Info

Permalink
Function
raise
First occurrence
2020-09-23
Last occurrence
2020-09-28
State
NEW
Components
xdg-desktop-portal, gnome-software, control-center, gnome-control-center, evolution, rhythmbox, wireshark, evolution-data-server, rygel, libreport
Quality
-16

Graphs

Statistics

Operating system Count
CentOS 7 127
Fedora 34 3
Architecture Count
x86_64 130
Executable Count
/usr/bin/gnome-control-center 121
/usr/sbin/wireshark 7
/usr/bin/report-gtk 2
Related packages Count
atk 143
 0:2.28.1-2.el7 108
 0:2.28.1-1.el7 32
 0:2.22.0-3.el7 3
glib2 142
 0:2.56.1-9.el7_9 54
 0:2.56.1-8.el7 46
 0:2.56.1-5.el7 24
 0:2.56.1-4.el7_6 10
 0:2.56.1-7.el7 4
 0:2.54.2-2.el7 3
 0:2.56.1-2.el7 1
gdk-pixbuf2 140
 0:2.36.12-3.el7 137
 0:2.36.5-1.el7 3
Show moreā€¦ (234)
libffi 135
 0:3.0.13-19.el7 105
 0:3.0.13-18.el7 30
libselinux 135
 0:2.5-15.el7 104
 0:2.5-14.1.el7 28
 0:2.5-12.el7 3
gtk3 133
 0:3.22.30-6.el7 79
 0:3.22.30-3.el7 19
 0:3.22.30-8.el7_9 18
 0:3.22.30-5.el7 14
 0:3.22.26-4.el7_5 3
glibc 128
 0:2.17-317.el7 34
 0:2.17-325.el7_9 20
 0:2.17-326.el7_9 20
 0:2.17-292.el7 13
 0:2.17-307.el7.1 11
 0:2.17-324.el7_9 11
 0:2.17-323.el7_9 9
 0:2.17-260.el7_6.6 4
 0:2.17-222.el7 3
 0:2.17-322.el7_9 2
 0:2.17-260.el7 1
glibc-common 128
 0:2.17-317.el7 34
 0:2.17-325.el7_9 20
 0:2.17-326.el7_9 20
 0:2.17-292.el7 13
 0:2.17-307.el7.1 11
 0:2.17-324.el7_9 11
 0:2.17-323.el7_9 9
 0:2.17-260.el7_6.6 4
 0:2.17-222.el7 3
 0:2.17-322.el7_9 2
 0:2.17-260.el7 1
gvfs-client 128
 0:1.36.2-4.el7 54
 0:1.36.2-5.el7_9 32
 0:1.36.2-3.el7 23
 0:1.36.2-7.el7_9 9
 0:1.36.2-1.el7 7
 0:1.30.4-5.el7 3
libcanberra 128
 0:0.30-9.el7 104
 0:0.30-5.el7 24
libcanberra-gtk3 128
 0:0.30-9.el7 104
 0:0.30-5.el7 24
libcap 128
 0:2.22-11.el7 104
 0:2.22-10.el7 14
 0:2.22-9.el7 10
bzip2-libs 127
 0:1.0.6-13.el7 127
cairo 127
 0:1.15.12-4.el7 117
 0:1.15.12-3.el7 7
 0:1.14.8-2.el7 3
fontconfig 127
 0:2.13.0-4.3.el7 124
 0:2.10.95-11.el7 3
graphite2 127
 0:1.3.10-1.el7_3 127
harfbuzz 127
 0:1.7.5-2.el7 124
 0:1.3.2-1.el7 3
krb5-libs 127
 0:1.15.1-50.el7 67
 0:1.15.1-54.el7_9 16
 0:1.15.1-37.el7_7.2 13
 0:1.15.1-46.el7 9
 0:1.15.1-51.el7_9 9
 0:1.15.1-37.el7_6 6
 0:1.15.1-19.el7 3
 0:1.15.1-55.el7_9 3
 0:1.15.1-34.el7 1
libblkid 127
 0:2.23.2-65.el7_9.1 58
 0:2.23.2-65.el7 35
 0:2.23.2-63.el7 11
 0:2.23.2-61.el7_7.1 11
 0:2.23.2-59.el7_6.1 6
 0:2.23.2-52.el7_5.1 2
 0:2.23.2-61.el7 2
 0:2.23.2-52.el7 1
 0:2.23.2-59.el7 1
libgcrypt 127
 0:1.5.3-14.el7 127
libgpg-error 127
 0:1.12-3.el7 127
libmount 127
 0:2.23.2-65.el7_9.1 58
 0:2.23.2-65.el7 35
 0:2.23.2-63.el7 11
 0:2.23.2-61.el7_7.1 11
 0:2.23.2-59.el7_6.1 6
 0:2.23.2-52.el7_5.1 2
 0:2.23.2-61.el7 2
 0:2.23.2-52.el7 1
 0:2.23.2-59.el7 1
libpng 127
 2:1.5.13-8.el7 94
 2:1.5.13-7.el7_2 33
libthai 127
 0:0.1.14-9.el7 127
libuuid 127
 0:2.23.2-65.el7_9.1 58
 0:2.23.2-65.el7 35
 0:2.23.2-63.el7 11
 0:2.23.2-61.el7_7.1 11
