Crash in raise

Similar reports
Problem #1004
Component
control-center
Last affected version
1:3.28.1-8.el7_9.1
Executable
/usr/bin/gnome-control-center
Error name
SIGABRT 6
First occurrence
2021-07-05
Last occurrence
2023-05-26
Unique reports
7
Quality
-16

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 7 / 10
Operating system Count
CentOS 7 10
Architecture Count
x86_64 10
Related packages Count
glib2 11
 0:2.56.1-9.el7_9 4
 0:2.56.1-5.el7 4
 0:2.56.1-8.el7 2
 0:2.56.1-7.el7 1
gstreamer1 11
 0:1.10.4-2.el7 11
gdk-pixbuf2 11
 0:2.36.12-3.el7 11
Show moreā€¦ (180)
ibus-libs 10
 0:1.5.17-12.el7_9 5
 0:1.5.17-5.el7 3
 0:1.5.17-10.el7 1
 0:1.5.17-11.el7 1
libglvnd-egl 10
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 10
gnome-bluetooth-libs 10
 1:3.28.2-1.el7 10
libtalloc 10
 0:2.1.16-1.el7 7
 0:2.1.14-1.el7 3
harfbuzz 10
 0:1.7.5-2.el7 10
colord-libs 10
 0:1.3.4-2.el7 7
 0:1.3.4-1.el7 3
openldap 10
 0:2.4.44-21.el7_6 4
 0:2.4.44-22.el7 3
 0:2.4.44-25.el7_9 3
libevdev 10
 0:1.5.6-1.el7 10
libcroco 10
 0:0.6.12-4.el7 5
 0:0.6.12-6.el7_9 5
libxml2 10
 0:2.9.1-6.el7_2.3 3
 0:2.9.1-6.el7.5 3
 0:2.9.1-6.el7_9.6 3
 0:2.9.1-6.el7.4 1
libmount 10
 0:2.23.2-65.el7 3
 0:2.23.2-65.el7_9.1 3
 0:2.23.2-61.el7_7.1 2
 0:2.23.2-61.el7 1
 0:2.23.2-63.el7 1
openssl-libs 10
 1:1.0.2k-19.el7 5
 1:1.0.2k-25.el7_9 3
 1:1.0.2k-21.el7_9 2
nss-softokn-freebl 10
 0:3.44.0-8.el7_7 4
 0:3.53.1-6.el7_9 2
 0:3.67.0-3.el7_9 2
 0:3.79.0-4.el7_9 1
 0:3.44.0-5.el7 1
libSM 10
 0:1.2.2-2.el7 10
systemd-libs 10
 0:219-67.el7_7.3 2
 0:219-78.el7_9.7 2
 0:219-78.el7_9.2 2
 0:219-78.el7 1
 0:219-73.el7_8.9 1
 0:219-78.el7_9.5 1
 0:219-67.el7_7.1 1
adwaita-icon-theme 10
 0:3.28.0-1.el7 10
samba-client-libs 10
 0:4.10.16-7.el7_9 2
 0:4.9.1-10.el7_7 2
 0:4.10.16-19.el7_9 2
 0:4.10.16-24.el7_9 1
 0:4.10.16-20.el7_9 1
 0:4.9.1-6.el7 1
 0:4.10.4-11.el7_8 1
nss 10
 0:3.44.0-7.el7_7 4
 0:3.67.0-4.el7_9 2
 0:3.53.1-3.el7_9 2
 0:3.79.0-4.el7_9 1
 0:3.44.0-4.el7 1
libattr 10
 0:2.4.46-13.el7 10
mesa-libglapi 10
 0:18.3.4-12.el7_9 5
 0:18.3.4-6.el7_7 2
 0:18.3.4-7.el7_8.1 1
 0:18.3.4-10.el7 1
 0:18.3.4-5.el7 1
PackageKit-gtk3-module 10
