Info

Permalink
Function
raise
First occurrence
2020-09-23
Last occurrence
2020-09-28
State
NEW
Components
rygel, control-center, wireshark, rhythmbox, evolution-data-server, evolution, libreport, gnome-control-center, gnome-software, xdg-desktop-portal
Quality
-16

Graphs

Statistics

Operating system Count
CentOS 7 134
Fedora 34 3
Architecture Count
x86_64 137
Executable Count
/usr/bin/gnome-control-center 126
/usr/sbin/wireshark 9
/usr/bin/report-gtk 2
Related packages Count
atk 150
 0:2.28.1-2.el7 113
 0:2.28.1-1.el7 32
 0:2.22.0-3.el7 5
glib2 150
 0:2.56.1-9.el7_9 57
 0:2.56.1-8.el7 46
 0:2.56.1-5.el7 25
 0:2.56.1-4.el7_6 10
 0:2.56.1-7.el7 6
 0:2.54.2-2.el7 5
 0:2.56.1-2.el7 1
gdk-pixbuf2 147
 0:2.36.12-3.el7 142
 0:2.36.5-1.el7 5
Show moreā€¦ (239)
libffi 142
 0:3.0.13-19.el7 110
 0:3.0.13-18.el7 32
libselinux 142
 0:2.5-15.el7 109
 0:2.5-14.1.el7 28
 0:2.5-12.el7 5
gtk3 138
 0:3.22.30-6.el7 79
 0:3.22.30-8.el7_9 20
 0:3.22.30-3.el7 19
 0:3.22.30-5.el7 17
 0:3.22.26-4.el7_5 3
glibc 135
 0:2.17-317.el7 35
 0:2.17-326.el7_9 23
 0:2.17-325.el7_9 20
 0:2.17-292.el7 13
 0:2.17-307.el7.1 12
 0:2.17-324.el7_9 11
 0:2.17-323.el7_9 9
 0:2.17-222.el7 5
 0:2.17-260.el7_6.6 4
 0:2.17-322.el7_9 2
 0:2.17-260.el7 1
glibc-common 135
 0:2.17-317.el7 35
 0:2.17-326.el7_9 23
 0:2.17-325.el7_9 20
 0:2.17-292.el7 13
 0:2.17-307.el7.1 12
 0:2.17-324.el7_9 11
 0:2.17-323.el7_9 9
 0:2.17-222.el7 5
 0:2.17-260.el7_6.6 4
 0:2.17-322.el7_9 2
 0:2.17-260.el7 1
gvfs-client 135
 0:1.36.2-4.el7 56
 0:1.36.2-5.el7_9 32
 0:1.36.2-3.el7 24
 0:1.36.2-7.el7_9 11
 0:1.36.2-1.el7 7
 0:1.30.4-5.el7 5
libcanberra 135
 0:0.30-9.el7 109
 0:0.30-5.el7 26
libcap 135
 0:2.22-11.el7 109
 0:2.22-10.el7 14
 0:2.22-9.el7 12
bzip2-libs 134
 0:1.0.6-13.el7 134
cairo 134
 0:1.15.12-4.el7 122
 0:1.15.12-3.el7 7
 0:1.14.8-2.el7 5
fontconfig 134
 0:2.13.0-4.3.el7 129
 0:2.10.95-11.el7 5
graphite2 134
 0:1.3.10-1.el7_3 134
harfbuzz 134
 0:1.7.5-2.el7 129
 0:1.3.2-1.el7 5
krb5-libs 134
 0:1.15.1-50.el7 69
 0:1.15.1-54.el7_9 16
 0:1.15.1-37.el7_7.2 13
 0:1.15.1-46.el7 10
 0:1.15.1-51.el7_9 9
 0:1.15.1-37.el7_6 6
 0:1.15.1-19.el7 5
 0:1.15.1-55.el7_9 5
 0:1.15.1-34.el7 1
libblkid 134
 0:2.23.2-65.el7_9.1 60
 0:2.23.2-65.el7 37
 0:2.23.2-63.el7 12
 0:2.23.2-61.el7_7.1 11
 0:2.23.2-59.el7_6.1 6
 0:2.23.2-52.el7_5.1 4
 0:2.23.2-61.el7 2
 0:2.23.2-52.el7 1
 0:2.23.2-59.el7 1
libgcrypt 134
 0:1.5.3-14.el7 134
libgpg-error 134
 0:1.12-3.el7 134
libmount 134
 0:2.23.2-65.el7_9.1 60
 0:2.23.2-65.el7 37
 0:2.23.2-63.el7 12
 0:2.23.2-61.el7_7.1 11
 0:2.23.2-59.el7_6.1 6
 0:2.23.2-52.el7_5.1 4
 0:2.23.2-61.el7 2
 0:2.23.2-52.el7 1
 0:2.23.2-59.el7 1
libpng 134
 2:1.5.13-8.el7 98
 2:1.5.13-7.el7_2 36
libthai 134
 0:0.1.14-9.el7 134
libuuid 134
 0:2.23.2-65.el7_9.1 60
 0:2.23.2-65.el7 37
 0:2.23.2-63.el7 12
 0:2.23.2-61.el7_7.1 11
 0:2.23.2-59.el7_6.1 6
 0:2.23.2-52.el7_5.1 4
 0:2.23.2-61.el7 2
 0:2.23.2-52.el7 1
 0:2.23.2-59.el7 1
libX11 134
 0:1.6.7-3.el7_9 49
 0:1.6.7-4.el7_9 43
 0:1.6.7-2.el7 30
 0:1.6.5-2.el7 7
 0:1.6.5-1.el7 5
libXau 134
 0:1.0.8-2.1.el7 134