 0:2.23.2-59.el7_6.1 6
 0:2.23.2-52.el7_5.1 2
 0:2.23.2-61.el7 2
 0:2.23.2-52.el7 1
 0:2.23.2-59.el7 1
libX11 127
 0:1.6.7-3.el7_9 49
 0:1.6.7-4.el7_9 41
 0:1.6.7-2.el7 27
 0:1.6.5-2.el7 7
 0:1.6.5-1.el7 3
libXau 127
 0:1.0.8-2.1.el7 127
libxcb 127
 0:1.13-1.el7 124
 0:1.12-1.el7 3
libXcomposite 127
 0:0.4.4-4.1.el7 127
libXcursor 127
 0:1.1.15-1.el7 124
 0:1.1.14-8.el7 3
libXdamage 127
 0:1.1.4-4.1.el7 127
libXext 127
 0:1.3.3-3.el7 127
libXfixes 127
 0:5.0.3-1.el7 127
libXi 127
 0:1.7.9-1.el7 127
libXinerama 127
 0:1.1.3-2.1.el7 127
libXrandr 127
 0:1.5.1-2.el7 127
libXrender 127
 0:0.9.10-1.el7 127
pango 127
 0:1.42.4-4.el7_7 117
 0:1.42.4-2.el7_6 6
 0:1.40.4-1.el7 3
 0:1.42.4-1.el7 1
pcre 127
 0:8.32-17.el7 127
pixman 127
 0:0.34.0-1.el7 127
accountsservice-libs 126
 0:0.6.50-7.el7 102
 0:0.6.50-6.el7_7 13
 0:0.6.50-4.el7.1 6
 0:0.6.45-7.el7 3
 0:0.6.50-2.el7 1
 0:0.6.50-5.el7 1
avahi-libs 126
 0:0.6.31-20.el7 102
 0:0.6.31-19.el7 24
colord-libs 126
 0:1.3.4-2.el7 102
 0:1.3.4-1.el7 24
expat 126
 0:2.1.0-12.el7 74
 0:2.1.0-10.el7_3 23
 0:2.1.0-14.el7_9 14
 0:2.1.0-11.el7 11
 0:2.1.0-15.el7_9 4
freetype 126
 0:2.8-14.el7_9.1 89
 0:2.8-14.el7 27
 0:2.8-12.el7_6.1 6
 0:2.4.11-15.el7 3
 0:2.8-12.el7 1
gnome-online-accounts 126
 0:3.28.2-1.el7 102
 0:3.28.0-1.el7 21
 0:3.26.2-1.el7 3
polkit 126
 0:0.112-26.el7 83
 0:0.112-26.el7_9.1 19
 0:0.112-22.el7_7.1 14
 0:0.112-18.el7_6.1 6
 0:0.112-14.el7 3
 0:0.112-18.el7 1
sqlite 126
 0:3.7.17-8.el7_7.1 106
 0:3.7.17-8.el7 20
keyutils-libs 125
 0:1.5.8-3.el7 125
libcom_err 125
 0:1.42.9-19.el7 93
 0:1.42.9-16.el7 13
 0:1.42.9-17.el7 9
 0:1.42.9-13.el7 7
 0:1.42.9-12.el7_5 3
libicu 125
 0:50.2-4.el7_7 101
 0:50.2-3.el7 14
 0:50.1.2-17.el7 7
 0:50.1.2-15.el7 3
openssl-libs 125
 1:1.0.2k-19.el7 44
 1:1.0.2k-21.el7_9 33
 1:1.0.2k-22.el7_9 19
 1:1.0.2k-25.el7_9 18
 1:1.0.2k-16.el7_6.1 6
 1:1.0.2k-12.el7 3
 1:1.0.2k-16.el7 1
 1:1.0.2k-24.el7_9 1
p11-kit 125
 0:0.23.5-3.el7 125
fribidi 124
 0:1.0.2-1.el7_7.1 115
 0:1.0.2-1.el7 9
gstreamer1 124
 0:1.10.4-2.el7 123
 0:1.14.4-1.el7 1
libglvnd 124
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 124
libglvnd-egl 124
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 124
libglvnd-glx 124
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 124
zlib 124
 0:1.2.7-18.el7 61
 0:1.2.7-19.el7_9 40
 0:1.2.7-20.el7_9 20
 0:1.2.7-17.el7 3
hicolor-icon-theme 123
 0:0.12-7.el7 123
libgcc 123
 0:4.8.5-44.el7 90
 0:4.8.5-39.el7 23
 0:4.8.5-36.el7_6.2 6
 0:4.8.5-28.el7_5.1 3
 0:4.8.5-36.el7 1
libseccomp 123
 0:2.3.1-4.el7 102
 0:2.3.1-3.el7 21
libattr 121
 0:2.4.46-13.el7 120
 0:2.4.46-12.el7 1
libvorbis 121
 1:1.3.3-8.el7.1 120
 1:1.3.3-8.el7 1
adwaita-icon-theme 120
 0:3.28.0-1.el7 117
 0:3.26.0-1.el7 3
at-spi2-atk 120
 0:2.26.2-1.el7 117
 0:2.22.0-2.el7 3
at-spi2-core 120
 0:2.28.0-1.el7 117
 0:2.22.0-1.el7 3
cairo-gobject 120
 0:1.15.12-4.el7 110
