Info

Permalink
Function
kill
First occurrence
2021-03-06
Last occurrence
2023-02-28
State
NEW
Components
vim
Quality
-79

Statistics

Operating system Count
CentOS 7 44
Architecture Count
x86_64 44
Executable Count
/usr/bin/gvim 44
Related packages Count
gdk-pixbuf2 49
 0:2.36.12-3.el7 49
glib2 49
 0:2.56.1-9.el7_9 37
 0:2.56.1-5.el7 7
 0:2.56.1-7.el7 3
 0:2.56.1-8.el7 2
gtk2 49
 0:2.24.31-1.el7 49
Show moreā€¦ (96)
atk 45
 0:2.28.1-2.el7 44
 0:2.28.1-1.el7 1
libgcc 45
 0:4.8.5-44.el7 38
 0:4.8.5-39.el7 7
vim-X11 44
 2:7.4.629-8.el7_9 36
 2:7.4.629-6.el7 7
 2:7.4.629-7.el7 1
bzip2-libs 44
 0:1.0.6-13.el7 44
cairo 44
 0:1.15.12-4.el7 44
expat 44
 0:2.1.0-15.el7_9 16
 0:2.1.0-12.el7 14
 0:2.1.0-14.el7_9 7
 0:2.1.0-11.el7 6
 0:2.1.0-10.el7_3 1
fribidi 44
 0:1.0.2-1.el7_7.1 44
glibc 44
 0:2.17-326.el7_9 22
 0:2.17-325.el7_9 9
 0:2.17-307.el7.1 6
 0:2.17-324.el7_9 3
 0:2.17-323.el7_9 2
 0:2.17-292.el7 1
 0:2.17-317.el7 1
gpm-libs 44
 0:1.20.7-6.el7 44
graphite2 44
 0:1.3.10-1.el7_3 44
libacl 44
 0:2.2.51-15.el7 43
 0:2.2.51-14.el7 1
libattr 44
 0:2.4.46-13.el7 44
libblkid 44
 0:2.23.2-65.el7_9.1 34
 0:2.23.2-63.el7 6
 0:2.23.2-65.el7 3
 0:2.23.2-61.el7_7.1 1
libffi 44
 0:3.0.13-19.el7 43
 0:3.0.13-18.el7 1
libglvnd-egl 44
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 44
libglvnd-glx 44
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 44
libICE 44
 0:1.0.9-9.el7 44
libmount 44
 0:2.23.2-65.el7_9.1 34
 0:2.23.2-63.el7 6
 0:2.23.2-65.el7 3
 0:2.23.2-61.el7_7.1 1
libpng 44
 2:1.5.13-8.el7 37
 2:1.5.13-7.el7_2 7
libselinux 44
 0:2.5-15.el7 43
 0:2.5-14.1.el7 1
libSM 44
 0:1.2.2-2.el7 44
libthai 44
 0:0.1.14-9.el7 44
libuuid 44
 0:2.23.2-65.el7_9.1 34
 0:2.23.2-63.el7 6
 0:2.23.2-65.el7 3
 0:2.23.2-61.el7_7.1 1
libX11 44
 0:1.6.7-4.el7_9 31
 0:1.6.7-2.el7 7
 0:1.6.7-3.el7_9 6
libXau 44
 0:1.0.8-2.1.el7 44
libxcb 44
 0:1.13-1.el7 44
libXcomposite 44
 0:0.4.4-4.1.el7 44
libXcursor 44
 0:1.1.15-1.el7 44
libXdamage 44
 0:1.1.4-4.1.el7 44
libXext 44
 0:1.3.3-3.el7 44
libXfixes 44
 0:5.0.3-1.el7 44
libXi 44
 0:1.7.9-1.el7 44
libXinerama 44
 0:1.1.3-2.1.el7 44
libXrandr 44
 0:1.5.1-2.el7 44
libXrender 44
 0:0.9.10-1.el7 44
libXt 44
 0:1.1.5-3.el7 44
nss-softokn-freebl 44
 0:3.67.0-3.el7_9 17
 0:3.79.0-4.el7_9 13
 0:3.44.0-8.el7_7 7
 0:3.53.1-6.el7_9 6
 0:3.90.0-6.el7_9 1
pango 44
 0:1.42.4-4.el7_7 44
pcre 44
 0:8.32-17.el7 44
perl-libs 44
 4:5.16.3-299.el7_9 30
 4:5.16.3-297.el7 7
 4:5.16.3-295.el7 6
 4:5.16.3-294.el7_6 1
pixman 44
 0:0.34.0-1.el7 44
zlib 44
 0:1.2.7-20.el7_9 19
 0:1.2.7-19.el7_9 13
 0:1.2.7-18.el7 8
 0:1.2.7-21.el7_9 4
glibc-common 43
 0:2.17-326.el7_9 21
 0:2.17-325.el7_9 9
 0:2.17-307.el7.1 6
 0:2.17-324.el7_9 3
 0:2.17-323.el7_9 2
 0:2.17-292.el7 1
 0:2.17-317.el7 1
ncurses-libs 43
 0:5.9-14.20130511.el7_4 43
fontconfig 42
 0:2.13.0-4.3.el7 42
harfbuzz 42
 0:1.7.5-2.el7 42
hicolor-icon-theme 42
 0:0.12-7.el7 42
libglvnd 42
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 42
freetype 39
 0:2.8-14.el7_9.1 30
 0:2.8-14.el7 9
dejavu-sans-mono-fonts 38
 0:2.33-6.el7 38
gnome-icon-theme 37
 0:3.12.0-1.el7 37
gvfs-client 28
 0:1.36.2-7.el7_9 16
 0:1.36.2-3.el7 6
 0:1.36.2-4.el7 5
 0:1.36.2-5.el7_9 1
adwaita-gtk2-theme 26
 0:3.28-2.el7 26
dejavu-sans-fonts 25
 0:2.33-6.el7 25
libcanberra 23
 0:0.30-9.el7 23
libcanberra-gtk2 23
 0:0.30-9.el7 23
libogg 23
 2:1.3.0-7.el7 23
libtdb 23
 0:1.3.18-1.el7 23
libtool-ltdl 23
 0:2.4.2-22.el7_3 23
libvorbis 23
 1:1.3.3-8.el7.1 23
adwaita-icon-theme 22
 0:3.28.0-1.el7 22
PackageKit-gtk3-module 22
 0:1.1.10-2.el7.centos 22
xz-libs 22
 0:5.2.2-2.el7_9 15
 0:5.2.2-1.el7 7
dbus-libs 21
 1:1.10.24-15.el7 20
 1:1.10.24-13.el7_6 1
elfutils-libelf 21
 0:0.176-5.el7 20
 0:0.176-2.el7 1
elfutils-libs 21
 0:0.176-5.el7 20
 0:0.176-2.el7 1
libcap 21
 0:2.22-11.el7 20
 0:2.22-10.el7 1
libgcrypt 21
 0:1.5.3-14.el7 21
libgpg-error 21
 0:1.12-3.el7 21
systemd-libs 21
 0:219-78.el7_9.7 9
 0:219-78.el7_9.3 5
 0:219-78.el7_9.5 5
 0:219-78.el7_9.9 1
 0:219-67.el7_7.3 1
ibus-gtk2 20
 0:1.5.17-12.el7_9 19
 0:1.5.17-5.el7 1
ibus-libs 20
 0:1.5.17-12.el7_9 19
 0:1.5.17-5.el7 1
abattis-cantarell-fonts 19
 0:0.0.25-1.el7 19
lz4 19
 0:1.8.3-1.el7 18
 0:1.7.5-3.el7 1
vim-common 15
 2:7.4.629-8.el7_9 11
 2:7.4.629-6.el7 4
gtk2-devel 14
 0:2.24.31-1.el7 14
sssd-client 12
 0:1.16.5-10.el7_9.15 5
 0:1.16.5-10.el7_9.13 4
 0:1.16.5-10.el7_9.10 2
 0:1.16.5-10.el7_9.14 1
sssd-common 12
 0:1.16.5-10.el7_9.15 5
 0:1.16.5-10.el7_9.13 4
 0:1.16.5-10.el7_9.10 2
 0:1.16.5-10.el7_9.14 1
gamin 8
 0:0.1.10-16.el7 8
glib2-fam 8
 0:2.56.1-9.el7_9 8
wqy-zenhei-fonts 5
 0:0.9.46-11.el7 5
gtk2-engines 5
 0:2.20.2-7.el7 5
vlgothic-fonts 4
 0:20130607-2.el7 4
nscd 4
 0:2.17-326.el7_9 3
 0:2.17-324.el7_9 1
freetype-freeworld 3
 0:2.8-12.el7.nux 3
oxygen-gtk2 3
 0:1.3.4-3.el7 3
xorg-x11-fonts-Type1 3
 0:7.5-9.el7 3
fcitx-gtk2 1
 0:4.2.9.6-1.el7 1
fcitx-libs 1
 0:4.2.9.6-1.el7 1
libxkbcommon 1
 0:0.7.1-3.el7 1
urw-base35-nimbus-mono-ps-fonts 1
 0:20170801-10.el7 1
libcroco 1
 0:0.6.12-6.el7_9 1
librsvg2 1
 0:2.40.20-1.el7 1
libxml2 1
 0:2.9.1-6.el7_9.6 1
libstdc++ 1
 0:4.8.5-39.el7 1
dconf 1
 0:0.28.0-4.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

Report backtrace


Complete report #318216
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
kill
/lib64/libc.so.6 0x36657
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
2
mch_exit
/usr/bin/gvim 0x1268bc
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
3
/lib64/libpthread.so.0 0xf630
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
4
