Info

Permalink
Function
raise
First occurrence
2020-09-23
Last occurrence
2020-09-28
State
NEW
Components
xdg-desktop-portal, gnome-software, wireshark, control-center, rhythmbox, evolution-data-server, libreport, evolution, rygel, gnome-control-center
Quality
-16

Graphs

Statistics

Operating system Count
CentOS 7 148
Fedora 32 4
Fedora 34 3
Architecture Count
x86_64 155
Executable Count
/usr/bin/gnome-control-center 140
/usr/sbin/wireshark 9
/usr/libexec/rygel/mx-extract 4
/usr/bin/report-gtk 2
Related packages Count
glib2 171
 0:2.56.1-9.el7_9 74
 0:2.56.1-8.el7 46
 0:2.56.1-5.el7 25
 0:2.56.1-4.el7_6 10
 0:2.56.1-7.el7 6
 0:2.54.2-2.el7 5
 0:2.64.6-1.fc32 4
 0:2.56.1-2.el7 1
gdk-pixbuf2 166
 0:2.36.12-3.el7 157
 0:2.36.5-1.el7 5
 0:2.40.0-2.fc32 4
atk 165
 0:2.28.1-2.el7 128
 0:2.28.1-1.el7 32
 0:2.22.0-3.el7 5
Show moreā€¦ (291)
libffi 160
 0:3.0.13-19.el7 124
 0:3.0.13-18.el7 32
 0:3.1-24.fc32 4
libselinux 160
 0:2.5-15.el7 123
 0:2.5-14.1.el7 28
 0:2.5-12.el7 5
 0:3.0-5.fc32 4
glibc 153
 0:2.17-326.el7_9 36
 0:2.17-317.el7 35
 0:2.17-325.el7_9 21
 0:2.17-292.el7 13
 0:2.17-307.el7.1 12
 0:2.17-324.el7_9 11
 0:2.17-323.el7_9 9
 0:2.17-222.el7 5
 0:2.17-260.el7_6.6 4
 0:2.31-6.fc32 4
 0:2.17-322.el7_9 2
 0:2.17-260.el7 1
gtk3 153
 0:3.22.30-6.el7 80
 0:3.22.30-8.el7_9 34
 0:3.22.30-3.el7 19
 0:3.22.30-5.el7 17
 0:3.22.26-4.el7_5 3
gvfs-client 153
 0:1.36.2-4.el7 56
 0:1.36.2-5.el7_9 33
 0:1.36.2-3.el7 24
 0:1.36.2-7.el7_9 24
 0:1.36.2-1.el7 7
 0:1.30.4-5.el7 5
 0:1.44.1-1.fc32 4
bzip2-libs 152
 0:1.0.6-13.el7 148
 0:1.0.8-2.fc32 4
cairo 152
 0:1.15.12-4.el7 136
 0:1.15.12-3.el7 7
 0:1.14.8-2.el7 5
 0:1.16.0-8.fc32 4
fontconfig 152
 0:2.13.0-4.3.el7 143
 0:2.10.95-11.el7 5
 0:2.13.92-9.fc32 4
graphite2 152
 0:1.3.10-1.el7_3 148
 0:1.3.14-1.fc32 4
harfbuzz 152
 0:1.7.5-2.el7 143
 0:1.3.2-1.el7 5
 0:2.6.4-3.fc32 4
krb5-libs 152
 0:1.15.1-50.el7 69
 0:1.15.1-54.el7_9 17
 0:1.15.1-55.el7_9 17
 0:1.15.1-37.el7_7.2 13
 0:1.15.1-46.el7 10
 0:1.15.1-51.el7_9 10
 0:1.15.1-37.el7_6 6
 0:1.15.1-19.el7 5
 0:1.18.2-29.fc32 4
 0:1.15.1-34.el7 1
libblkid 152
 0:2.23.2-65.el7_9.1 74
 0:2.23.2-65.el7 37
 0:2.23.2-63.el7 12
 0:2.23.2-61.el7_7.1 11
 0:2.23.2-59.el7_6.1 6
 0:2.23.2-52.el7_5.1 4
 0:2.35.2-1.fc32 4
 0:2.23.2-61.el7 2
 0:2.23.2-52.el7 1
 0:2.23.2-59.el7 1
libgcrypt 152
 0:1.5.3-14.el7 148
 0:1.8.5-3.fc32 4
libgpg-error 152
 0:1.12-3.el7 148
 0:1.36-3.fc32 4
libmount 152
 0:2.23.2-65.el7_9.1 74
 0:2.23.2-65.el7 37
 0:2.23.2-63.el7 12
 0:2.23.2-61.el7_7.1 11
 0:2.23.2-59.el7_6.1 6
 0:2.23.2-52.el7_5.1 4
 0:2.35.2-1.fc32 4
 0:2.23.2-61.el7 2
 0:2.23.2-52.el7 1
 0:2.23.2-59.el7 1
libpng 152
 2:1.5.13-8.el7 112
 2:1.5.13-7.el7_2 36
 2:1.6.37-3.fc32 4
libthai 152
 0:0.1.14-9.el7 148
 0:0.1.28-4.fc32 4
libX11 152
 0:1.6.7-4.el7_9 57
 0:1.6.7-3.el7_9 49
 0:1.6.7-2.el7 30
 0:1.6.5-2.el7 7
 0:1.6.5-1.el7 5
 0:1.6.12-1.fc32 4
libXau 152
 0:1.0.8-2.1.el7 148
 0:1.0.9-3.fc32 4
libxcb 152
 0:1.13-1.el7 143
 0:1.12-1.el7 5
 0:1.13.1-4.fc32 4
libXext 152
 0:1.3.3-3.el7 148
 0:1.3.4-3.fc32 4
libXrender 152
 0:0.9.10-1.el7 148
 0:0.9.10-11.fc32 4
pango 152
 0:1.42.4-4.el7_7 136
 0:1.42.4-2.el7_6 6
 0:1.40.4-1.el7 5
 0:1.44.7-2.fc32 4
 0:1.42.4-1.el7 1
pcre 152
 0:8.32-17.el7 148
 0:8.44-2.fc32 4
pixman 152
 0:0.34.0-1.el7 148
 0:0.40.0-1.fc32 4
expat 151
 0:2.1.0-12.el7 77
 0:2.1.0-10.el7_3 25
 0:2.1.0-15.el7_9 18
 0:2.1.0-14.el7_9 15
 0:2.1.0-11.el7 12
 0:2.2.8-2.fc32 4
freetype 151
 0:2.8-14.el7_9.1 105
 0:2.8-14.el7 30
 0:2.8-12.el7_6.1 6
 0:2.4.11-15.el7 5
 0:2.10.4-1.fc32 4
 0:2.8-12.el7 1
keyutils-libs 150