 0:1.15.12-3.el7 7
 0:1.14.8-2.el7 3
cogl 120
 0:1.22.2-2.el7 119
 0:1.22.2-1.el7 1
elfutils-libelf 120
 0:0.176-5.el7 93
 0:0.176-4.el7 11
 0:0.172-2.el7 7
 0:0.176-2.el7 6
 0:0.170-4.el7 3
elfutils-libs 120
 0:0.176-5.el7 93
 0:0.176-4.el7 11
 0:0.172-2.el7 7
 0:0.176-2.el7 6
 0:0.170-4.el7 3
ibus-libs 120
 0:1.5.17-12.el7_9 90
 0:1.5.17-10.el7 11
 0:1.5.17-2.el7 10
 0:1.5.17-5.el7 6
 0:1.5.17-11.el7 3
libcroco 120
 0:0.6.12-6.el7_9 90
 0:0.6.12-4.el7 27
 0:0.6.11-1.el7 3
libepoxy 120
 0:1.5.2-1.el7 117
 0:1.3.1-2.el7_5 3
libogg 120
 2:1.3.0-7.el7 120
librsvg2 120
 0:2.40.20-1.el7 117
 0:2.40.16-1.el7 3
libtdb 120
 0:1.3.18-1.el7 105
 0:1.3.15-1.el7 10
 0:1.3.16-1.el7 5
libtool-ltdl 120
 0:2.4.2-22.el7_3 120
libwayland-client 120
 0:1.15.0-1.el7 117
 0:1.14.0-2.el7 3
libwayland-cursor 120
 0:1.15.0-1.el7 117
 0:1.14.0-2.el7 3
libxkbcommon 120
 0:0.7.1-3.el7 111
 0:0.7.1-1.el7 9
libxml2 120
 0:2.9.1-6.el7.5 56
 0:2.9.1-6.el7_9.6 37
 0:2.9.1-6.el7_2.3 16
 0:2.9.1-6.el7.4 11
lz4 120
 0:1.8.3-1.el7 93
 0:1.7.5-3.el7 17
 0:1.7.5-2.el7 10
NetworkManager-libnm 120
 1:1.18.8-2.el7_9 88
 1:1.18.4-3.el7 9
 1:1.12.0-10.el7_6 8
 1:1.18.0-5.el7_7.2 4
 1:1.18.8-1.el7 3
 1:1.10.2-16.el7_5 2
 1:1.12.0-8.el7_6 2
 1:1.18.0-5.el7_7.1 2
 1:1.10.2-14.el7_5 1
 1:1.12.0-6.el7 1
nss-softokn-freebl 120
 0:3.53.1-6.el7_9 53
 0:3.67.0-3.el7_9 33
 0:3.44.0-8.el7_7 22
 0:3.79.0-4.el7_9 6
 0:3.36.0-5.el7_5 4
 0:3.44.0-5.el7 2
xz-libs 120
 0:5.2.2-1.el7 103
 0:5.2.2-2.el7_9 17
control-center 119
 1:3.28.1-7.el7 46
 1:3.28.1-8.el7_9 30
 1:3.28.1-8.el7_9.1 17
 1:3.28.1-4.el7 13
 1:3.28.1-6.el7 9
 1:3.26.2-9.el7_5 3
 1:3.26.2-8.el7 1
clutter 119
 0:1.26.2-2.el7 119
cyrus-sasl-lib 119
 0:2.1.26-23.el7 99
 0:2.1.26-24.el7_9 19
 0:2.1.26-21.el7 1
dbus-libs 119
 1:1.10.24-15.el7 93
 1:1.10.24-13.el7_6 13
 1:1.10.24-14.el7_8 9
 1:1.10.24-7.el7 3
 1:1.10.24-12.el7 1
libldb 119
 0:1.5.4-1.el7 56
 0:1.5.4-2.el7 48
 0:1.3.4-1.el7 7
 0:1.4.2-1.el7 5
 0:1.2.2-1.el7 3
libpwquality 119
 0:1.2.3-5.el7 118
 0:1.2.3-4.el7 1
libsndfile 119
 0:1.0.25-12.el7 53
 0:1.0.25-12.el7_9.1 41
 0:1.0.25-10.el7 16
 0:1.0.25-11.el7 9
openldap 119
 0:2.4.44-22.el7 46
 0:2.4.44-24.el7_9 23
 0:2.4.44-21.el7_6 21
 0:2.4.44-25.el7_9 19
 0:2.4.44-23.el7_9 7
 0:2.4.44-15.el7_5 3
systemd-libs 119
 0:219-78.el7_9.3 38
 0:219-78.el7_9.2 31
 0:219-78.el7_9.5 15
 0:219-73.el7_8.9 7
 0:219-78.el7_9.7 5
 0:219-78.el7 4
 0:219-62.el7_6.9 4
 0:219-67.el7_7.3 3
 0:219-73.el7_8.8 2
 0:219-57.el7_5.3 2
 0:219-62.el7_6.7 2
 0:219-57.el7 1
 0:219-62.el7 1
 0:219-73.el7_8.6 1
 0:219-67.el7_7.2 1
 0:219-67.el7_7.4 1
 0:219-67.el7_7.1 1
telepathy-glib 119
 0:0.24.1-1.el7 118
 0:0.24.0-1.el7 1
cheese-libs 118
 2:3.28.0-1.el7 115
 2:3.22.1-2.el7 3
clutter-gst3 118
 0:3.0.26-1.el7 115
 0:3.0.22-1.el7 3
clutter-gtk 118
 0:1.8.4-1.el7 118
colord-gtk 118
 0:0.1.25-4.el7 118
compat-libcolord1 118
 0:1.0.4-1.el7 118
