e615715
-
10
nautilus_disc_burn_get_file_items
/usr/lib64/nautilus/extensions-3.0/libnautilus-brasero-extension.so 0x64e7
Build id: a012f0086474fcec97db2d7de2c55c761e615715
-
11
real_update_context_menus
/usr/bin/nautilus-desktop 0x5db62
Build id: 198690839d47bbebca2f8dcffb2a33df5c808ff4
-
12
real_update_context_menus
/usr/bin/nautilus-desktop 0x45478
Build id: 198690839d47bbebca2f8dcffb2a33df5c808ff4
-
13
update_context_menus_timeout_callback
/usr/bin/nautilus-desktop 0x5bcda
Build id: 198690839d47bbebca2f8dcffb2a33df5c808ff4
-
14
g_timeout_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4cacd
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
15
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
16
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
17
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
18
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36a5
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
19
main
/usr/bin/nautilus-desktop 0x4194f
Build id: 198690839d47bbebca2f8dcffb2a33df5c808ff4
-