 0:1.5.8-3.el7 146
 0:1.6.1-1.fc32 4
libcom_err 150
 0:1.42.9-19.el7 111
 0:1.42.9-16.el7 13
 0:1.42.9-17.el7 10
 0:1.42.9-13.el7 7
 0:1.42.9-12.el7_5 5
 0:1.45.5-3.fc32 4
openssl-libs 150
 1:1.0.2k-19.el7 47
 1:1.0.2k-21.el7_9 33
 1:1.0.2k-25.el7_9 21
 1:1.0.2k-22.el7_9 19
 1:1.0.2k-26.el7_9 12
 1:1.0.2k-16.el7_6.1 6
 1:1.0.2k-12.el7 5
 1:1.1.1k-1.fc32 4
 1:1.0.2k-24.el7_9 2
 1:1.0.2k-16.el7 1
p11-kit 150
 0:0.23.5-3.el7 146
 0:0.23.22-2.fc32 4
glibc-common 149
 0:2.17-326.el7_9 36
 0:2.17-317.el7 35
 0:2.17-325.el7_9 21
 0:2.17-292.el7 13
 0:2.17-307.el7.1 12
 0:2.17-324.el7_9 11
 0:2.17-323.el7_9 9
 0:2.17-222.el7 5
 0:2.17-260.el7_6.6 4
 0:2.17-322.el7_9 2
 0:2.17-260.el7 1
libcanberra 149
 0:0.30-9.el7 123
 0:0.30-5.el7 26
libcap 149
 0:2.22-11.el7 123
 0:2.22-10.el7 14
 0:2.22-9.el7 12
zlib 149
 0:1.2.7-18.el7 64
 0:1.2.7-19.el7_9 41
 0:1.2.7-20.el7_9 23
 0:1.2.7-21.el7_9 12
 0:1.2.7-17.el7 5
 0:1.2.11-21.fc32 4
libgcc 148
 0:4.8.5-44.el7 108
 0:4.8.5-39.el7 24
 0:4.8.5-36.el7_6.2 6
 0:4.8.5-28.el7_5.1 5
 0:10.3.1-1.fc32 4
 0:4.8.5-36.el7 1
libuuid 148
 0:2.23.2-65.el7_9.1 74
 0:2.23.2-65.el7 37
 0:2.23.2-63.el7 12
 0:2.23.2-61.el7_7.1 11
 0:2.23.2-59.el7_6.1 6
 0:2.23.2-52.el7_5.1 4
 0:2.23.2-61.el7 2
 0:2.23.2-52.el7 1
 0:2.23.2-59.el7 1
libXcomposite 148
 0:0.4.4-4.1.el7 148
libXcursor 148
 0:1.1.15-1.el7 143
 0:1.1.14-8.el7 5
libXdamage 148
 0:1.1.4-4.1.el7 148
libXfixes 148
 0:5.0.3-1.el7 148
libXi 148
 0:1.7.9-1.el7 148
libXinerama 148
 0:1.1.3-2.1.el7 148
libXrandr 148
 0:1.5.1-2.el7 148
fribidi 147
 0:1.0.2-1.el7_7.1 134
 0:1.0.2-1.el7 9
 0:1.0.9-1.fc32 4
gstreamer1 147
 0:1.10.4-2.el7 142
 0:1.16.2-2.fc32 4
 0:1.14.4-1.el7 1
libcanberra-gtk3 147
 0:0.30-9.el7 123
 0:0.30-5.el7 24
libvorbis 146
 1:1.3.3-8.el7.1 141
 1:1.3.6-6.fc32 4
 1:1.3.3-8.el7 1
accountsservice-libs 145
 0:0.6.50-7.el7 121
 0:0.6.50-6.el7_7 13
 0:0.6.50-4.el7.1 6
 0:0.6.45-7.el7 3
 0:0.6.50-2.el7 1
 0:0.6.50-5.el7 1
avahi-libs 145
 0:0.6.31-20.el7 121
 0:0.6.31-19.el7 24
colord-libs 145
 0:1.3.4-2.el7 121
 0:1.3.4-1.el7 24
gnome-online-accounts 145
 0:3.28.2-1.el7 121
 0:3.28.0-1.el7 21
 0:3.26.2-1.el7 3
libogg 145
 2:1.3.0-7.el7 141
 2:1.3.4-2.fc32 4
librsvg2 145
 0:2.40.20-1.el7 136
 0:2.40.16-1.el7 5
 0:2.48.9-1.fc32 4
libxml2 145
 0:2.9.1-6.el7.5 58
 0:2.9.1-6.el7_9.6 53
 0:2.9.1-6.el7_2.3 18
 0:2.9.1-6.el7.4 12
 0:2.9.10-8.fc32 4
polkit 145
 0:0.112-26.el7 86
 0:0.112-26.el7_9.1 35
 0:0.112-22.el7_7.1 14
 0:0.112-18.el7_6.1 6
 0:0.112-14.el7 3
 0:0.112-18.el7 1
sqlite 145
 0:3.7.17-8.el7_7.1 125
 0:3.7.17-8.el7 20
xz-libs 145
 0:5.2.2-1.el7 109
 0:5.2.2-2.el7_9 32
 0:5.2.5-1.fc32 4
hicolor-icon-theme 144
 0:0.12-7.el7 144
libicu 144
 0:50.2-4.el7_7 120
 0:50.2-3.el7 14
 0:50.1.2-17.el7 7
 0:50.1.2-15.el7 3
cairo-gobject 143
 0:1.15.12-4.el7 129
 0:1.15.12-3.el7 7
 0:1.16.0-8.fc32 4
 0:1.14.8-2.el7 3
libdrm 143
 0:2.4.97-2.el7 127
 0:2.4.91-3.el7 7
 0:2.4.83-2.el7 5
 0:2.4.102-1.fc32 4
libglvnd 143
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 143
libglvnd-egl 143
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 143
libglvnd-glx 143
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 143
libattr 142
 0:2.4.46-13.el7 141
 0:2.4.46-12.el7 1
libseccomp 142
 0:2.3.1-4.el7 121
 0:2.3.1-3.el7 21
adwaita-icon-theme 141
 0:3.28.0-1.el7 136
 0:3.26.0-1.el7 5
elfutils-libelf 141
 0:0.176-5.el7 111
 0:0.176-4.el7 12
 0:0.172-2.el7 7
 0:0.176-2.el7 6
 0:0.170-4.el7 5
elfutils-libs 141
 0:0.176-5.el7 111
 0:0.176-4.el7 12
 0:0.172-2.el7 7
 0:0.176-2.el7 6
 0:0.170-4.el7 5
gsm 141
 0:1.0.13-11.el7 137
