Crash in kill

Similar reports
Problem #38174
Component
vim
Last affected version
2:7.4.629-6.el7
Executable
/usr/bin/gvim
Error name
SIGSEGV 11
First occurrence
2021-03-06
Last occurrence
2023-02-28
Unique reports
5
Quality
-79

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 5 / 6
Operating system Count
CentOS 7 6
Architecture Count
x86_64 6
Related packages Count
libgcc 10
 0:4.8.5-39.el7 6
 0:4.8.5-44.el7 4
freetype 6
 0:2.8-14.el7 6
libvorbis 6
 1:1.3.3-8.el7.1 6
Show moreā€¦ (66)
pango 6
 0:1.42.4-4.el7_7 6
expat 6
 0:2.1.0-11.el7 6
ncurses-libs 6
 0:5.9-14.20130511.el7_4 6
zlib 6
 0:1.2.7-18.el7 6
glibc-common 6
 0:2.17-307.el7.1 6
gtk2 6
 0:2.24.31-1.el7 6
libselinux 6
 0:2.5-15.el7 6
PackageKit-gtk3-module 6
 0:1.1.10-2.el7.centos 6
libglvnd 6
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 6
libXext 6
 0:1.3.3-3.el7 6
gnome-icon-theme 6
 0:3.12.0-1.el7 6
libmount 6
 0:2.23.2-63.el7 6
libICE 6
 0:1.0.9-9.el7 6
libXt 6
 0:1.1.5-3.el7 6
libuuid 6
 0:2.23.2-63.el7 6
libpng 6
 2:1.5.13-7.el7_2 6
libXfixes 6
 0:5.0.3-1.el7 6
libXi 6
 0:1.7.9-1.el7 6
libglvnd-egl 6
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 6
libcanberra-gtk2 6
 0:0.30-9.el7 6
perl-libs 6
 4:5.16.3-295.el7 6
libtdb 6
 0:1.3.18-1.el7 6
libXrender 6
 0:0.9.10-1.el7 6
libXrandr 6
 0:1.5.1-2.el7 6
adwaita-icon-theme 6
 0:3.28.0-1.el7 6
libxcb 6
 0:1.13-1.el7 6
graphite2 6
 0:1.3.10-1.el7_3 6
gpm-libs 6
 0:1.20.7-6.el7 6
libXinerama 6
 0:1.1.3-2.1.el7 6
libXcomposite 6
 0:0.4.4-4.1.el7 6
harfbuzz 6
 0:1.7.5-2.el7 6
libogg 6
 2:1.3.0-7.el7 6
libX11 6
 0:1.6.7-2.el7 6
abattis-cantarell-fonts 6
 0:0.0.25-1.el7 6
pixman 6
 0:0.34.0-1.el7 6
gdk-pixbuf2 6
 0:2.36.12-3.el7 6
cairo 6
 0:1.15.12-4.el7 6
nss-softokn-freebl 6
 0:3.44.0-8.el7_7 6
libffi 6
 0:3.0.13-19.el7 6
libthai 6
 0:0.1.14-9.el7 6
libXcursor 6
 0:1.1.15-1.el7 6
vim-X11 6
 2:7.4.629-6.el7 6
hicolor-icon-theme 6
 0:0.12-7.el7 6
libtool-ltdl 6
 0:2.4.2-22.el7_3 6
gvfs-client 6
 0:1.36.2-3.el7 6
atk 6
 0:2.28.1-2.el7 6
libcanberra 6
 0:0.30-9.el7 6
libglvnd-glx 6
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 6
fribidi 6
 0:1.0.2-1.el7_7.1 6
libXau 6
 0:1.0.8-2.1.el7 6
glibc 6
 0:2.17-307.el7.1 6
libattr 6
 0:2.4.46-13.el7 6
fontconfig 6
 0:2.13.0-4.3.el7 6
libXdamage 6
 0:1.1.4-4.1.el7 6
libblkid 6
 0:2.23.2-63.el7 6
glib2 6
 0:2.56.1-5.el7 6
bzip2-libs 6
 0:1.0.6-13.el7 6
libSM 6
 0:1.2.2-2.el7 6
libacl 6
 0:2.2.51-15.el7 6
pcre 6
 0:8.32-17.el7 6
adwaita-gtk2-theme 6
 0:3.28-2.el7 6
gtk2-devel 4
 0:2.24.31-1.el7 4
wqy-zenhei-fonts 4
 0:0.9.46-11.el7 4
vlgothic-fonts 4
 0:20130607-2.el7 4
vim-common 4
 2:7.4.629-6.el7 4
dejavu-sans-mono-fonts 4
 0:2.33-6.el7 4

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
kill
/lib64/libc.so.6 0x36657
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
mch_exit
/usr/bin/gvim 0x1268cc
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
3
/lib64/libpthread.so.0 0xf630
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
4
getvcol
/usr/bin/gvim 0x42dbe
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
5
init_preedit_start_col
/usr/bin/gvim 0xf7f1c
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
6
im_commit_cb
/usr/bin/gvim 0xfca3d
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
7
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
8
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2213d
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
9
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
10
g_signal_emit_by_name
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a908
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
11
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
12
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2213d
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
13
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a0d1
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
14
g_signal_emit_by_name
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a908
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
15
gtk_im_context_simple_commit_char
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12abf8
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
16
gtk_im_context_simple_filter_keypress
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12b0f7
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
17
gtk_im_multicontext_filter_keypress
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x12d379
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
18
xim_queue_key_press_event
/usr/bin/gvim 0xfb0e2
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
19
key_press_event
/usr/bin/gvim 0x1c4a36
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
20
_gtk_marshal_BOOLEAN__BOXED
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x146bdc
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
21
g_closure_invoke
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0xfa68
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
22
signal_emit_unlocked_R
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2213d
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
23
g_signal_emit_valist
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x29dbc
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
24
g_signal_emit
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x2a3bf
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
25
gtk_widget_event_internal
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x276dc4
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
26
gtk_propagate_event
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x144ed7
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
27
gtk_main_do_event
/lib64/libgtk-x11-2.0.so.0 0x1451fb
Build id: 4e21b0af3bc74f99a32792e7b6a73af88f7b9da7
-
28
gdk_event_dispatch
/lib64/libgdk-x11-2.0.so.0 0x60a0c
Build id: ddbb1e13bba2d42518d3a1e35b7c887a282ddbb3
-
29
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
30
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
31
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
32
gui_mch_update
/usr/bin/gvim 0x1c3825
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
33
win_free
/usr/bin/gvim 0x1b0e09
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
34
win_close
/usr/bin/gvim 0x1b241c
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
35
do_cmdline
/usr/bin/gvim 0x94780
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
36
nv_colon
/usr/bin/gvim 0x100ade
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
37
normal_cmd
/usr/bin/gvim 0x109d2e
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
38
main_loop
/usr/bin/gvim 0x1e066d
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-
39
main
/usr/bin/gvim 0x36957
Build id: 7dc6802bea558d19a2d9b3b041ab9d0e96afc129
-