 0:1.1.10-2.el7.centos 7
 0:1.1.10-1.el7.centos 3
gvfs-client 10
 0:1.36.2-3.el7 4
 0:1.36.2-4.el7 3
 0:1.36.2-7.el7_9 3
accountsservice-libs 10
 0:0.6.50-7.el7 7
 0:0.6.50-6.el7_7 2
 0:0.6.50-5.el7 1
libXi 10
 0:1.7.9-1.el7 10
libnotify 10
 0:0.7.7-1.el7 10
atk 10
 0:2.28.1-2.el7 7
 0:2.28.1-1.el7 3
expat 10
 0:2.1.0-10.el7_3 3
 0:2.1.0-12.el7 3
 0:2.1.0-14.el7_9 2
 0:2.1.0-15.el7_9 1
 0:2.1.0-11.el7 1
libuuid 10
 0:2.23.2-65.el7_9.1 3
 0:2.23.2-65.el7 3
 0:2.23.2-61.el7_7.1 2
 0:2.23.2-61.el7 1
 0:2.23.2-63.el7 1
pulseaudio-libs-glib2 10
 0:10.0-5.el7 7
 0:10.0-6.el7_9 3
keyutils-libs 10
 0:1.5.8-3.el7 10
libwayland-egl 10
 0:1.15.0-1.el7 10
cyrus-sasl-lib 10
 0:2.1.26-23.el7 7
 0:2.1.26-24.el7_9 3
glibc 10
 0:2.17-292.el7 3
 0:2.17-326.el7_9 3
 0:2.17-317.el7 3
 0:2.17-307.el7.1 1
nss-util 10
 0:3.44.0-4.el7_7 4
 0:3.67.0-1.el7_9 2
 0:3.53.1-1.el7_9 2
 0:3.79.0-1.el7_9 1
 0:3.44.0-3.el7 1
libjpeg-turbo 10
 0:1.2.90-8.el7 10
libglvnd-gles 10
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 10
cairo 10
 0:1.15.12-4.el7 10
libgcrypt 10
 0:1.5.3-14.el7 10
libsmbclient 10
 0:4.10.16-19.el7_9 2
 0:4.10.16-7.el7_9 2
 0:4.9.1-10.el7_7 2
 0:4.10.16-24.el7_9 1
 0:4.10.4-11.el7_8 1
 0:4.10.16-20.el7_9 1
 0:4.9.1-6.el7 1
libgudev1 10
 0:219-78.el7_9.7 2
 0:219-78.el7_9.2 2
 0:219-67.el7_7.3 2
 0:219-78.el7 1
 0:219-67.el7_7.1 1
 0:219-73.el7_8.9 1
 0:219-78.el7_9.5 1
samba-common-libs 10
 0:4.10.16-7.el7_9 2
 0:4.9.1-10.el7_7 2
 0:4.10.16-19.el7_9 2
 0:4.9.1-6.el7 1
 0:4.10.4-11.el7_8 1
 0:4.10.16-24.el7_9 1
 0:4.10.16-20.el7_9 1
enchant 10
 1:1.6.0-8.el7 10
libwbclient 10
 0:4.9.1-10.el7_7 2
 0:4.10.16-7.el7_9 2
 0:4.10.16-19.el7_9 2
 0:4.10.4-11.el7_8 1
 0:4.9.1-6.el7 1
 0:4.10.16-20.el7_9 1
 0:4.10.16-24.el7_9 1
xz-libs 10
 0:5.2.2-1.el7 7
 0:5.2.2-2.el7_9 3
NetworkManager-libnm 10
 1:1.18.8-2.el7_9 5
 1:1.18.0-5.el7_7.2 2
 1:1.18.4-3.el7 1
 1:1.18.0-5.el7_7.1 1
 1:1.18.8-1.el7 1
cups-libs 10
 1:1.6.3-51.el7 6
 1:1.6.3-40.el7 3
 1:1.6.3-43.el7 1
librsvg2 10
 0:2.40.20-1.el7 10
elfutils-libelf 10
 0:0.176-5.el7 6
 0:0.176-2.el7 3
 0:0.176-4.el7 1
gstreamer1-plugins-base 10
 0:1.10.4-2.el7 10
mesa-libgbm 10