libxcb 134
 0:1.13-1.el7 129
 0:1.12-1.el7 5
libXcomposite 134
 0:0.4.4-4.1.el7 134
libXcursor 134
 0:1.1.15-1.el7 129
 0:1.1.14-8.el7 5
libXdamage 134
 0:1.1.4-4.1.el7 134
libXext 134
 0:1.3.3-3.el7 134
libXfixes 134
 0:5.0.3-1.el7 134
libXi 134
 0:1.7.9-1.el7 134
libXinerama 134
 0:1.1.3-2.1.el7 134
libXrandr 134
 0:1.5.1-2.el7 134
libXrender 134
 0:0.9.10-1.el7 134
pango 134
 0:1.42.4-4.el7_7 122
 0:1.42.4-2.el7_6 6
 0:1.40.4-1.el7 5
 0:1.42.4-1.el7 1
pcre 134
 0:8.32-17.el7 134
pixman 134
 0:0.34.0-1.el7 134
expat 133
 0:2.1.0-12.el7 76
 0:2.1.0-10.el7_3 25
 0:2.1.0-14.el7_9 14
 0:2.1.0-11.el7 12
 0:2.1.0-15.el7_9 6
freetype 133
 0:2.8-14.el7_9.1 91
 0:2.8-14.el7 30
 0:2.8-12.el7_6.1 6
 0:2.4.11-15.el7 5
 0:2.8-12.el7 1
libcanberra-gtk3 133
 0:0.30-9.el7 109
 0:0.30-5.el7 24
keyutils-libs 132
 0:1.5.8-3.el7 132
libcom_err 132
 0:1.42.9-19.el7 97
 0:1.42.9-16.el7 13
 0:1.42.9-17.el7 10
 0:1.42.9-13.el7 7
 0:1.42.9-12.el7_5 5
openssl-libs 132
 1:1.0.2k-19.el7 47
 1:1.0.2k-21.el7_9 33
 1:1.0.2k-22.el7_9 19
 1:1.0.2k-25.el7_9 18
 1:1.0.2k-16.el7_6.1 6
 1:1.0.2k-12.el7 5
 1:1.0.2k-26.el7_9 2
 1:1.0.2k-16.el7 1
 1:1.0.2k-24.el7_9 1
p11-kit 132
 0:0.23.5-3.el7 132
accountsservice-libs 131
 0:0.6.50-7.el7 107
 0:0.6.50-6.el7_7 13
 0:0.6.50-4.el7.1 6
 0:0.6.45-7.el7 3
 0:0.6.50-2.el7 1
 0:0.6.50-5.el7 1
avahi-libs 131
 0:0.6.31-20.el7 107
 0:0.6.31-19.el7 24
colord-libs 131
 0:1.3.4-2.el7 107
 0:1.3.4-1.el7 24
gnome-online-accounts 131
 0:3.28.2-1.el7 107
 0:3.28.0-1.el7 21
 0:3.26.2-1.el7 3
polkit 131
 0:0.112-26.el7 86
 0:0.112-26.el7_9.1 21
 0:0.112-22.el7_7.1 14
 0:0.112-18.el7_6.1 6
 0:0.112-14.el7 3
 0:0.112-18.el7 1
sqlite 131
 0:3.7.17-8.el7_7.1 111
 0:3.7.17-8.el7 20
zlib 131
 0:1.2.7-18.el7 64
 0:1.2.7-19.el7_9 40
 0:1.2.7-20.el7_9 20
 0:1.2.7-17.el7 5
 0:1.2.7-21.el7_9 2
hicolor-icon-theme 130
 0:0.12-7.el7 130
libgcc 130
 0:4.8.5-44.el7 94
 0:4.8.5-39.el7 24
 0:4.8.5-36.el7_6.2 6
 0:4.8.5-28.el7_5.1 5
 0:4.8.5-36.el7 1
libicu 130
 0:50.2-4.el7_7 106
 0:50.2-3.el7 14
 0:50.1.2-17.el7 7
 0:50.1.2-15.el7 3
fribidi 129
 0:1.0.2-1.el7_7.1 120
 0:1.0.2-1.el7 9
gstreamer1 129
 0:1.10.4-2.el7 128
 0:1.14.4-1.el7 1
libglvnd 129
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 129
libglvnd-egl 129
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 129
libglvnd-glx 129
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 129
libattr 128
 0:2.4.46-13.el7 127
 0:2.4.46-12.el7 1
libseccomp 128
 0:2.3.1-4.el7 107
 0:2.3.1-3.el7 21
libvorbis 128
 1:1.3.3-8.el7.1 127
 1:1.3.3-8.el7 1
adwaita-icon-theme 127
 0:3.28.0-1.el7 122
 0:3.26.0-1.el7 5
elfutils-libelf 127
 0:0.176-5.el7 97
 0:0.176-4.el7 12
 0:0.172-2.el7 7
 0:0.176-2.el7 6
 0:0.170-4.el7 5
elfutils-libs 127
 0:0.176-5.el7 97
 0:0.176-4.el7 12
 0:0.172-2.el7 7
 0:0.176-2.el7 6
 0:0.170-4.el7 5
ibus-libs 127
 0:1.5.17-12.el7_9 92
 0:1.5.17-10.el7 12
 0:1.5.17-2.el7 12
 0:1.5.17-5.el7 6
 0:1.5.17-11.el7 5
libcroco 127
 0:0.6.12-6.el7_9 92
 0:0.6.12-4.el7 30
 0:0.6.11-1.el7 5
libogg 127
 2:1.3.0-7.el7 127
librsvg2 127
 0:2.40.20-1.el7 122
 0:2.40.16-1.el7 5