cracklib 118
 0:2.9.0-11.el7 118
cups-libs 118
 1:1.6.3-51.el7 95
 1:1.6.3-43.el7 9
 1:1.6.3-35.el7 9
 1:1.6.3-40.el7 5
dbus-glib 118
 0:0.100-7.el7 118
dconf 118
 0:0.28.0-4.el7 115
 0:0.26.0-3.el7_5.1 2
 0:0.26.0-2.el7 1
enchant 118
 1:1.6.0-8.el7 118
flac-libs 118
 0:1.3.0-5.el7_1 118
gcr 118
 0:3.28.0-1.el7 115
 0:3.20.0-1.el7 3
gnome-bluetooth-libs 118
 1:3.28.2-1.el7 115
 1:3.20.1-1.el7 3
gnome-desktop3 118
 0:3.28.2-2.el7 115
 0:3.22.2-2.el7 3
grilo 118
 0:0.3.6-1.el7 115
 0:0.3.3-1.el7 3
gsm 118
 0:1.0.13-11.el7 118
gstreamer1-plugins-base 118
 0:1.10.4-2.el7 114
 0:1.10.4-1.el7 3
 0:1.14.4-1.el7 1
harfbuzz-icu 118
 0:1.7.5-2.el7 115
 0:1.3.2-1.el7 3
hyphen 118
 0:2.8.6-5.el7 118
json-glib 118
 0:1.4.2-2.el7 115
 0:1.2.6-1.el7 3
lcms2 118
 0:2.6-3.el7 118
libasyncns 118
 0:0.8-7.el7 118
libdrm 118
 0:2.4.97-2.el7 108
 0:2.4.91-3.el7 7
 0:2.4.83-2.el7 3
libevdev 118
 0:1.5.6-1.el7 118
libgtop2 118
 0:2.38.0-3.el7 114
 0:2.34.2-2.el7 4
libICE 118
 0:1.0.9-9.el7 118
libinput 118
 0:1.10.7-2.el7 115
 0:1.8.4-2.el7 3
libjpeg-turbo 118
 0:1.2.90-8.el7 107
 0:1.2.90-6.el7 7
 0:1.2.90-5.el7 3
 0:1.5.3-7.el7 1
libnma 118
 0:1.8.6-2.el7 118
libnotify 118
 0:0.7.7-1.el7 118
libsecret 118
 0:0.18.6-1.el7 115
 0:0.18.5-2.el7 3
libSM 118
 0:1.2.2-2.el7 118
libsoup 118
 0:2.62.2-2.el7 115
 0:2.56.0-6.el7 3
libtalloc 118
 0:2.1.16-1.el7 103
 0:2.1.13-1.el7 7
 0:2.1.14-1.el7 5
 0:2.1.10-1.el7 3
libtevent 118
 0:0.9.39-1.el7 103
 0:0.9.36-1.el7 7
 0:0.9.37-1.el7 5
 0:0.9.33-2.el7 3
libwacom 118
 0:0.30-1.el7 115
 0:0.24-4.el7 2
 0:0.24-3.el7 1
libwayland-server 118
 0:1.15.0-1.el7 115
 0:1.14.0-2.el7 3
libwebp 118
 0:0.3.0-7.el7 74
 0:0.3.0-10.el7_9 44
libxslt 118
 0:1.1.28-6.el7 93
 0:1.1.28-5.el7 25
libXt 118
 0:1.1.5-3.el7 118
libXtst 118
 0:1.2.3-1.el7 118
ModemManager-glib 118
 0:1.6.10-4.el7 93
 0:1.6.10-3.el7_6 19
 0:1.6.10-1.el7 6
mtdev 118
 0:1.1.5-5.el7 118
nspr 118
 0:4.25.0-2.el7_9 53
 0:4.32.0-1.el7_9 33
 0:4.21.0-1.el7 22
 0:4.34.0-3.1.el7_9 6
 0:4.19.0-1.el7_5 4
nss 118
 0:3.53.1-3.el7_9 43
 0:3.67.0-4.el7_9 22
 0:3.44.0-7.el7_7 20
 0:3.67.0-3.el7_9 11
 0:3.53.1-7.el7_9 10
 0:3.79.0-4.el7_9 4
 0:3.36.0-7.el7_5 3
 0:3.36.0-7.1.el7_6 2
 0:3.44.0-4.el7 2
 0:3.36.0-5.el7_5 1
nss-util 118
 0:3.53.1-1.el7_9 53
 0:3.67.0-1.el7_9 33
 0:3.44.0-4.el7_7 20
 0:3.79.0-1.el7_9 6
 0:3.36.0-1.el7_5 4
 0:3.44.0-3.el7 2
orc 118
 0:0.4.26-1.el7 118
PackageKit-gtk3-module 118
 0:1.1.10-2.el7.centos 104
 0:1.1.10-1.el7.centos 11
 0:1.1.5-2.el7.centos 3
pulseaudio-libs 118
 0:10.0-6.el7_9 67
 0:10.0-5.el7 51
pulseaudio-libs-glib2 118
 0:10.0-6.el7_9 67
 0:10.0-5.el7 51
rest 118
 0:0.8.1-2.el7 115
 0:0.8.0-2.el7 3
tcp_wrappers-libs 118
 0:7.6-77.el7 118
upower 118
 0:0.99.7-1.el7 115
 0:0.99.4-2.el7 3
webkitgtk4 118
 0:2.28.2-2.el7 73
 0:2.28.2-3.el7 20
 0:2.22.7-2.el7 15
 0:2.20.5-1.el7 7
 0:2.16.6-6.el7 3
webkitgtk4-jsc 118