getvcol
/usr/bin/gvim 0x42dbe
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
5
init_preedit_start_col
/usr/bin/gvim 0xf7f1c
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
6
im_commit_cb
/usr/bin/gvim 0xfca3d
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
7
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
8
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2213d
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
9
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
10
g_signal_emit_by_name
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a908
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
11
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
12
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2213d
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
13
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
14
g_signal_emit_by_name
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a908
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
15
gtk_im_context_simple_commit_char
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12abf8
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
16
gtk_im_context_simple_filter_keypress
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12b0f7
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
17
gtk_im_multicontext_filter_keypress
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12d379
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
18
xim_queue_key_press_event
/usr/bin/gvim 0xfb0e2
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
19
key_press_event
/usr/bin/gvim 0x1c4a26
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
20
_gtk_marshal_BOOLEAN__BOXED
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x146bdc
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
21
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
22
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2213d
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
23
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x29dbc
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
24
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3bf
Build id: ce5eeaa5e8efc56c38a08b0d70333392665d36af
-
25
gtk_widget_event_internal
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x276dc4
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
26
gtk_propagate_event
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x144ed7
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
27
gtk_main_do_event
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x1451fb
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
28
gdk_event_dispatch
/lib64/libgdk-x11-2.0.so.0 0x60a0c
Build id: ddbb1e13bba2d42518d3a1e35b7c887a282ddbb3
-
29
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
30
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
31
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
32
gui_mch_update
/usr/bin/gvim 0x1c3815
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
33
win_free
/usr/bin/gvim 0x1b0df9
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
34
win_close
/usr/bin/gvim 0x1b240c
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
35
do_cmdline
/usr/bin/gvim 0x94780
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
36
call_user_func
/usr/bin/gvim 0x6a058
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
37
call_func
/usr/bin/gvim 0x6a910
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
38
get_func_tv
/usr/bin/gvim 0x6ee56
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
39
ex_call
/usr/bin/gvim 0x73341
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
40
do_cmdline
/usr/bin/gvim 0x94780
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
41
apply_autocmds_group
/usr/bin/gvim 0xa9a8d
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
42
apply_autocmds
/usr/bin/gvim 0xaa57a
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
43
getout
/usr/bin/gvim 0x1dff34
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
44
ex_quit
/usr/bin/gvim 0x8e009
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
45
do_cmdline
/usr/bin/gvim 0x94780
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
46
nv_colon
/usr/bin/gvim 0x100ade
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
47
normal_cmd
/usr/bin/gvim 0x109d2e
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
48
main_loop
/usr/bin/gvim 0x1e065d
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
49
main
/usr/bin/gvim 0x36957
Build id: 01eb9601b87ec3a5732376b9138161f3fadc3f31
-
Complete report #277135
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
kill
/lib64/libc.so.6 0x36607
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
2
mch_exit
/usr/bin/gvim 0x1268cc
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
3
/lib64/libpthread.so.0 0xf5f0
Build id: 8b33f7f8c86f8d544c63c5541a8e42b3ddfef8b1
-
4
getvcol
/usr/bin/gvim 0x42dbe
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
5
init_preedit_start_col
/usr/bin/gvim 0xf7f1c
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
6
im_commit_cb
/usr/bin/gvim 0xfca3d
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
7
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
8
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2213d
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
9
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
10
g_signal_emit_by_name
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a908
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