 0:1.0.18-6.fc32 4
gstreamer1-plugins-base 141
 0:1.10.4-2.el7 133
 0:1.16.2-3.fc32 4
 0:1.10.4-1.el7 3
 0:1.14.4-1.el7 1
ibus-libs 141
 0:1.5.17-12.el7_9 104
 0:1.5.17-10.el7 12
 0:1.5.17-2.el7 12
 0:1.5.17-5.el7 6
 0:1.5.17-11.el7 5
 0:1.5.17-14.el7_9 2
libcroco 141
 0:0.6.12-6.el7_9 106
 0:0.6.12-4.el7 30
 0:0.6.11-1.el7 5
libjpeg-turbo 141
 0:1.2.90-8.el7 126
 0:1.2.90-6.el7 7
 0:2.0.4-3.fc32 4
 0:1.2.90-5.el7 3
 0:1.5.3-7.el7 1
libsoup 141
 0:2.62.2-2.el7 134
 0:2.70.0-1.fc32 4
 0:2.56.0-6.el7 3
libtdb 141
 0:1.3.18-1.el7 124
 0:1.3.15-1.el7 12
 0:1.3.16-1.el7 5
libtool-ltdl 141
 0:2.4.2-22.el7_3 141
libwayland-client 141
 0:1.15.0-1.el7 136
 0:1.14.0-2.el7 5
lz4 141
 0:1.8.3-1.el7 111
 0:1.7.5-3.el7 18
 0:1.7.5-2.el7 12
nss-softokn-freebl 141
 0:3.53.1-6.el7_9 53
 0:3.67.0-3.el7_9 34
 0:3.44.0-8.el7_7 25
 0:3.79.0-4.el7_9 21
 0:3.36.0-5.el7_5 6
 0:3.44.0-5.el7 2
orc 141
 0:0.4.26-1.el7 137
 0:0.4.31-2.fc32 4
dbus-libs 140
 1:1.10.24-15.el7 111
 1:1.10.24-13.el7_6 13
 1:1.10.24-14.el7_8 10
 1:1.10.24-7.el7 5
 1:1.10.24-12.el7 1
systemd-libs 140
 0:219-78.el7_9.3 38
 0:219-78.el7_9.2 31
 0:219-78.el7_9.7 20
 0:219-78.el7_9.5 16
 0:219-73.el7_8.9 8
 0:219-78.el7 6
 0:219-57.el7_5.3 4
 0:219-62.el7_6.9 4
 0:219-67.el7_7.3 3
 0:219-73.el7_8.8 2
 0:219-62.el7_6.7 2
 0:219-57.el7 1
 0:219-62.el7 1
 0:219-73.el7_8.6 1
 0:219-67.el7_7.2 1
 0:219-67.el7_7.4 1
 0:219-67.el7_7.1 1
at-spi2-atk 139
 0:2.26.2-1.el7 136
 0:2.22.0-2.el7 3
at-spi2-core 139
 0:2.28.0-1.el7 136
 0:2.22.0-1.el7 3
cogl 139
 0:1.22.2-2.el7 138
 0:1.22.2-1.el7 1
libepoxy 139
 0:1.5.2-1.el7 136
 0:1.3.1-2.el7_5 3
libwayland-cursor 139
 0:1.15.0-1.el7 136
 0:1.14.0-2.el7 3
libwayland-server 139
 0:1.15.0-1.el7 134
 0:1.14.0-2.el7 5
libxkbcommon 139
 0:0.7.1-3.el7 130
 0:0.7.1-1.el7 9
NetworkManager-libnm 139
 1:1.18.8-2.el7_9 104
 1:1.18.4-3.el7 10
 1:1.12.0-10.el7_6 8
 1:1.18.8-1.el7 5
 1:1.18.0-5.el7_7.2 4
 1:1.10.2-16.el7_5 2
 1:1.12.0-8.el7_6 2
 1:1.18.0-5.el7_7.1 2
 1:1.10.2-14.el7_5 1
 1:1.12.0-6.el7 1
PackageKit-gtk3-module 139
 0:1.1.10-2.el7.centos 123
 0:1.1.10-1.el7.centos 11
 0:1.1.5-2.el7.centos 5
control-center 138
 1:3.28.1-7.el7 48
 1:3.28.1-8.el7_9.1 32
 1:3.28.1-8.el7_9 31
 1:3.28.1-4.el7 13
 1:3.28.1-6.el7 10
 1:3.26.2-9.el7_5 3
 1:3.26.2-8.el7 1
clutter 138
 0:1.26.2-2.el7 138
cyrus-sasl-lib 138
 0:2.1.26-23.el7 102
 0:2.1.26-24.el7_9 35
 0:2.1.26-21.el7 1
libldb 138
 0:1.5.4-2.el7 65
 0:1.5.4-1.el7 58
 0:1.3.4-1.el7 7
 0:1.4.2-1.el7 5
 0:1.2.2-1.el7 3
libpwquality 138
 0:1.2.3-5.el7 137
 0:1.2.3-4.el7 1
libsndfile 138
 0:1.0.25-12.el7_9.1 57
 0:1.0.25-12.el7 55
 0:1.0.25-10.el7 16
 0:1.0.25-11.el7 10
mesa-libgbm 138
 0:18.3.4-12.el7_9 106
 0:18.3.4-7.el7_8.1 8
 0:18.3.4-10.el7 6
 0:18.0.5-4.el7_6 6
 0:17.2.3-8.20171019.el7 5
 0:18.3.4-6.el7_7 4
 0:18.3.4-5.el7 2
 0:18.0.5-3.el7 1
openldap 138
 0:2.4.44-22.el7 48
 0:2.4.44-25.el7_9 35
 0:2.4.44-24.el7_9 23
 0:2.4.44-21.el7_6 22
 0:2.4.44-23.el7_9 7
 0:2.4.44-15.el7_5 3
telepathy-glib 138
 0:0.24.1-1.el7 137
 0:0.24.0-1.el7 1
cheese-libs 137
 2:3.28.0-1.el7 134
 2:3.22.1-2.el7 3
clutter-gst3 137
 0:3.0.26-1.el7 134
 0:3.0.22-1.el7 3
clutter-gtk 137
 0:1.8.4-1.el7 137
colord-gtk 137
 0:0.1.25-4.el7 137
compat-libcolord1 137
 0:1.0.4-1.el7 137
cracklib 137
 0:2.9.0-11.el7 137
cups-libs 137
 1:1.6.3-51.el7 109
 1:1.6.3-43.el7 10
 1:1.6.3-35.el7 9
 1:1.6.3-40.el7 5
 1:1.6.3-52.el7_9 4
dbus-glib 137
 0:0.100-7.el7 137
dconf 137
 0:0.28.0-4.el7 134
 0:0.26.0-3.el7_5.1 2
 0:0.26.0-2.el7 1
enchant 137
 1:1.6.0-8.el7 137
flac-libs 137
 0:1.3.0-5.el7_1 137
gcr 137