libtdb 127
 0:1.3.18-1.el7 110
 0:1.3.15-1.el7 12
 0:1.3.16-1.el7 5
libtool-ltdl 127
 0:2.4.2-22.el7_3 127
libwayland-client 127
 0:1.15.0-1.el7 122
 0:1.14.0-2.el7 5
libxml2 127
 0:2.9.1-6.el7.5 58
 0:2.9.1-6.el7_9.6 39
 0:2.9.1-6.el7_2.3 18
 0:2.9.1-6.el7.4 12
lz4 127
 0:1.8.3-1.el7 97
 0:1.7.5-3.el7 18
 0:1.7.5-2.el7 12
nss-softokn-freebl 127
 0:3.53.1-6.el7_9 53
 0:3.67.0-3.el7_9 33
 0:3.44.0-8.el7_7 25
 0:3.79.0-4.el7_9 8
 0:3.36.0-5.el7_5 6
 0:3.44.0-5.el7 2
xz-libs 127
 0:5.2.2-1.el7 108
 0:5.2.2-2.el7_9 19
dbus-libs 126
 1:1.10.24-15.el7 97
 1:1.10.24-13.el7_6 13
 1:1.10.24-14.el7_8 10
 1:1.10.24-7.el7 5
 1:1.10.24-12.el7 1
systemd-libs 126
 0:219-78.el7_9.3 38
 0:219-78.el7_9.2 31
 0:219-78.el7_9.5 15
 0:219-73.el7_8.9 8
 0:219-78.el7_9.7 7
 0:219-78.el7 6
 0:219-57.el7_5.3 4
 0:219-62.el7_6.9 4
 0:219-67.el7_7.3 3
 0:219-73.el7_8.8 2
 0:219-62.el7_6.7 2
 0:219-57.el7 1
 0:219-62.el7 1
 0:219-73.el7_8.6 1
 0:219-67.el7_7.2 1
 0:219-67.el7_7.4 1
 0:219-67.el7_7.1 1
at-spi2-atk 125
 0:2.26.2-1.el7 122
 0:2.22.0-2.el7 3
at-spi2-core 125
 0:2.28.0-1.el7 122
 0:2.22.0-1.el7 3
cairo-gobject 125
 0:1.15.12-4.el7 115
 0:1.15.12-3.el7 7
 0:1.14.8-2.el7 3
cogl 125
 0:1.22.2-2.el7 124
 0:1.22.2-1.el7 1
libdrm 125
 0:2.4.97-2.el7 113
 0:2.4.91-3.el7 7
 0:2.4.83-2.el7 5
libepoxy 125
 0:1.5.2-1.el7 122
 0:1.3.1-2.el7_5 3
libwayland-cursor 125
 0:1.15.0-1.el7 122
 0:1.14.0-2.el7 3
libwayland-server 125
 0:1.15.0-1.el7 120
 0:1.14.0-2.el7 5
libxkbcommon 125
 0:0.7.1-3.el7 116
 0:0.7.1-1.el7 9
NetworkManager-libnm 125
 1:1.18.8-2.el7_9 90
 1:1.18.4-3.el7 10
 1:1.12.0-10.el7_6 8
 1:1.18.8-1.el7 5
 1:1.18.0-5.el7_7.2 4
 1:1.10.2-16.el7_5 2
 1:1.12.0-8.el7_6 2
 1:1.18.0-5.el7_7.1 2
 1:1.10.2-14.el7_5 1
 1:1.12.0-6.el7 1
PackageKit-gtk3-module 125
 0:1.1.10-2.el7.centos 109
 0:1.1.10-1.el7.centos 11
 0:1.1.5-2.el7.centos 5
control-center 124
 1:3.28.1-7.el7 48
 1:3.28.1-8.el7_9 30
 1:3.28.1-8.el7_9.1 19
 1:3.28.1-4.el7 13
 1:3.28.1-6.el7 10
 1:3.26.2-9.el7_5 3
 1:3.26.2-8.el7 1
clutter 124
 0:1.26.2-2.el7 124
cyrus-sasl-lib 124
 0:2.1.26-23.el7 102
 0:2.1.26-24.el7_9 21
 0:2.1.26-21.el7 1
libldb 124
 0:1.5.4-1.el7 58
 0:1.5.4-2.el7 51
 0:1.3.4-1.el7 7
 0:1.4.2-1.el7 5
 0:1.2.2-1.el7 3
libpwquality 124
 0:1.2.3-5.el7 123
 0:1.2.3-4.el7 1
libsndfile 124
 0:1.0.25-12.el7 55
 0:1.0.25-12.el7_9.1 43
 0:1.0.25-10.el7 16
 0:1.0.25-11.el7 10
mesa-libgbm 124
 0:18.3.4-12.el7_9 92
 0:18.3.4-7.el7_8.1 8
 0:18.3.4-10.el7 6
 0:18.0.5-4.el7_6 6
 0:17.2.3-8.20171019.el7 5
 0:18.3.4-6.el7_7 4
 0:18.3.4-5.el7 2
 0:18.0.5-3.el7 1
openldap 124
 0:2.4.44-22.el7 48
 0:2.4.44-24.el7_9 23
 0:2.4.44-21.el7_6 22
 0:2.4.44-25.el7_9 21
 0:2.4.44-23.el7_9 7
 0:2.4.44-15.el7_5 3
telepathy-glib 124
 0:0.24.1-1.el7 123
 0:0.24.0-1.el7 1
cheese-libs 123
 2:3.28.0-1.el7 120
 2:3.22.1-2.el7 3
clutter-gst3 123
 0:3.0.26-1.el7 120
 0:3.0.22-1.el7 3
clutter-gtk 123
 0:1.8.4-1.el7 123
colord-gtk 123
 0:0.1.25-4.el7 123
compat-libcolord1 123
 0:1.0.4-1.el7 123
cracklib 123
 0:2.9.0-11.el7 123
cups-libs 123
 1:1.6.3-51.el7 99
 1:1.6.3-43.el7 10