11
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
12
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2213d
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
13
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
14
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3bf
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
15
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
16
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2213d
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
17
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
18
g_signal_emit_by_name
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a908
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
19
gtk_im_context_simple_commit_char
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12abf8
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
20
gtk_im_context_simple_filter_keypress
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12b0f7
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
21
gtk_im_multicontext_filter_keypress
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12d379
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
22
xim_queue_key_press_event
/usr/bin/gvim 0xfb0e2
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
23
key_press_event
/usr/bin/gvim 0x1c4a36
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
24
_gtk_marshal_BOOLEAN__BOXED
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x146bdc
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
25
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
26
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2213d
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
27
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x29dbc
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
28
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3bf
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
29
gtk_widget_event_internal
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x276dc4
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
30
gtk_propagate_event
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x144ed7
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
31
gtk_main_do_event
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x1451fb
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
32
gdk_event_dispatch
/lib64/libgdk-x11-2.0.so.0 0x60a0c
Build id: ddbb1e13bba2d42518d3a1e35b7c887a282ddbb3
-
33
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
34
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
35
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
36
gui_mch_update
/usr/bin/gvim 0x1c3825
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
37
win_free
/usr/bin/gvim 0x1b0e09
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
38
win_close
/usr/bin/gvim 0x1b241c
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
39
do_cmdline
/usr/bin/gvim 0x94780
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
40
nv_colon
/usr/bin/gvim 0x100ade
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
41
normal_cmd
/usr/bin/gvim 0x109d2e
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
42
main_loop
/usr/bin/gvim 0x1e066d
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
43
main
/usr/bin/gvim 0x36957
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
Complete report #268362
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
kill
/lib64/libc.so.6 0x36657
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
2
mch_exit
/usr/bin/gvim 0x1268bc
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
3
/lib64/libpthread.so.0 0xf630
Build id: e10cc8f2b932fc3daeda22f8dac5ebb969524e5b
-
4
getvcol
/usr/bin/gvim 0x42dbe
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
5
init_preedit_start_col
/usr/bin/gvim 0xf7f1c
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
6
im_commit_cb
/usr/bin/gvim 0xfca3d
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
7
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa18
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
8
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x220fd
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
9
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a091
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
10
g_signal_emit_by_name
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a8c8
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
11
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa18
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
12
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x220fd
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
13
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a091
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
14
g_signal_emit_by_name
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a8c8
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
15
gtk_im_context_simple_commit_char
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12abf8
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
16
gtk_im_context_simple_filter_keypress
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12b0f7
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
17
gtk_im_multicontext_filter_keypress
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12d379
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
18
xim_queue_key_press_event
/usr/bin/gvim 0xfb0e2
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
19
key_press_event