 0:2.28.2-2.el7 73
 0:2.28.2-3.el7 20
 0:2.22.7-2.el7 15
 0:2.20.5-1.el7 7
 0:2.16.6-6.el7 3
abattis-cantarell-fonts 117
 0:0.0.25-1.el7 117
libgudev1 117
 0:219-78.el7_9.3 38
 0:219-78.el7_9.2 31
 0:219-78.el7_9.5 15
 0:219-73.el7_8.9 5
 0:219-78.el7_9.7 5
 0:219-78.el7 4
 0:219-62.el7_6.9 4
 0:219-67.el7_7.3 3
 0:219-73.el7_8.8 2
 0:219-57.el7_5.3 2
 0:219-62.el7_6.7 2
 0:219-57.el7 1
 0:219-62.el7 1
 0:219-73.el7_8.6 1
 0:219-67.el7_7.2 1
 0:219-67.el7_7.4 1
 0:219-67.el7_7.1 1
libsmbclient 117
 0:4.10.16-7.el7_9 23
 0:4.10.16-9.el7_9 19
 0:4.10.16-15.el7_9 18
 0:4.10.16-19.el7_9 13
 0:4.10.4-11.el7_8 9
 0:4.10.16-17.el7_9 7
 0:4.10.16-13.el7_9 5
 0:4.10.16-20.el7_9 4
 0:4.8.3-6.el7_6 4
 0:4.9.1-10.el7_7 4
 0:4.8.3-4.el7 3
 0:4.10.16-18.el7_9 2
 0:4.10.16-5.el7 2
 0:4.7.1-9.el7_5 2
 0:4.7.1-6.el7 1
 0:4.9.1-6.el7 1
libwayland-egl 117
 0:1.15.0-1.el7 117
libwbclient 117
 0:4.10.16-7.el7_9 23
 0:4.10.16-9.el7_9 19
 0:4.10.16-15.el7_9 18
 0:4.10.16-19.el7_9 13
 0:4.10.4-11.el7_8 9
 0:4.10.16-17.el7_9 7
 0:4.10.16-13.el7_9 5
 0:4.10.16-20.el7_9 4
 0:4.8.3-6.el7_6 4
 0:4.9.1-10.el7_7 4
 0:4.8.3-4.el7 3
 0:4.10.16-18.el7_9 2
 0:4.10.16-5.el7 2
 0:4.7.1-9.el7_5 2
 0:4.7.1-6.el7 1
 0:4.9.1-6.el7 1
mesa-libgbm 117
 0:18.3.4-12.el7_9 90
 0:18.3.4-7.el7_8.1 7
 0:18.0.5-4.el7_6 6
 0:18.3.4-10.el7 4
 0:18.3.4-6.el7_7 4
 0:17.2.3-8.20171019.el7 3
 0:18.3.4-5.el7 2
 0:18.0.5-3.el7 1
samba-client-libs 117
 0:4.10.16-7.el7_9 23
 0:4.10.16-9.el7_9 19
 0:4.10.16-15.el7_9 18
 0:4.10.16-19.el7_9 13
 0:4.10.4-11.el7_8 9
 0:4.10.16-17.el7_9 7
 0:4.10.16-13.el7_9 5
 0:4.10.16-20.el7_9 4
 0:4.8.3-6.el7_6 4
 0:4.9.1-10.el7_7 4
 0:4.8.3-4.el7 3
 0:4.10.16-18.el7_9 2
 0:4.10.16-5.el7 2
 0:4.7.1-9.el7_5 2
 0:4.7.1-6.el7 1
 0:4.9.1-6.el7 1
samba-common-libs 117
 0:4.10.16-7.el7_9 23
 0:4.10.16-9.el7_9 19
 0:4.10.16-15.el7_9 18
 0:4.10.16-19.el7_9 13
 0:4.10.4-11.el7_8 9
 0:4.10.16-17.el7_9 7
 0:4.10.16-13.el7_9 5
 0:4.10.16-20.el7_9 4
 0:4.8.3-6.el7_6 4
 0:4.9.1-10.el7_7 4
 0:4.8.3-4.el7 3
 0:4.10.16-18.el7_9 2
 0:4.10.16-5.el7 2
 0:4.7.1-9.el7_5 2
 0:4.7.1-6.el7 1
 0:4.9.1-6.el7 1
gnome-icon-theme 115
 0:3.12.0-1.el7 115
libglvnd-gles 115
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 115
gstreamer1-plugins-bad-free 114
 0:1.10.4-3.el7 114
libstdc++ 114
 0:4.8.5-44.el7 90
 0:4.8.5-39.el7 14
 0:4.8.5-36.el7_6.2 6
 0:4.8.5-28.el7_5.1 3
 0:4.8.5-36.el7 1
gnutls 112
 0:3.3.29-9.el7_6 110
 0:3.3.29-8.el7 2
nettle 111
 0:2.7.1-8.el7 64
 0:2.7.1-9.el7_9 47
gmp 110
 1:6.0.0-15.el7 110
libtasn1 110
 0:4.10-1.el7 110
jansson 108
 0:2.10-1.el7 108
libxshmfence 100
 0:1.2-1.el7 100
libXxf86vm 100
 0:1.1.4-1.el7 100
mesa-dri-drivers 99
 0:18.3.4-12.el7_9 75
 0:18.3.4-7.el7_8.1 7
 0:18.0.5-4.el7_6 6
 0:18.3.4-10.el7 4
 0:17.2.3-8.20171019.el7 3
 0:18.3.4-6.el7_7 2
 0:18.0.5-3.el7 1
 0:18.3.4-5.el7 1
mesa-libGL 99
 0:18.3.4-12.el7_9 76
 0:18.3.4-7.el7_8.1 6