 0:3.28.0-1.el7 134
 0:3.20.0-1.el7 3
gnome-bluetooth-libs 137
 1:3.28.2-1.el7 134
 1:3.20.1-1.el7 3
gnome-desktop3 137
 0:3.28.2-2.el7 134
 0:3.22.2-2.el7 3
gnutls 137
 0:3.3.29-9.el7_6 129
 0:3.6.15-1.fc32 4
 0:3.3.29-8.el7 2
 0:3.3.26-9.el7 2
grilo 137
 0:0.3.6-1.el7 134
 0:0.3.3-1.el7 3
gstreamer1-plugins-bad-free 137
 0:1.10.4-3.el7 133
 0:1.16.2-4.fc32 4
harfbuzz-icu 137
 0:1.7.5-2.el7 134
 0:1.3.2-1.el7 3
hyphen 137
 0:2.8.6-5.el7 137
json-glib 137
 0:1.4.2-2.el7 134
 0:1.2.6-1.el7 3
lcms2 137
 0:2.6-3.el7 137
libasyncns 137
 0:0.8-7.el7 137
libevdev 137
 0:1.5.6-1.el7 137
libgtop2 137
 0:2.38.0-3.el7 133
 0:2.34.2-2.el7 4
libICE 137
 0:1.0.9-9.el7 137
libinput 137
 0:1.10.7-2.el7 134
 0:1.8.4-2.el7 3
libnma 137
 0:1.8.6-2.el7 137
libnotify 137
 0:0.7.7-1.el7 137
libsecret 137
 0:0.18.6-1.el7 134
 0:0.18.5-2.el7 3
libSM 137
 0:1.2.2-2.el7 137
libstdc++ 137
 0:4.8.5-44.el7 108
 0:4.8.5-39.el7 15
 0:4.8.5-36.el7_6.2 6
 0:10.3.1-1.fc32 4
 0:4.8.5-28.el7_5.1 3
 0:4.8.5-36.el7 1
libtalloc 137
 0:2.1.16-1.el7 122
 0:2.1.13-1.el7 7
 0:2.1.14-1.el7 5
 0:2.1.10-1.el7 3
libtevent 137
 0:0.9.39-1.el7 122
 0:0.9.36-1.el7 7
 0:0.9.37-1.el7 5
 0:0.9.33-2.el7 3
libwacom 137
 0:0.30-1.el7 134
 0:0.24-4.el7 2
 0:0.24-3.el7 1
libwebp 137
 0:0.3.0-7.el7 77
 0:0.3.0-10.el7_9 50
 0:0.3.0-11.el7 10
libxslt 137
 0:1.1.28-6.el7 111
 0:1.1.28-5.el7 26
libXt 137
 0:1.1.5-3.el7 137
libXtst 137
 0:1.2.3-1.el7 137
ModemManager-glib 137
 0:1.6.10-4.el7 111
 0:1.6.10-3.el7_6 20
 0:1.6.10-1.el7 6
mtdev 137
 0:1.1.5-5.el7 137
nspr 137
 0:4.25.0-2.el7_9 53
 0:4.32.0-1.el7_9 34
 0:4.21.0-1.el7 25
 0:4.34.0-3.1.el7_9 21
 0:4.19.0-1.el7_5 4
nss 137
 0:3.53.1-3.el7_9 43
 0:3.67.0-4.el7_9 24
 0:3.44.0-7.el7_7 23
 0:3.79.0-5.el7_9 12
 0:3.67.0-3.el7_9 11
 0:3.53.1-7.el7_9 10
 0:3.79.0-4.el7_9 6
 0:3.36.0-7.el7_5 3
 0:3.36.0-7.1.el7_6 2
 0:3.44.0-4.el7 2
 0:3.36.0-5.el7_5 1
nss-util 137
 0:3.53.1-1.el7_9 53
 0:3.67.0-1.el7_9 34
 0:3.44.0-4.el7_7 23
 0:3.79.0-1.el7_9 21
 0:3.36.0-1.el7_5 4
 0:3.44.0-3.el7 2
pulseaudio-libs 137
 0:10.0-6.el7_9 83
 0:10.0-5.el7 54
pulseaudio-libs-glib2 137
 0:10.0-6.el7_9 83
 0:10.0-5.el7 54
rest 137
 0:0.8.1-2.el7 134
 0:0.8.0-2.el7 3
tcp_wrappers-libs 137
 0:7.6-77.el7 137
upower 137
 0:0.99.7-1.el7 134
 0:0.99.4-2.el7 3
webkitgtk4 137
 0:2.28.2-2.el7 75
 0:2.28.2-3.el7 36
 0:2.22.7-2.el7 16
 0:2.20.5-1.el7 7
 0:2.16.6-6.el7 3
webkitgtk4-jsc 137
 0:2.28.2-2.el7 75
 0:2.28.2-3.el7 36
 0:2.22.7-2.el7 16
 0:2.20.5-1.el7 7
 0:2.16.6-6.el7 3
abattis-cantarell-fonts 136
 0:0.0.25-1.el7 136
gnome-icon-theme 136
 0:3.12.0-1.el7 136
libgudev1 136
 0:219-78.el7_9.3 38
 0:219-78.el7_9.2 31
 0:219-78.el7_9.7 20
 0:219-78.el7_9.5 16
 0:219-73.el7_8.9 6
 0:219-78.el7 6
 0:219-62.el7_6.9 4
 0:219-67.el7_7.3 3
 0:219-73.el7_8.8 2
 0:219-57.el7_5.3 2
 0:219-62.el7_6.7 2
 0:219-57.el7 1
 0:219-62.el7 1
 0:219-73.el7_8.6 1
 0:219-67.el7_7.2 1
 0:219-67.el7_7.4 1
 0:219-67.el7_7.1 1
libsmbclient 136
 0:4.10.16-7.el7_9 23
 0:4.10.16-9.el7_9 19
 0:4.10.16-15.el7_9 18
 0:4.10.16-19.el7_9 13
 0:4.10.16-24.el7_9 11
 0:4.10.4-11.el7_8 10
 0:4.10.16-17.el7_9 7
 0:4.10.16-20.el7_9 7
 0:4.10.16-13.el7_9 5
 0:4.8.3-6.el7_6 4
 0:4.9.1-10.el7_7 4
 0:4.8.3-4.el7 3
 0:4.10.16-18.el7_9 3
 0:4.10.16-5.el7 3
 0:4.10.16-25.el7_9 2
 0:4.7.1-9.el7_5 2
 0:4.7.1-6.el7 1
 0:4.9.1-6.el7 1
libwayland-egl 136
 0:1.15.0-1.el7 136
libwbclient 136
 0:4.10.16-7.el7_9 23
 0:4.10.16-9.el7_9 19
 0:4.10.16-15.el7_9 18
 0:4.10.16-19.el7_9 13
 0:4.10.16-24.el7_9 11
 0:4.10.4-11.el7_8 10
 0:4.10.16-17.el7_9 7
 0:4.10.16-20.el7_9 7
 0:4.10.16-13.el7_9 5