/usr/bin/gvim 0x1c4a36
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
20
_gtk_marshal_BOOLEAN__BOXED
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x146bdc
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
21
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa18
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
22
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x220fd
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
23
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x29d7c
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
24
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a37f
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
25
gtk_widget_event_internal
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x276dc4
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
26
gtk_propagate_event
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x144ed7
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
27
gtk_main_do_event
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x1451fb
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
28
gdk_event_dispatch
/lib64/libgdk-x11-2.0.so.0 0x60a0c
Build id: ddbb1e13bba2d42518d3a1e35b7c887a282ddbb3
-
29
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c119
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
30
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c478
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
31
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c52c
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
32
gui_mch_update
/usr/bin/gvim 0x1c3825
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
33
win_free
/usr/bin/gvim 0x1b0df9
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
34
win_close
/usr/bin/gvim 0x1b240c
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
35
do_cmdline
/usr/bin/gvim 0x94780
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
36
nv_colon
/usr/bin/gvim 0x100ade
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
37
normal_cmd
/usr/bin/gvim 0x109d2e
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
38
main_loop
/usr/bin/gvim 0x1e066d
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
39
main
/usr/bin/gvim 0x36957
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
Complete report #213771
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
kill
/lib64/libc.so.6 0x366a7
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-
2
mch_exit
/usr/bin/gvim 0x1268bc
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
3
/lib64/libpthread.so.0 0xf630
Build id: e10cc8f2b932fc3daeda22f8dac5ebb969524e5b
-
4
getvcol
/usr/bin/gvim 0x42dbe
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
5
init_preedit_start_col
/usr/bin/gvim 0xf7f1c
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
6
im_commit_cb
/usr/bin/gvim 0xfca3d
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
7
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
8
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2214d
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
9
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0e1
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
10
g_signal_emit_by_name
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a918
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
11
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
12
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2214d
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
13
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0e1
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
14
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3cf
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
15
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
16
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2214d
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
17
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0e1
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
18
g_signal_emit_by_name
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a918
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
19
gtk_im_context_simple_commit_char
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12abf8
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
20
gtk_im_context_simple_filter_keypress
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12b0f7
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
21
gtk_im_multicontext_filter_keypress
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12d379
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
22
xim_queue_key_press_event
/usr/bin/gvim 0xfb0e2
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
23
key_press_event
/usr/bin/gvim 0x1c4a36
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
24
_gtk_marshal_BOOLEAN__BOXED
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x146bdc
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
25
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
26
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2214d
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
27
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x29dcc
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
28
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3cf
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
29
gtk_widget_event_internal
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x276dc4
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
30
gtk_propagate_event
