Crash in raise

Similar reports
Problem #36440
Component
gnome-settings-daemon
Last affected version
0:3.28.1-8.el7
Executable
/usr/libexec/gsd-keyboard
Error name
SIGABRT 6
First occurrence
2021-03-06
Last occurrence
2023-05-31
Unique reports
27
Quality
-26

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 27 / 271
Operating system Count
CentOS 7 271
Architecture Count
x86_64 271
Related packages Count
glib2 288
 0:2.56.1-5.el7 193
 0:2.56.1-9.el7_9 52
 0:2.56.1-8.el7 25
 0:2.56.1-4.el7_6 15
 0:2.56.1-7.el7 3
libblkid 286
 0:2.23.2-63.el7 168
 0:2.23.2-65.el7_9.1 72
 0:2.23.2-59.el7_6.1 15
 0:2.23.2-65.el7 11
 0:2.23.2-61.el7 10
 0:2.23.2-61.el7_7.1 9
 0:2.23.2-52.el7 1
libmount 286
 0:2.23.2-63.el7 168
 0:2.23.2-65.el7_9.1 72
 0:2.23.2-59.el7_6.1 15
 0:2.23.2-65.el7 11
 0:2.23.2-61.el7 10
 0:2.23.2-61.el7_7.1 9
 0:2.23.2-52.el7 1
Show moreā€¦ (75)
gtk3 286
 0:3.22.30-5.el7 174
 0:3.22.30-6.el7 57
 0:3.22.30-3.el7 34
 0:3.22.30-8.el7_9 21
systemd-libs 286
 0:219-73.el7.1 81
 0:219-73.el7_8.9 67
 0:219-78.el7_9.3 37
 0:219-78.el7_9.5 18
 0:219-62.el7_6.9 13
 0:219-73.el7_8.5 13
 0:219-78.el7_9.2 12
 0:219-78.el7_9.7 9
 0:219-67.el7 7
 0:219-67.el7_7.3 5
 0:219-67.el7_7.4 5
 0:219-78.el7 4
 0:219-67.el7_7.2 4
 0:219-73.el7_8.8 4
 0:219-73.el7_8.6 3
 0:219-62.el7_6.7 2
 0:219-67.el7_7.1.0.1 1
 0:219-57.el7 1
libcap 286
 0:2.22-11.el7 247
 0:2.22-10.el7 23
 0:2.22-9.el7 16
libuuid 286
 0:2.23.2-63.el7 168
 0:2.23.2-65.el7_9.1 72
 0:2.23.2-59.el7_6.1 15
 0:2.23.2-65.el7 11
 0:2.23.2-61.el7 10
 0:2.23.2-61.el7_7.1 9
 0:2.23.2-52.el7 1
atk 286
 0:2.28.1-2.el7 250
 0:2.28.1-1.el7 35
 0:2.22.0-3.el7 1
lz4 286
 0:1.7.5-3.el7 191
 0:1.8.3-1.el7 79
 0:1.7.5-2.el7 16
libxkbcommon 286
 0:0.7.1-3.el7 265
 0:0.7.1-1.el7 21
freetype 286
 0:2.8-14.el7 191
 0:2.8-14.el7_9.1 79
 0:2.8-12.el7_6.1 15
 0:2.4.11-15.el7 1
cairo-gobject 284
 0:1.15.12-4.el7 269
 0:1.15.12-3.el7 15
libselinux 284
 0:2.5-15.el7 249
 0:2.5-14.1.el7 35
expat 284
 0:2.1.0-11.el7 168
 0:2.1.0-12.el7 63
 0:2.1.0-10.el7_3 33
 0:2.1.0-14.el7_9 11
 0:2.1.0-15.el7_9 9
glibc 284
 0:2.17-307.el7.1 168
 0:2.17-326.el7_9 25
 0:2.17-292.el7 22
 0:2.17-325.el7_9 22
 0:2.17-324.el7_9 14
 0:2.17-323.el7_9 13
 0:2.17-260.el7_6.6 13
 0:2.17-317.el7 6
 0:2.17-55.el7 1
pango 284
 0:1.42.4-4.el7_7 261
 0:1.42.4-2.el7_6 15
 0:1.42.4-3.el7 7
 0:1.40.4-1.el7 1
libX11 284
 0:1.6.7-2.el7 188
 0:1.6.7-4.el7_9 45
 0:1.6.7-3.el7_9 35
 0:1.6.5-2.el7 15
 0:1.6.5-1.el7 1
gnome-settings-daemon 284
 0:3.28.1-8.el7 182
 0:3.28.1-11.el7_9 38
 0:3.28.1-10.el7_9 25
 0:3.28.1-2.el7 20
 0:3.28.1-5.el7 11
 0:3.28.1-4.el7 8
cairo 284
 0:1.15.12-4.el7 269
 0:1.15.12-3.el7 15
libffi 283
 0:3.0.13-19.el7 248
 0:3.0.13-18.el7 35
fribidi 283
 0:1.0.2-1.el7_7.1 257
 0:1.0.2-1.el7 26
elfutils-libelf 272
 0:0.176-4.el7 161
 0:0.176-5.el7 88
 0:0.176-2.el7 22
 0:0.170-4.el7 1
zlib 272
 0:1.2.7-18.el7 198
 0:1.2.7-19.el7_9 52
 0:1.2.7-20.el7_9 17
 0:1.2.7-21.el7_9 4
 0:1.2.7-17.el7 1
elfutils-libs 271
 0:0.176-4.el7 161
 0:0.176-5.el7 87
 0:0.176-2.el7 22
 0:0.170-4.el7 1
libpng 271
 2:1.5.13-7.el7_2 188
 2:1.5.13-8.el7 83
at-spi2-core 271
 0:2.28.0-1.el7 270
 0:2.22.0-1.el7 1
libXcomposite 271
 0:0.4.4-4.1.el7 271
libglvnd-glx 271
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 271