 0:4.8.3-6.el7_6 4
 0:4.9.1-10.el7_7 4
 0:4.8.3-4.el7 3
 0:4.10.16-18.el7_9 3
 0:4.10.16-5.el7 3
 0:4.10.16-25.el7_9 2
 0:4.7.1-9.el7_5 2
 0:4.7.1-6.el7 1
 0:4.9.1-6.el7 1
nettle 136
 0:2.7.1-8.el7 69
 0:2.7.1-9.el7_9 63
 0:3.5.1-5.fc32 4
samba-client-libs 136
 0:4.10.16-7.el7_9 23
 0:4.10.16-9.el7_9 19
 0:4.10.16-15.el7_9 18
 0:4.10.16-19.el7_9 13
 0:4.10.16-24.el7_9 11
 0:4.10.4-11.el7_8 10
 0:4.10.16-17.el7_9 7
 0:4.10.16-20.el7_9 7
 0:4.10.16-13.el7_9 5
 0:4.8.3-6.el7_6 4
 0:4.9.1-10.el7_7 4
 0:4.8.3-4.el7 3
 0:4.10.16-18.el7_9 3
 0:4.10.16-5.el7 3
 0:4.10.16-25.el7_9 2
 0:4.7.1-9.el7_5 2
 0:4.7.1-6.el7 1
 0:4.9.1-6.el7 1
samba-common-libs 136
 0:4.10.16-7.el7_9 23
 0:4.10.16-9.el7_9 19
 0:4.10.16-15.el7_9 18
 0:4.10.16-19.el7_9 13
 0:4.10.16-24.el7_9 11
 0:4.10.4-11.el7_8 10
 0:4.10.16-17.el7_9 7
 0:4.10.16-20.el7_9 7
 0:4.10.16-13.el7_9 5
 0:4.8.3-6.el7_6 4
 0:4.9.1-10.el7_7 4
 0:4.8.3-4.el7 3
 0:4.10.16-18.el7_9 3
 0:4.10.16-5.el7 3
 0:4.10.16-25.el7_9 2
 0:4.7.1-9.el7_5 2
 0:4.7.1-6.el7 1
 0:4.9.1-6.el7 1
gmp 135
 1:6.0.0-15.el7 131
 1:6.1.2-13.fc32 4
libtasn1 135
 0:4.10-1.el7 131
 0:4.16.0-1.fc32 4
libglvnd-gles 134
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 134
jansson 127
 0:2.10-1.el7 127
libxshmfence 120
 0:1.2-1.el7 120
libXxf86vm 120
 0:1.1.4-1.el7 120
mesa-libGL 119
 0:18.3.4-12.el7_9 91
 0:18.3.4-7.el7_8.1 7
 0:18.3.4-10.el7 6
 0:18.0.5-4.el7_6 6
 0:17.2.3-8.20171019.el7 5
 0:18.3.4-6.el7_7 2
 0:18.0.5-3.el7 1
 0:18.3.4-5.el7 1
mesa-libglapi 119
 0:18.3.4-12.el7_9 91
 0:18.3.4-7.el7_8.1 7
 0:18.3.4-10.el7 6
 0:18.0.5-4.el7_6 6
 0:17.2.3-8.20171019.el7 5
 0:18.3.4-6.el7_7 2
 0:18.0.5-3.el7 1
 0:18.3.4-5.el7 1
mesa-dri-drivers 117
 0:18.3.4-12.el7_9 90
 0:18.3.4-7.el7_8.1 8
 0:18.3.4-10.el7 6
 0:18.0.5-4.el7_6 6
 0:17.2.3-8.20171019.el7 3
 0:18.3.4-6.el7_7 2
 0:18.0.5-3.el7 1
 0:18.3.4-5.el7 1
dejavu-sans-mono-fonts 74
 0:2.33-6.el7 74
libpciaccess 63
 0:0.14-1.el7 62
 0:0.13.4-3.1.el7_4 1
llvm-private 56
 0:7.0.1-1.el7 50
 0:5.0.0-3.el7 3
 0:6.0.1-2.el7 3
gtk3-devel 41
 0:3.22.30-6.el7 25
 0:3.22.30-8.el7_9 9
 0:3.22.30-3.el7 5
 0:3.22.30-5.el7 2
glib-networking 30
 0:2.56.1-1.el7 30
ibus-gtk3 24
 0:1.5.17-12.el7_9 19
 0:1.5.17-10.el7 5
wqy-zenhei-fonts 23
 0:0.9.46-11.el7 23
NetworkManager-glib 21
 1:1.18.8-2.el7_9 17
 1:1.18.8-1.el7 3
 1:1.18.4-3.el7 1
sssd-client 11
 0:1.16.4-21.el7_7.3 8
 0:1.16.0-19.el7_5.8 2
 0:1.16.5-10.el7_9.11 1
samba-libs 10
 0:4.10.4-11.el7_8 10
lua 10
 0:5.1.4-15.el7 10
wireshark-gnome 9
 0:1.10.14-16.el7 7
 0:1.10.14-14.el7 2
c-ares 9
 0:1.10.0-3.el7 9
gtk2 9
 0:2.24.31-1.el7 9
libpcap 9
 14:1.5.3-11.el7 9
libsmi 9
 0:0.4.8-13.el7 9
wireshark 9
 0:1.10.14-16.el7 7
 0:1.10.14-14.el7 2
nscd 8
 0:2.17-317.el7 6
 0:2.17-307.el7.1 1
 0:2.17-325.el7_9 1
oxygen-gtk2 7
 0:1.3.4-3.el7 7
oxygen-icon-theme 7
 0:4.10.5-2.el7 7
paratype-pt-sans-fonts 7
 0:20101909-3.el7 7
gstreamer1-plugins-good 6
 0:1.16.2-2.fc32 4
 0:1.10.4-2.el7 2
google-droid-sans-fonts 6
 0:20120715-12.el7 6
dejavu-sans-fonts 5
 0:2.33-6.el7 5
mesa-libEGL 5
 0:17.2.3-8.20171019.el7 5
libmediaart 5
 0:1.9.4-9.fc32 4
 0:1.9.4-1.el7 1
gamin 4
 0:0.1.10-16.el7 4
glib2-fam 4
 0:2.56.1-8.el7 4
rygel 4
 0:0.36.2-5.fc32 4
ffmpeg-libs 4
 0:4.2.4-4.fc32 4
gdk-pixbuf2-modules 4
 0:2.40.0-2.fc32 4
gstreamer1-libav 4
 0:1.16.2-3.fc32 4
gupnp-av 4
 0:0.12.11-3.fc32 4
gupnp-dlna 4
 0:0.10.5-12.fc32 4
intel-mediasdk 4
 0:20.1.1-1.fc32 4
lame-libs 4
 0:3.100-8.fc32 4
libaom 4
 0:1.0.0-9.20190810git9666276.fc32 4
libass 4
 0:0.14.0-5.fc32 4
libbluray 4
 0:1.3.0-1.fc32 4
libbrotli 4
 0:1.0.9-3.fc32 4