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x144ed7
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
31
gtk_main_do_event
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x1451fb
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
32
gdk_event_dispatch
/lib64/libgdk-x11-2.0.so.0 0x60a0c
Build id: ddbb1e13bba2d42518d3a1e35b7c887a282ddbb3
-
33
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
34
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
35
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
36
gui_mch_update
/usr/bin/gvim 0x1c3825
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
37
win_free
/usr/bin/gvim 0x1b0df9
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
38
win_close
/usr/bin/gvim 0x1b240c
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
39
do_cmdline
/usr/bin/gvim 0x94780
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
40
nv_colon
/usr/bin/gvim 0x100ade
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
41
normal_cmd
/usr/bin/gvim 0x109d2e
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
42
main_loop
/usr/bin/gvim 0x1e066d
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
43
main
/usr/bin/gvim 0x36957
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
Complete report #193638
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
kill
/lib64/libc.so.6 0x36657
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
2
mch_exit
/usr/bin/gvim 0x1268bc
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
3
/lib64/libpthread.so.0 0xf630
Build id: e10cc8f2b932fc3daeda22f8dac5ebb969524e5b
-
4
getvcol
/usr/bin/gvim 0x42dbe
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
5
init_preedit_start_col
/usr/bin/gvim 0xf7f1c
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
6
im_commit_cb
/usr/bin/gvim 0xfca3d
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
7
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa18
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
8
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x220fd
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
9
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a091
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
10
g_signal_emit_by_name
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a8c8
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
11
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa18
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
12
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x220fd
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
13
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a091
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
14
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a37f
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
15
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa18
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
16
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x220fd
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
17
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a091
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
18
g_signal_emit_by_name
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a8c8
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
19
gtk_im_context_simple_commit_char
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12abf8
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
20
gtk_im_context_simple_filter_keypress
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12b0f7
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
21
gtk_im_multicontext_filter_keypress
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12d379
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
22
xim_queue_key_press_event
/usr/bin/gvim 0xfb0e2
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
23
key_press_event
/usr/bin/gvim 0x1c4a36
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
24
_gtk_marshal_BOOLEAN__BOXED
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x146bdc
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
25
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa18
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
26
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x220fd
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
27
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x29d7c
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
28
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a37f
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
29
gtk_widget_event_internal
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x276dc4
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
30
gtk_propagate_event
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x144ed7
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
31
gtk_main_do_event
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x1451fb
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
32
gdk_event_dispatch
/lib64/libgdk-x11-2.0.so.0 0x60a0c
Build id: ddbb1e13bba2d42518d3a1e35b7c887a282ddbb3
-
33
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c119
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
34
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c478
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
35
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c52c
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
36
gui_mch_update
/usr/bin/gvim 0x1c3825
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