 0:18.0.5-4.el7_6 6
 0:18.3.4-10.el7 4
 0:17.2.3-8.20171019.el7 3
 0:18.3.4-6.el7_7 2
 0:18.0.5-3.el7 1
 0:18.3.4-5.el7 1
mesa-libglapi 99
 0:18.3.4-12.el7_9 76
 0:18.3.4-7.el7_8.1 6
 0:18.0.5-4.el7_6 6
 0:18.3.4-10.el7 4
 0:17.2.3-8.20171019.el7 3
 0:18.3.4-6.el7_7 2
 0:18.0.5-3.el7 1
 0:18.3.4-5.el7 1
dejavu-sans-mono-fonts 62
 0:2.33-6.el7 62
libpciaccess 53
 0:0.14-1.el7 52
 0:0.13.4-3.1.el7_4 1
llvm-private 48
 0:7.0.1-1.el7 42
 0:5.0.0-3.el7 3
 0:6.0.1-2.el7 3
gtk3-devel 33
 0:3.22.30-6.el7 24
 0:3.22.30-3.el7 5
 0:3.22.30-5.el7 2
 0:3.22.30-8.el7_9 2
glib-networking 28
 0:2.56.1-1.el7 28
ibus-gtk3 24
 0:1.5.17-12.el7_9 19
 0:1.5.17-10.el7 5
wqy-zenhei-fonts 19
 0:0.9.46-11.el7 19
NetworkManager-glib 17
 1:1.18.8-2.el7_9 14
 1:1.18.8-1.el7 2
 1:1.18.4-3.el7 1
samba-libs 9
 0:4.10.4-11.el7_8 9
sssd-client 9
 0:1.16.4-21.el7_7.3 8
 0:1.16.5-10.el7_9.11 1
lua 8
 0:5.1.4-15.el7 8
nscd 7
 0:2.17-317.el7 6
 0:2.17-307.el7.1 1
wireshark-gnome 7
 0:1.10.14-16.el7 7
c-ares 7
 0:1.10.0-3.el7 7
gtk2 7
 0:2.24.31-1.el7 7
libpcap 7
 14:1.5.3-11.el7 7
libsmi 7
 0:0.4.8-13.el7 7
oxygen-gtk2 7
 0:1.3.4-3.el7 7
oxygen-icon-theme 7
 0:4.10.5-2.el7 7
paratype-pt-sans-fonts 7
 0:20101909-3.el7 7
wireshark 7
 0:1.10.14-16.el7 7
google-droid-sans-fonts 6
 0:20120715-12.el7 6
gamin 4
 0:0.1.10-16.el7 4
glib2-fam 4
 0:2.56.1-8.el7 4
iso-codes 3
 0:3.46-2.el7 3
dejavu-sans-fonts 3
 0:2.33-6.el7 3
mesa-libEGL 3
 0:17.2.3-8.20171019.el7 3
mesa-libwayland-egl 3
 0:17.2.3-8.20171019.el7 3
nhn-nanum-gothic-fonts 3
 0:3.020-9.el7 3
nvidia-x11-drv-libs 3
 0:450.80.02-1.el7_9.elrepo 1
 0:440.59-1.el7_7.elrepo 1
 0:470.103.01-1.el7_9.elrepo 1
nss-mdns 3
 0:0.14.1-9.el7 3
gstreamer1-plugins-good 2
 0:1.10.4-2.el7 2
libv4l 2
 0:0.9.5-4.el7 2
libreport-gtk 2
 0:2.1.11-53.el7.centos 2
augeas-libs 2
 0:1.4.0-9.el7_8.1 2
json-c 2
 0:0.11-4.el7_0 2
libreport 2
 0:2.1.11-53.el7.centos 2
libtar 2
 0:1.2.11-29.el7 2
sssd-common 2
 0:1.16.4-21.el7_7.3 1
 0:1.16.5-10.el7_9.11 1
vlgothic-fonts 2
 0:20130607-2.el7 2
gnome-shell 1
 0:3.28.3-33.el7 1
metacity 1
 0:2.34.13-7.el7 1
mutter 1
 0:3.28.3-30.el7 1
avahi-glib 1
 0:0.6.31-20.el7 1
freetype-freeworld 1
 0:2.8-12.el7.nux 1
gom 1
 0:0.4-1.el7 1
grilo-plugins 1
 0:0.3.7-1.el7 1
ipa-pgothic-fonts 1
 0:003.03-5.el7 1
libacl 1
 0:2.2.51-15.el7 1
libarchive 1
 0:3.1.2-14.el7_7 1
libcurl 1
 0:7.29.0-59.el7_9.1 1
libdmapsharing 1
 0:2.9.37-1.el7 1
liberation-mono-fonts 1
 1:1.07.2-16.el7 1
libgdata 1
 0:0.17.9-1.el7 1
libidn 1
 0:1.28-4.el7 1
libmediaart 1
 0:1.9.4-1.el7 1
liboauth 1
 0:0.9.7-4.el7 1
libssh2 1
 0:1.8.0-4.el7 1
lzo 1
 0:2.06-8.el7 1
oracle-database-xe-18c 1
 0:1.0-1 1
totem-pl-parser 1
 0:3.26.1-1.el7 1
tracker 1
 0:1.10.5-8.el7 1
xkeyboard-config 1
 0:2.24-1.el7 1
xorg-x11-fonts-Type1 1
 0:7.5-9.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

Report backtrace


Complete report #413173