libdatrie 4
 0:0.2.9-11.fc32 4
libdav1d 4
 0:0.7.1-1.fc32 4
libgomp 4
 0:10.3.1-1.fc32 4
libidn2 4
 0:2.3.0-2.fc32 4
libmodplug 4
 1:0.8.9.0-10.fc32 4
libmysofa 4
 0:1.2-4.fc32 4
libopenmpt 4
 0:0.4.20-1.fc32 4
libpsl 4
 0:0.21.0-4.fc32 4
libssh 4
 0:0.9.5-1.fc32 4
libtheora 4
 1:1.1.1-25.fc32 4
libudfread 4
 0:1.1.2-1.fc32 4
libunistring 4
 0:0.9.10-7.fc32 4
libva 4
 0:2.7.1-1.fc32 4
libvdpau 4
 0:1.4-2.fc32 4
libvmaf 4
 0:1.3.15-2.fc32 4
libvpx 4
 0:1.8.2-2.fc32 4
lilv 4
 0:0.24.6-3.fc32 4
mpg123-libs 4
 0:1.25.12-2.fc32 4
numactl-libs 4
 0:2.0.12-4.fc32 4
ocl-icd 4
 0:2.2.13-1.fc32 4
opencore-amr 4
 0:0.1.5-10.fc32 4
openjpeg2 4
 0:2.3.1-10.fc32 4
opus 4
 0:1.3.1-3.fc32 4
pcre2 4
 0:10.36-4.fc32 4
pugixml 4
 0:1.11.4-1.fc32 4
serd 4
 0:0.30.2-2.fc32 4
sord 4
 0:0.16.4-4.fc32 4
soxr 4
 0:0.1.3-5.fc32 4
speex 4
 0:1.2.0-5.fc32 4
sqlite-libs 4
 0:3.34.0-1.fc32 4
sratom 4
 0:0.6.4-2.fc32 4
srt-libs 4
 0:1.4.1-3.fc32 4
vid.stab 4
 0:1.1.0-13.20190213gitaeabc8d.fc32 4
vo-amrwbenc 4
 0:0.1.3-12.fc32 4
x264-libs 4
 0:0.159-10.20200409git296494a.fc32 4
x265-libs 4
 0:3.3-2.fc32 4
xvidcore 4
 0:1.3.7-3.fc32 4
zimg 4
 0:3.0.1-2.fc32 4
zvbi 4
 0:0.2.35-10.fc32 4
iso-codes 3
 0:3.46-2.el7 3
gnome-shell 3
 0:3.28.3-34.el7_9 2
 0:3.28.3-33.el7 1
mesa-libwayland-egl 3
 0:17.2.3-8.20171019.el7 3
metacity 3
 0:2.34.13-7.el7 3
mutter 3
 0:3.28.3-32.el7_9 2
 0:3.28.3-30.el7 1
nhn-nanum-gothic-fonts 3
 0:3.020-9.el7 3
nvidia-x11-drv-libs 3
 0:450.80.02-1.el7_9.elrepo 1
 0:440.59-1.el7_7.elrepo 1
 0:470.103.01-1.el7_9.elrepo 1
nss-mdns 3
 0:0.14.1-9.el7 3
libv4l 2
 0:0.9.5-4.el7 2
libreport-gtk 2
 0:2.1.11-53.el7.centos 2
augeas-libs 2
 0:1.4.0-9.el7_8.1 2
json-c 2
 0:0.11-4.el7_0 2
libreport 2
 0:2.1.11-53.el7.centos 2
libtar 2
 0:1.2.11-29.el7 2
sssd-common 2
 0:1.16.4-21.el7_7.3 1
 0:1.16.5-10.el7_9.11 1
vlgothic-fonts 2
 0:20130607-2.el7 2
adwaita-gtk2-theme 2
 0:3.22.2-2.el7_5 2
gtk2-devel 2
 0:2.24.31-1.el7 2
ibus-gtk2 2
 0:1.5.17-2.el7 2
libcanberra-gtk2 2
 0:0.30-5.el7 2
avahi-glib 1
 0:0.6.31-20.el7 1
freetype-freeworld 1
 0:2.8-12.el7.nux 1
gom 1
 0:0.4-1.el7 1
grilo-plugins 1
 0:0.3.7-1.el7 1
ipa-pgothic-fonts 1
 0:003.03-5.el7 1
libacl 1
 0:2.2.51-15.el7 1
libarchive 1
 0:3.1.2-14.el7_7 1
libcurl 1
 0:7.29.0-59.el7_9.1 1
libdmapsharing 1
 0:2.9.37-1.el7 1
liberation-mono-fonts 1
 1:1.07.2-16.el7 1
libgdata 1
 0:0.17.9-1.el7 1
libidn 1
 0:1.28-4.el7 1
liboauth 1
 0:0.9.7-4.el7 1
libssh2 1
 0:1.8.0-4.el7 1
lzo 1
 0:2.06-8.el7 1
nm-connection-editor 1
 0:1.8.6-2.el7 1
oracle-database-xe-18c 1
 0:1.0-1 1
totem-pl-parser 1
 0:3.26.1-1.el7 1
tracker 1
 0:1.10.5-8.el7 1
xkeyboard-config 1
 0:2.24-1.el7 1
xorg-x11-fonts-Type1 1
 0:7.5-9.el7 1
gnome-themes-standard 1
 0:3.28-2.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

Report backtrace


Complete report #771434
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x3c7d5
Build id: caf9d1e5c7756f21862deee1bc0cef86f8755290
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x25895
Build id: caf9d1e5c7756f21862deee1bc0cef86f8755290
-
3
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6fe5a
Build id: 582a0bf53c09605018f3cd2259cae5247cbfb86d
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x70224
Build id: 582a0bf53c09605018f3cd2259cae5247cbfb86d
-
5
magazine_cache_push_magazine
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7058a
Build id: 582a0bf53c09605018f3cd2259cae5247cbfb86d
-
6
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x706bf
Build id: 582a0bf53c09605018f3cd2259cae5247cbfb86d
-
7
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x9251