 1:1.6.3-35.el7 9
 1:1.6.3-40.el7 5
dbus-glib 123
 0:0.100-7.el7 123
dconf 123
 0:0.28.0-4.el7 120
 0:0.26.0-3.el7_5.1 2
 0:0.26.0-2.el7 1
enchant 123
 1:1.6.0-8.el7 123
flac-libs 123
 0:1.3.0-5.el7_1 123
gcr 123
 0:3.28.0-1.el7 120
 0:3.20.0-1.el7 3
gnome-bluetooth-libs 123
 1:3.28.2-1.el7 120
 1:3.20.1-1.el7 3
gnome-desktop3 123
 0:3.28.2-2.el7 120
 0:3.22.2-2.el7 3
grilo 123
 0:0.3.6-1.el7 120
 0:0.3.3-1.el7 3
gsm 123
 0:1.0.13-11.el7 123
gstreamer1-plugins-base 123
 0:1.10.4-2.el7 119
 0:1.10.4-1.el7 3
 0:1.14.4-1.el7 1
harfbuzz-icu 123
 0:1.7.5-2.el7 120
 0:1.3.2-1.el7 3
hyphen 123
 0:2.8.6-5.el7 123
json-glib 123
 0:1.4.2-2.el7 120
 0:1.2.6-1.el7 3
lcms2 123
 0:2.6-3.el7 123
libasyncns 123
 0:0.8-7.el7 123
libevdev 123
 0:1.5.6-1.el7 123
libgtop2 123
 0:2.38.0-3.el7 119
 0:2.34.2-2.el7 4
libICE 123
 0:1.0.9-9.el7 123
libinput 123
 0:1.10.7-2.el7 120
 0:1.8.4-2.el7 3
libjpeg-turbo 123
 0:1.2.90-8.el7 112
 0:1.2.90-6.el7 7
 0:1.2.90-5.el7 3
 0:1.5.3-7.el7 1
libnma 123
 0:1.8.6-2.el7 123
libnotify 123
 0:0.7.7-1.el7 123
libsecret 123
 0:0.18.6-1.el7 120
 0:0.18.5-2.el7 3
libSM 123
 0:1.2.2-2.el7 123
libsoup 123
 0:2.62.2-2.el7 120
 0:2.56.0-6.el7 3
libtalloc 123
 0:2.1.16-1.el7 108
 0:2.1.13-1.el7 7
 0:2.1.14-1.el7 5
 0:2.1.10-1.el7 3
libtevent 123
 0:0.9.39-1.el7 108
 0:0.9.36-1.el7 7
 0:0.9.37-1.el7 5
 0:0.9.33-2.el7 3
libwacom 123
 0:0.30-1.el7 120
 0:0.24-4.el7 2
 0:0.24-3.el7 1
libwebp 123
 0:0.3.0-7.el7 77
 0:0.3.0-10.el7_9 46
libxslt 123
 0:1.1.28-6.el7 97
 0:1.1.28-5.el7 26
libXt 123
 0:1.1.5-3.el7 123
libXtst 123
 0:1.2.3-1.el7 123
ModemManager-glib 123
 0:1.6.10-4.el7 97
 0:1.6.10-3.el7_6 20
 0:1.6.10-1.el7 6
mtdev 123
 0:1.1.5-5.el7 123
nspr 123
 0:4.25.0-2.el7_9 53
 0:4.32.0-1.el7_9 33
 0:4.21.0-1.el7 25
 0:4.34.0-3.1.el7_9 8
 0:4.19.0-1.el7_5 4
nss 123
 0:3.53.1-3.el7_9 43
 0:3.44.0-7.el7_7 23
 0:3.67.0-4.el7_9 22
 0:3.67.0-3.el7_9 11
 0:3.53.1-7.el7_9 10
 0:3.79.0-4.el7_9 4
 0:3.36.0-7.el7_5 3
 0:3.36.0-7.1.el7_6 2
 0:3.44.0-4.el7 2
 0:3.79.0-5.el7_9 2
 0:3.36.0-5.el7_5 1
nss-util 123
 0:3.53.1-1.el7_9 53
 0:3.67.0-1.el7_9 33
 0:3.44.0-4.el7_7 23
 0:3.79.0-1.el7_9 8
 0:3.36.0-1.el7_5 4
 0:3.44.0-3.el7 2
orc 123
 0:0.4.26-1.el7 123
pulseaudio-libs 123
 0:10.0-6.el7_9 69
 0:10.0-5.el7 54
pulseaudio-libs-glib2 123
 0:10.0-6.el7_9 69
 0:10.0-5.el7 54
rest 123
 0:0.8.1-2.el7 120
 0:0.8.0-2.el7 3
tcp_wrappers-libs 123
 0:7.6-77.el7 123
upower 123
 0:0.99.7-1.el7 120
 0:0.99.4-2.el7 3
webkitgtk4 123
 0:2.28.2-2.el7 75
 0:2.28.2-3.el7 22
 0:2.22.7-2.el7 16
 0:2.20.5-1.el7 7
 0:2.16.6-6.el7 3
webkitgtk4-jsc 123
 0:2.28.2-2.el7 75
 0:2.28.2-3.el7 22
 0:2.22.7-2.el7 16
 0:2.20.5-1.el7 7
 0:2.16.6-6.el7 3
abattis-cantarell-fonts 122
 0:0.0.25-1.el7 122
gnome-icon-theme 122
 0:3.12.0-1.el7 122
libgudev1 122
 0:219-78.el7_9.3 38
 0:219-78.el7_9.2 31
 0:219-78.el7_9.5 15
 0:219-78.el7_9.7 7
 0:219-73.el7_8.9 6
 0:219-78.el7 6
 0:219-62.el7_6.9 4
 0:219-67.el7_7.3 3
 0:219-73.el7_8.8 2
 0:219-57.el7_5.3 2
 0:219-62.el7_6.7 2
 0:219-57.el7 1
 0:219-62.el7 1
 0:219-73.el7_8.6 1
 0:219-67.el7_7.2 1
 0:219-67.el7_7.4 1