 0:18.3.4-12.el7_9 5
 0:18.3.4-6.el7_7 2
 0:18.3.4-7.el7_8.1 1
 0:18.3.4-5.el7 1
 0:18.3.4-10.el7 1
libxkbcommon 10
 0:0.7.1-3.el7 10
krb5-libs 10
 0:1.15.1-37.el7_7.2 3
 0:1.15.1-50.el7 3
 0:1.15.1-54.el7_9 2
 0:1.15.1-55.el7_9 1
 0:1.15.1-46.el7 1
libsndfile 10
 0:1.0.25-12.el7 3
 0:1.0.25-12.el7_9.1 3
 0:1.0.25-10.el7 3
 0:1.0.25-11.el7 1
elfutils-libs 10
 0:0.176-5.el7 6
 0:0.176-2.el7 3
 0:0.176-4.el7 1
dbus-glib 10
 0:0.100-7.el7 10
gtk3 10
 0:3.22.30-8.el7_9 3
 0:3.22.30-3.el7 3
 0:3.22.30-5.el7 2
 0:3.22.30-6.el7 2
libwayland-client 10
 0:1.15.0-1.el7 10
libwacom 10
 0:0.30-1.el7 10
gstreamer1-plugins-bad-free 10
 0:1.10.4-3.el7 10
libXau 10
 0:1.0.8-2.1.el7 10
libtool-ltdl 10
 0:2.4.2-22.el7_3 10
polkit 10
 0:0.112-26.el7 4
 0:0.112-26.el7_9.1 3
 0:0.112-22.el7_7.1 3
zlib 10
 0:1.2.7-18.el7 7
 0:1.2.7-20.el7_9 3
abattis-cantarell-fonts 10
 0:0.0.25-1.el7 10
cheese-libs 10
 2:3.28.0-1.el7 10
tcp_wrappers-libs 10
 0:7.6-77.el7 10
cairo-gobject 10
 0:1.15.12-4.el7 10
control-center 10
 1:3.28.1-4.el7 3
 1:3.28.1-7.el7 3
 1:3.28.1-8.el7_9.1 3
 1:3.28.1-6.el7 1
libXrandr 10
 0:1.5.1-2.el7 10
libepoxy 10
 0:1.5.2-1.el7 10
libseccomp 10
 0:2.3.1-4.el7 7
 0:2.3.1-3.el7 3
libICE 10
 0:1.0.9-9.el7 10
avahi-libs 10
 0:0.6.31-20.el7 7
 0:0.6.31-19.el7 3
pixman 10
 0:0.34.0-1.el7 10
libtdb 10
 0:1.3.18-1.el7 7
 0:1.3.16-1.el7 3
hicolor-icon-theme 10
 0:0.12-7.el7 10
libxshmfence 10
 0:1.2-1.el7 10
libwebp 10
 0:0.3.0-7.el7 7
 0:0.3.0-10.el7_9 3
libXcomposite 10
 0:0.4.4-4.1.el7 10
libcanberra 10
 0:0.30-9.el7 7
 0:0.30-5.el7 3
webkitgtk4 10
 0:2.22.7-2.el7 4
 0:2.28.2-2.el7 3
 0:2.28.2-3.el7 3
upower 10
 0:0.99.7-1.el7 10
libXcursor 10
 0:1.1.15-1.el7 10
libblkid 10
 0:2.23.2-65.el7 3
 0:2.23.2-65.el7_9.1 3
 0:2.23.2-61.el7_7.1 2
 0:2.23.2-61.el7 1
 0:2.23.2-63.el7 1
libXfixes 10
 0:5.0.3-1.el7 10
libXxf86vm 10
 0:1.1.4-1.el7 10
libcap 10
 0:2.22-11.el7 7
 0:2.22-10.el7 3
mesa-libGL 10
 0:18.3.4-12.el7_9 5
 0:18.3.4-6.el7_7 2
 0:18.3.4-10.el7 1
 0:18.3.4-5.el7 1
 0:18.3.4-7.el7_8.1 1
libpng 10
 2:1.5.13-8.el7 6
 2:1.5.13-7.el7_2 4
rest 10
 0:0.8.1-2.el7 10
ModemManager-glib 10
 0:1.6.10-4.el7 6