Build id: 697af82767241b1b0fd76541b0756fa483464a05
-
8
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x9445
Build id: 697af82767241b1b0fd76541b0756fa483464a05
-
9
__clone
/lib64/libc.so.6 0x1016d3
Build id: caf9d1e5c7756f21862deee1bc0cef86f8755290
-
Complete report #682938
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36277
Build id: cb4b7554d1adbef2f001142dd6f0a5139fc9aa69
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37968
Build id: cb4b7554d1adbef2f001142dd6f0a5139fc9aa69
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b439
Build id: 37a9d60b30a555910f299b52abd49b3ceb3b04b2
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6685b
Build id: 37a9d60b30a555910f299b52abd49b3ceb3b04b2
-
5
magazine_cache_push_magazine
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x66b16
Build id: 37a9d60b30a555910f299b52abd49b3ceb3b04b2
-
6
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x66cb2
Build id: 37a9d60b30a555910f299b52abd49b3ceb3b04b2
-
7
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7c22
Build id: f4c04bce85d2d269d0a2af4972fc69805b50345b
-
8
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7e33
Build id: f4c04bce85d2d269d0a2af4972fc69805b50345b
-
9
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfebad
Build id: cb4b7554d1adbef2f001142dd6f0a5139fc9aa69
-
Complete report #413173
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x3d2a2
Build id: 08df60634339b221bb854d4e10b7278cafde70c4
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x268a4
Build id: 08df60634339b221bb854d4e10b7278cafde70c4
-
3
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x73bba
Build id: 28422277903a3b75498e44d7a1ed366f79b96353
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x74153
Build id: 28422277903a3b75498e44d7a1ed366f79b96353
-
5
magazine_cache_push_magazine
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x744db
Build id: 28422277903a3b75498e44d7a1ed366f79b96353
-
6
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x745ef
Build id: 28422277903a3b75498e44d7a1ed366f79b96353
-
7
__nptl_deallocate_tsd.part.0
/lib64/libpthread.so.0 0x8451
Build id: cb444f3a31c4b82cc75ec67d583c102882a2f03b
-
8
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x92c6
Build id: cb444f3a31c4b82cc75ec67d583c102882a2f03b
-
9
__clone
/lib64/libc.so.6 0x100323
Build id: 08df60634339b221bb854d4e10b7278cafde70c4
-
Complete report #200677
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b5a9
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6823b
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
5
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x68711
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
6
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7ca2
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
7
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7eb3
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
8
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe96d
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
Complete report #89481
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: 519b1b31703e5bb475009deab3d7daec39097bac
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: 519b1b31703e5bb475009deab3d7daec39097bac
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b5a9
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6823b
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
5
magazine_cache_push_magazine
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x68526
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