 0:219-67.el7_7.1 1
libsmbclient 122
 0:4.10.16-7.el7_9 23
 0:4.10.16-9.el7_9 19
 0:4.10.16-15.el7_9 18
 0:4.10.16-19.el7_9 13
 0:4.10.4-11.el7_8 10
 0:4.10.16-17.el7_9 7
 0:4.10.16-13.el7_9 5
 0:4.10.16-20.el7_9 4
 0:4.8.3-6.el7_6 4
 0:4.9.1-10.el7_7 4
 0:4.8.3-4.el7 3
 0:4.10.16-24.el7_9 3
 0:4.10.16-5.el7 3
 0:4.10.16-18.el7_9 2
 0:4.7.1-9.el7_5 2
 0:4.7.1-6.el7 1
 0:4.9.1-6.el7 1
libwayland-egl 122
 0:1.15.0-1.el7 122
libwbclient 122
 0:4.10.16-7.el7_9 23
 0:4.10.16-9.el7_9 19
 0:4.10.16-15.el7_9 18
 0:4.10.16-19.el7_9 13
 0:4.10.4-11.el7_8 10
 0:4.10.16-17.el7_9 7
 0:4.10.16-13.el7_9 5
 0:4.10.16-20.el7_9 4
 0:4.8.3-6.el7_6 4
 0:4.9.1-10.el7_7 4
 0:4.8.3-4.el7 3
 0:4.10.16-24.el7_9 3
 0:4.10.16-5.el7 3
 0:4.10.16-18.el7_9 2
 0:4.7.1-9.el7_5 2
 0:4.7.1-6.el7 1
 0:4.9.1-6.el7 1
samba-client-libs 122
 0:4.10.16-7.el7_9 23
 0:4.10.16-9.el7_9 19
 0:4.10.16-15.el7_9 18
 0:4.10.16-19.el7_9 13
 0:4.10.4-11.el7_8 10
 0:4.10.16-17.el7_9 7
 0:4.10.16-13.el7_9 5
 0:4.10.16-20.el7_9 4
 0:4.8.3-6.el7_6 4
 0:4.9.1-10.el7_7 4
 0:4.8.3-4.el7 3
 0:4.10.16-24.el7_9 3
 0:4.10.16-5.el7 3
 0:4.10.16-18.el7_9 2
 0:4.7.1-9.el7_5 2
 0:4.7.1-6.el7 1
 0:4.9.1-6.el7 1
samba-common-libs 122
 0:4.10.16-7.el7_9 23
 0:4.10.16-9.el7_9 19
 0:4.10.16-15.el7_9 18
 0:4.10.16-19.el7_9 13
 0:4.10.4-11.el7_8 10
 0:4.10.16-17.el7_9 7
 0:4.10.16-13.el7_9 5
 0:4.10.16-20.el7_9 4
 0:4.8.3-6.el7_6 4
 0:4.9.1-10.el7_7 4
 0:4.8.3-4.el7 3
 0:4.10.16-24.el7_9 3
 0:4.10.16-5.el7 3
 0:4.10.16-18.el7_9 2
 0:4.7.1-9.el7_5 2
 0:4.7.1-6.el7 1
 0:4.9.1-6.el7 1
libglvnd-gles 120
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 120
gnutls 119
 0:3.3.29-9.el7_6 115
 0:3.3.29-8.el7 2
 0:3.3.26-9.el7 2
gstreamer1-plugins-bad-free 119
 0:1.10.4-3.el7 119
libstdc++ 119
 0:4.8.5-44.el7 94
 0:4.8.5-39.el7 15
 0:4.8.5-36.el7_6.2 6
 0:4.8.5-28.el7_5.1 3
 0:4.8.5-36.el7 1
nettle 118
 0:2.7.1-8.el7 69
 0:2.7.1-9.el7_9 49
gmp 117
 1:6.0.0-15.el7 117
libtasn1 117
 0:4.10-1.el7 117
jansson 113
 0:2.10-1.el7 113
libxshmfence 107
 0:1.2-1.el7 107
libXxf86vm 107
 0:1.1.4-1.el7 107
mesa-libGL 106
 0:18.3.4-12.el7_9 78
 0:18.3.4-7.el7_8.1 7
 0:18.3.4-10.el7 6
 0:18.0.5-4.el7_6 6
 0:17.2.3-8.20171019.el7 5
 0:18.3.4-6.el7_7 2
 0:18.0.5-3.el7 1
 0:18.3.4-5.el7 1
mesa-libglapi 106
 0:18.3.4-12.el7_9 78
 0:18.3.4-7.el7_8.1 7
 0:18.3.4-10.el7 6
 0:18.0.5-4.el7_6 6
 0:17.2.3-8.20171019.el7 5
 0:18.3.4-6.el7_7 2
 0:18.0.5-3.el7 1
 0:18.3.4-5.el7 1
mesa-dri-drivers 104
 0:18.3.4-12.el7_9 77
 0:18.3.4-7.el7_8.1 8
 0:18.3.4-10.el7 6
 0:18.0.5-4.el7_6 6
 0:17.2.3-8.20171019.el7 3
 0:18.3.4-6.el7_7 2
 0:18.0.5-3.el7 1
 0:18.3.4-5.el7 1
dejavu-sans-mono-fonts 67
 0:2.33-6.el7 67
libpciaccess 56
 0:0.14-1.el7 55
 0:0.13.4-3.1.el7_4 1
llvm-private 50
 0:7.0.1-1.el7 44
 0:5.0.0-3.el7 3
 0:6.0.1-2.el7 3
gtk3-devel 34
 0:3.22.30-6.el7 24
 0:3.22.30-3.el7 5
 0:3.22.30-8.el7_9 3
 0:3.22.30-5.el7 2
glib-networking 28
 0:2.56.1-1.el7 28
ibus-gtk3 24
 0:1.5.17-12.el7_9 19
 0:1.5.17-10.el7 5
wqy-zenhei-fonts 22
 0:0.9.46-11.el7 22
NetworkManager-glib 19
 1:1.18.8-2.el7_9 15
 1:1.18.8-1.el7 3