37
win_free
/usr/bin/gvim 0x1b0df9
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
38
win_close
/usr/bin/gvim 0x1b240c
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
39
do_cmdline
/usr/bin/gvim 0x94780
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
40
call_user_func
/usr/bin/gvim 0x6a058
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
41
call_func
/usr/bin/gvim 0x6a910
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
42
get_func_tv
/usr/bin/gvim 0x6ee56
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
43
ex_call
/usr/bin/gvim 0x73341
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
44
do_cmdline
/usr/bin/gvim 0x94780
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
45
apply_autocmds_group
/usr/bin/gvim 0xa9a8d
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
46
apply_autocmds
/usr/bin/gvim 0xaa57a
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
47
getout
/usr/bin/gvim 0x1dff44
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
48
ex_quit
/usr/bin/gvim 0x8e009
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
49
do_cmdline
/usr/bin/gvim 0x94780
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
50
nv_colon
/usr/bin/gvim 0x100ade
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
51
normal_cmd
/usr/bin/gvim 0x109d2e
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
52
main_loop
/usr/bin/gvim 0x1e066d
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
53
main
/usr/bin/gvim 0x36957
Build id: f5647bd00326b78f594fe5ea7ac0f6a5797181a3
-
Complete report #88001
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
kill
/lib64/libc.so.6 0x36657
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
mch_exit
/usr/bin/gvim 0x1268cc
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
3
/lib64/libpthread.so.0 0xf630
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
4
getvcol
/usr/bin/gvim 0x42dbe
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
5
init_preedit_start_col
/usr/bin/gvim 0xf7f1c
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
6
im_commit_cb
/usr/bin/gvim 0xfca3d
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
7
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
8
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2213d
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
9
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
10
g_signal_emit_by_name
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a908
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
11
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
12
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2213d
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
13
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
14
g_signal_emit_by_name
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a908
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
15
gtk_im_context_simple_commit_char
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12abf8
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
16
gtk_im_context_simple_filter_keypress
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12b0f7
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
17
gtk_im_multicontext_filter_keypress
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12d379
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
18
xim_queue_key_press_event
/usr/bin/gvim 0xfb0e2
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
19
key_press_event
/usr/bin/gvim 0x1c4a36
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
20
_gtk_marshal_BOOLEAN__BOXED
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x146bdc
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
21
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
22
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2213d
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
23
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x29dbc
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
24
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3bf
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
25
gtk_widget_event_internal
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x276dc4
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
26
gtk_propagate_event
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x144ed7
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
27
gtk_main_do_event
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x1451fb
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
28
gdk_event_dispatch
/lib64/libgdk-x11-2.0.so.0 0x60a0c
Build id: ddbb1e13bba2d42518d3a1e35b7c887a282ddbb3
-
29
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
30
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
31
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
32
gui_mch_update
/usr/bin/gvim 0x1c3825
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
33
win_free
/usr/bin/gvim 0x1b0e09
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
34
win_close
/usr/bin/gvim 0x1b241c
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
35
do_cmdline
/usr/bin/gvim 0x94780
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
36
nv_colon
/usr/bin/gvim 0x100ade
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
37
normal_cmd
/usr/bin/gvim 0x109d2e
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
38
main_loop
/usr/bin/gvim 0x1e066d
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
39
main
/usr/bin/gvim 0x36957
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-