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x3d2a2
Build id: 08df60634339b221bb854d4e10b7278cafde70c4
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x268a4
Build id: 08df60634339b221bb854d4e10b7278cafde70c4
-
3
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x73bba
Build id: 28422277903a3b75498e44d7a1ed366f79b96353
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x74153
Build id: 28422277903a3b75498e44d7a1ed366f79b96353
-
5
magazine_cache_push_magazine
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x744db
Build id: 28422277903a3b75498e44d7a1ed366f79b96353
-
6
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x745ef
Build id: 28422277903a3b75498e44d7a1ed366f79b96353
-
7
__nptl_deallocate_tsd.part.0
/lib64/libpthread.so.0 0x8451
Build id: cb444f3a31c4b82cc75ec67d583c102882a2f03b
-
8
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x92c6
Build id: cb444f3a31c4b82cc75ec67d583c102882a2f03b
-
9
__clone
/lib64/libc.so.6 0x100323
Build id: 08df60634339b221bb854d4e10b7278cafde70c4
-
Complete report #200677
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b5a9
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6823b
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
5
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x68711
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
6
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7ca2
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
7
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7eb3
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
8
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe96d
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
Complete report #89481
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: 519b1b31703e5bb475009deab3d7daec39097bac
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: 519b1b31703e5bb475009deab3d7daec39097bac
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b5a9
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6823b
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
5
magazine_cache_push_magazine
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x68526
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
6
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x686b2
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
7
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7ca2
Build id: e10cc8f2b932fc3daeda22f8dac5ebb969524e5b
-
8
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7eb3
Build id: e10cc8f2b932fc3daeda22f8dac5ebb969524e5b
-
9
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe98d
Build id: 519b1b31703e5bb475009deab3d7daec39097bac
-
Complete report #23107
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36337
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a28
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b5a9
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6823b
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
magazine_cache_push_magazine
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x68526
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
6
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x686b2
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
7
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7c62
Build id: 8b33f7f8c86f8d544c63c5541a8e42b3ddfef8b1
-
8
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7e73
Build id: 8b33f7f8c86f8d544c63c5541a8e42b3ddfef8b1
-
9
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe88d
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
Complete report #17217
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b5a9
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6823b
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
magazine_cache_push_magazine
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x68526
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
6
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x686b2
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
7
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7ca2
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
8
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7eb3
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
9
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe8dd
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
Complete report #9618
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b5a9
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6823b
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
magazine_cache_push_magazine
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x68526
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
6
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x686b2
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
7
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7ca2
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
8
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7eb3
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
9
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe8dd
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
Complete report #851
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b5a9
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6823b
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x68711
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
6
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7ca2
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
7
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7eb3
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
8
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe8dd
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-