 1:1.18.4-3.el7 1
sssd-client 11
 0:1.16.4-21.el7_7.3 8
 0:1.16.0-19.el7_5.8 2
 0:1.16.5-10.el7_9.11 1
samba-libs 10
 0:4.10.4-11.el7_8 10
lua 10
 0:5.1.4-15.el7 10
wireshark-gnome 9
 0:1.10.14-16.el7 7
 0:1.10.14-14.el7 2
c-ares 9
 0:1.10.0-3.el7 9
gtk2 9
 0:2.24.31-1.el7 9
libpcap 9
 14:1.5.3-11.el7 9
libsmi 9
 0:0.4.8-13.el7 9
wireshark 9
 0:1.10.14-16.el7 7
 0:1.10.14-14.el7 2
nscd 7
 0:2.17-317.el7 6
 0:2.17-307.el7.1 1
oxygen-gtk2 7
 0:1.3.4-3.el7 7
oxygen-icon-theme 7
 0:4.10.5-2.el7 7
paratype-pt-sans-fonts 7
 0:20101909-3.el7 7
google-droid-sans-fonts 6
 0:20120715-12.el7 6
dejavu-sans-fonts 5
 0:2.33-6.el7 5
mesa-libEGL 5
 0:17.2.3-8.20171019.el7 5
gamin 4
 0:0.1.10-16.el7 4
glib2-fam 4
 0:2.56.1-8.el7 4
iso-codes 3
 0:3.46-2.el7 3
mesa-libwayland-egl 3
 0:17.2.3-8.20171019.el7 3
nhn-nanum-gothic-fonts 3
 0:3.020-9.el7 3
nvidia-x11-drv-libs 3
 0:450.80.02-1.el7_9.elrepo 1
 0:440.59-1.el7_7.elrepo 1
 0:470.103.01-1.el7_9.elrepo 1
nss-mdns 3
 0:0.14.1-9.el7 3
gstreamer1-plugins-good 2
 0:1.10.4-2.el7 2
libv4l 2
 0:0.9.5-4.el7 2
libreport-gtk 2
 0:2.1.11-53.el7.centos 2
augeas-libs 2
 0:1.4.0-9.el7_8.1 2
json-c 2
 0:0.11-4.el7_0 2
libreport 2
 0:2.1.11-53.el7.centos 2
libtar 2
 0:1.2.11-29.el7 2
sssd-common 2
 0:1.16.4-21.el7_7.3 1
 0:1.16.5-10.el7_9.11 1
vlgothic-fonts 2
 0:20130607-2.el7 2
adwaita-gtk2-theme 2
 0:3.22.2-2.el7_5 2
gtk2-devel 2
 0:2.24.31-1.el7 2
ibus-gtk2 2
 0:1.5.17-2.el7 2
libcanberra-gtk2 2
 0:0.30-5.el7 2
gnome-shell 1
 0:3.28.3-33.el7 1
metacity 1
 0:2.34.13-7.el7 1
mutter 1
 0:3.28.3-30.el7 1
avahi-glib 1
 0:0.6.31-20.el7 1
freetype-freeworld 1
 0:2.8-12.el7.nux 1
gom 1
 0:0.4-1.el7 1
grilo-plugins 1
 0:0.3.7-1.el7 1
ipa-pgothic-fonts 1
 0:003.03-5.el7 1
libacl 1
 0:2.2.51-15.el7 1
libarchive 1
 0:3.1.2-14.el7_7 1
libcurl 1
 0:7.29.0-59.el7_9.1 1
libdmapsharing 1
 0:2.9.37-1.el7 1
liberation-mono-fonts 1
 1:1.07.2-16.el7 1
libgdata 1
 0:0.17.9-1.el7 1
libidn 1
 0:1.28-4.el7 1
libmediaart 1
 0:1.9.4-1.el7 1
liboauth 1
 0:0.9.7-4.el7 1
libssh2 1
 0:1.8.0-4.el7 1
lzo 1
 0:2.06-8.el7 1
oracle-database-xe-18c 1
 0:1.0-1 1
totem-pl-parser 1
 0:3.26.1-1.el7 1
tracker 1
 0:1.10.5-8.el7 1
xkeyboard-config 1
 0:2.24-1.el7 1
xorg-x11-fonts-Type1 1
 0:7.5-9.el7 1
gnome-themes-standard 1
 0:3.28-2.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

Report backtrace


Complete report #682938
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36277
Build id: cb4b7554d1adbef2f001142dd6f0a5139fc9aa69
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37968
Build id: cb4b7554d1adbef2f001142dd6f0a5139fc9aa69
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b439
Build id: 37a9d60b30a555910f299b52abd49b3ceb3b04b2
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6685b
Build id: 37a9d60b30a555910f299b52abd49b3ceb3b04b2
-
5
magazine_cache_push_magazine
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x66b16
Build id: 37a9d60b30a555910f299b52abd49b3ceb3b04b2
-
6
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x66cb2
Build id: 37a9d60b30a555910f299b52abd49b3ceb3b04b2
-
7