6
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x686b2
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
7
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7ca2
Build id: e10cc8f2b932fc3daeda22f8dac5ebb969524e5b
-
8
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7eb3
Build id: e10cc8f2b932fc3daeda22f8dac5ebb969524e5b
-
9
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe98d
Build id: 519b1b31703e5bb475009deab3d7daec39097bac
-
Complete report #23107
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36337
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a28
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b5a9
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6823b
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
magazine_cache_push_magazine
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x68526
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
6
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x686b2
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
7
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7c62
Build id: 8b33f7f8c86f8d544c63c5541a8e42b3ddfef8b1
-
8
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7e73
Build id: 8b33f7f8c86f8d544c63c5541a8e42b3ddfef8b1
-
9
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe88d
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
Complete report #17217
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b5a9
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6823b
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
magazine_cache_push_magazine
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x68526
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
6
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x686b2
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
7
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7ca2
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
8
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7eb3
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
9
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe8dd
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
Complete report #9618
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b5a9
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6823b
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
magazine_cache_push_magazine
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x68526
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
6
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x686b2
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
7
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7ca2
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
8
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7eb3
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
9
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe8dd
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
Complete report #851
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b5a9
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6823b
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x68711
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
6
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7ca2
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
7
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7eb3
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
8
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe8dd
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-