 0:1.6.10-3.el7_6 4
libXdamage 10
 0:1.1.4-4.1.el7 10
mtdev 10
 0:1.1.5-5.el7 10
libcom_err 10
 0:1.42.9-19.el7 6
 0:1.42.9-16.el7 3
 0:1.42.9-17.el7 1
libpwquality 10
 0:1.2.3-5.el7 10
libX11 10
 0:1.6.7-2.el7 5
 0:1.6.7-4.el7_9 3
 0:1.6.7-3.el7_9 2
flac-libs 10
 0:1.3.0-5.el7_1 10
libsecret 10
 0:0.18.6-1.el7 10
json-glib 10
 0:1.4.2-2.el7 10
cracklib 10
 0:2.9.0-11.el7 10
libicu 10
 0:50.2-4.el7_7 7
 0:50.2-3.el7 3
libasyncns 10
 0:0.8-7.el7 10
mesa-dri-drivers 10
 0:18.3.4-12.el7_9 5
 0:18.3.4-6.el7_7 2
 0:18.3.4-10.el7 1
 0:18.3.4-5.el7 1
 0:18.3.4-7.el7_8.1 1
lz4 10
 0:1.8.3-1.el7 6
 0:1.7.5-3.el7 4
gnome-online-accounts 10
 0:3.28.2-1.el7 7
 0:3.28.0-1.el7 3
dbus-libs 10
 1:1.10.24-15.el7 6
 1:1.10.24-13.el7_6 3
 1:1.10.24-14.el7_8 1
jansson 10
 0:2.10-1.el7 10
libXext 10
 0:1.3.3-3.el7 10
libldb 10
 0:1.5.4-2.el7 4
 0:1.5.4-1.el7 3
 0:1.4.2-1.el7 3
clutter 10
 0:1.26.2-2.el7 10
libxslt 10
 0:1.1.28-6.el7 6
 0:1.1.28-5.el7 4
libffi 10
 0:3.0.13-19.el7 7
 0:3.0.13-18.el7 3
libXt 10
 0:1.1.5-3.el7 10
fribidi 10
 0:1.0.2-1.el7_7.1 9
 0:1.0.2-1.el7 1
freetype 10
 0:2.8-14.el7 5
 0:2.8-14.el7_9.1 5
libinput 10
 0:1.10.7-2.el7 10
gnome-icon-theme 10
 0:3.12.0-1.el7 10
glibc-common 10
 0:2.17-317.el7 3
 0:2.17-292.el7 3
 0:2.17-326.el7_9 3
 0:2.17-307.el7.1 1
libglvnd 10
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 10
clutter-gst3 10
 0:3.0.26-1.el7 10
libdrm 10
 0:2.4.97-2.el7 10
pulseaudio-libs 10
 0:10.0-5.el7 7
 0:10.0-6.el7_9 3
webkitgtk4-jsc 10
 0:2.22.7-2.el7 4
 0:2.28.2-3.el7 3
 0:2.28.2-2.el7 3
hyphen 10
 0:2.8.6-5.el7 10
dconf 10
 0:0.28.0-4.el7 10
sqlite 10
 0:3.7.17-8.el7_7.1 9
 0:3.7.17-8.el7 1
libcanberra-gtk3 10
 0:0.30-9.el7 7
 0:0.30-5.el7 3
bzip2-libs 10
 0:1.0.6-13.el7 10
colord-gtk 10
 0:0.1.25-4.el7 10
libtevent 10
 0:0.9.39-1.el7 7
 0:0.9.37-1.el7 3
libselinux 10
 0:2.5-15.el7 7
 0:2.5-14.1.el7 3
libogg 10
 2:1.3.0-7.el7 10
graphite2 10
 0:1.3.10-1.el7_3 10
telepathy-glib 10
 0:0.24.1-1.el7 10
nspr 10
 0:4.21.0-1.el7 5
 0:4.25.0-2.el7_9 2
 0:4.32.0-1.el7_9 2
 0:4.34.0-3.1.el7_9 1
libXinerama 10
 0:1.1.3-2.1.el7 10
libgtop2 10
 0:2.38.0-3.el7 10
harfbuzz-icu 10
 0:1.7.5-2.el7 10