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7c22
Build id: f4c04bce85d2d269d0a2af4972fc69805b50345b
-
8
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7e33
Build id: f4c04bce85d2d269d0a2af4972fc69805b50345b
-
9
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfebad
Build id: cb4b7554d1adbef2f001142dd6f0a5139fc9aa69
-
Complete report #413173
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x3d2a2
Build id: 08df60634339b221bb854d4e10b7278cafde70c4
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x268a4
Build id: 08df60634339b221bb854d4e10b7278cafde70c4
-
3
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x73bba
Build id: 28422277903a3b75498e44d7a1ed366f79b96353
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x74153
Build id: 28422277903a3b75498e44d7a1ed366f79b96353
-
5
magazine_cache_push_magazine
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x744db
Build id: 28422277903a3b75498e44d7a1ed366f79b96353
-
6
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x745ef
Build id: 28422277903a3b75498e44d7a1ed366f79b96353
-
7
__nptl_deallocate_tsd.part.0
/lib64/libpthread.so.0 0x8451
Build id: cb444f3a31c4b82cc75ec67d583c102882a2f03b
-
8
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x92c6
Build id: cb444f3a31c4b82cc75ec67d583c102882a2f03b
-
9
__clone
/lib64/libc.so.6 0x100323
Build id: 08df60634339b221bb854d4e10b7278cafde70c4
-
Complete report #200677
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b5a9
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6823b
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
5
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x68711
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
6
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7ca2
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
7
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7eb3
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
8
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe96d
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
Complete report #89481
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: 519b1b31703e5bb475009deab3d7daec39097bac
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: 519b1b31703e5bb475009deab3d7daec39097bac
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b5a9
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6823b
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
5
magazine_cache_push_magazine
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x68526
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
6
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x686b2
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
7
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7ca2
Build id: e10cc8f2b932fc3daeda22f8dac5ebb969524e5b
-
8
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7eb3
Build id: e10cc8f2b932fc3daeda22f8dac5ebb969524e5b
-
9
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe98d
Build id: 519b1b31703e5bb475009deab3d7daec39097bac
-
Complete report #23107
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36337
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a28
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b5a9
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6823b
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
magazine_cache_push_magazine
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x68526
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
6
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x686b2
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
7
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7c62
Build id: 8b33f7f8c86f8d544c63c5541a8e42b3ddfef8b1
-
8
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7e73
Build id: 8b33f7f8c86f8d544c63c5541a8e42b3ddfef8b1
-
9
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe88d
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
Complete report #17217
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b5a9
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6823b
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
magazine_cache_push_magazine
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x68526
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
6
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x686b2
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
7
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7ca2
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
8
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7eb3
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
9
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe8dd
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
Complete report #9618
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b5a9
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6823b
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
magazine_cache_push_magazine
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x68526
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
6
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x686b2
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
7
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7ca2
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
8
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7eb3
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
9
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe8dd
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
Complete report #851
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b5a9
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6823b
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x68711
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
6
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7ca2
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
7
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7eb3
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
8
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe8dd
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-