libXfixes 271
 0:5.0.3-1.el7 271
gdk-pixbuf2 271
 0:2.36.12-3.el7 270
 0:2.36.5-1.el7 1
dbus-libs 271
 1:1.10.24-15.el7 125
 1:1.10.24-13.el7_6 119
 1:1.10.24-14.el7_8 26
 1:1.10.24-7.el7 1
libXrandr 271
 0:1.5.1-2.el7 271
at-spi2-atk 271
 0:2.26.2-1.el7 270
 0:2.22.0-2.el7 1
fontconfig 271
 0:2.13.0-4.3.el7 270
 0:2.10.95-11.el7 1
libXi 271
 0:1.7.9-1.el7 271
harfbuzz 271
 0:1.7.5-2.el7 270
 0:1.3.2-1.el7 1
libglvnd-egl 271
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 271
dconf 271
 0:0.28.0-4.el7 270
 0:0.26.0-2.el7 1
libXau 271
 0:1.0.8-2.1.el7 271
bzip2-libs 271
 0:1.0.6-13.el7 271
graphite2 271
 0:1.3.10-1.el7_3 271
libepoxy 271
 0:1.5.2-1.el7 270
 0:1.3.1-2.el7_5 1
libXrender 271
 0:0.9.10-1.el7 271
libattr 271
 0:2.4.46-13.el7 271
libXcursor 271
 0:1.1.15-1.el7 270
 0:1.1.14-8.el7 1
libwayland-egl 271
 0:1.15.0-1.el7 271
libxcb 271
 0:1.13-1.el7 270
 0:1.12-1.el7 1
pixman 271
 0:0.34.0-1.el7 271
libgcrypt 271
 0:1.5.3-14.el7 271
libwayland-client 271
 0:1.15.0-1.el7 271
libgpg-error 271
 0:1.12-3.el7 271
libXinerama 271
 0:1.1.3-2.1.el7 271
libglvnd 271
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 271
libXdamage 271
 0:1.1.4-4.1.el7 271
libXext 271
 0:1.3.3-3.el7 271
libwayland-cursor 271
 0:1.15.0-1.el7 271
libthai 271
 0:0.1.14-9.el7 271
xz-libs 267
 0:5.2.2-1.el7 250
 0:5.2.2-2.el7_9 17
pcre 267
 0:8.32-17.el7 267
libgcc 263
 0:4.8.5-39.el7 158
 0:4.8.5-44.el7 90
 0:4.8.5-36.el7_6.2 15
gvfs-client 235
 0:1.36.2-3.el7 138
 0:1.36.2-4.el7 48
 0:1.36.2-5.el7_9 24
 0:1.36.2-1.el7 17
 0:1.36.2-7.el7_9 7
 0:1.30.4-5.el7 1
nss-softokn-freebl 234
 0:3.44.0-8.el7_7 144
 0:3.67.0-3.el7_9 28
 0:3.53.1-6.el7_9 24
 0:3.79.0-4.el7_9 14
 0:3.36.0-5.el7_5 13
 0:3.44.0-5.el7 11
libcanberra-gtk3 234
 0:0.30-9.el7 198
 0:0.30-5.el7 36
libcanberra 234
 0:0.30-9.el7 198
 0:0.30-5.el7 36
libtdb 222
 0:1.3.18-1.el7 201
 0:1.3.16-1.el7 19
 0:1.3.15-1.el7 2
libvorbis 222
 1:1.3.3-8.el7.1 222
libogg 222
 2:1.3.0-7.el7 222
libtool-ltdl 218
 0:2.4.2-22.el7_3 218
PackageKit-gtk3-module 197
 0:1.1.10-2.el7.centos 159
 0:1.1.10-1.el7.centos 37
 0:1.1.5-2.el7.centos 1
glibc-common 153
 0:2.17-307.el7.1 45
 0:2.17-326.el7_9 22
 0:2.17-292.el7 21
 0:2.17-325.el7_9 18
 0:2.17-324.el7_9 14
 0:2.17-323.el7_9 13
 0:2.17-260.el7_6.6 13
 0:2.17-317.el7 6
 0:2.17-55.el7 1
gtk3-devel 23
 0:3.22.30-6.el7 11
 0:3.22.30-5.el7 8
 0:3.22.30-8.el7_9 3
 0:3.22.30-3.el7 1
gdm 22
 1:3.28.2-22.el7 16
 1:3.28.2-26.el7 6
CylancePROTECT 6
 0:2.1.1590-710 3
 0:3.0.1005-735 3
nscd 3
 0:2.17-307.el7.1 3
libmodman 1
 0:2.0.1-8.el7 1
libstdc++ 1
 0:4.8.5-44.el7 1
intel-gdb-2020 1
 0:2020.0-139 1
libproxy 1
 0:0.4.11-11.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

History

Daily:

Weekly:

Monthly:


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36337
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a28
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a936
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a98b
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10c8d7
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
gtk_main
/lib64/libgtk-3.so.0 0x236b55
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
13
main
/usr/libexec/gsd-keyboard 0x2f05
Build id: f92752d15f568f0929ed0867248d00f2be117bcc
-