libxcb 10
 0:1.13-1.el7 10
lcms2 10
 0:2.6-3.el7 10
pcre 10
 0:8.32-17.el7 10
gsm 10
 0:1.0.13-11.el7 10
libvorbis 10
 1:1.3.3-8.el7.1 10
libwayland-cursor 10
 0:1.15.0-1.el7 10
gcr 10
 0:3.28.0-1.el7 10
libsoup 10
 0:2.62.2-2.el7 10
at-spi2-core 10
 0:2.28.0-1.el7 10
grilo 10
 0:0.3.6-1.el7 10
libnma 10
 0:1.8.6-2.el7 10
compat-libcolord1 10
 0:1.0.4-1.el7 10
p11-kit 10
 0:0.23.5-3.el7 10
libwayland-server 10
 0:1.15.0-1.el7 10
libgpg-error 10
 0:1.12-3.el7 10
libglvnd-glx 10
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 10
fontconfig 10
 0:2.13.0-4.3.el7 10
libXrender 10
 0:0.9.10-1.el7 10
orc 10
 0:0.4.26-1.el7 10
clutter-gtk 10
 0:1.8.4-1.el7 10
at-spi2-atk 10
 0:2.26.2-1.el7 10
gnome-desktop3 10
 0:3.28.2-2.el7 10
libXtst 10
 0:1.2.3-1.el7 10
pango 10
 0:1.42.4-4.el7_7 10
cogl 10
 0:1.22.2-2.el7 10
libthai 10
 0:0.1.14-9.el7 10
libstdc++ 8
 0:4.8.5-44.el7 4
 0:4.8.5-39.el7 4
libgcc 8
 0:4.8.5-39.el7 4
 0:4.8.5-44.el7 4
nettle 7
 0:2.7.1-8.el7 4
 0:2.7.1-9.el7_9 3
gmp 7
 1:6.0.0-15.el7 7
gnutls 7
 0:3.3.29-9.el7_6 7
libtasn1 7
 0:4.10-1.el7 7
llvm-private 5
 0:7.0.1-1.el7 5
libpciaccess 5
 0:0.14-1.el7 5
dejavu-sans-mono-fonts 3
 0:2.33-6.el7 3
gtk3-devel 2
 0:3.22.30-6.el7 2
ibus-gtk3 2
 0:1.5.17-12.el7_9 2
samba-libs 1
 0:4.10.4-11.el7_8 1
vlgothic-fonts 1
 0:20130607-2.el7 1
gnome-themes-standard 1
 0:3.28-2.el7 1
nss-mdns 1
 0:0.14.1-9.el7 1
glib-networking 1
 0:2.56.1-1.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

History

Daily:

Weekly:

Monthly:


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b5a9
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6823b
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
5
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x68711
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
6
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7ca2
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
7
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7eb3
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
8
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe96d
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-