Info

Permalink
Function
raise
First occurrence
2020-09-23
Last occurrence
2021-02-28
State
NEW
Components
imsettings, evince, file-roller, totem, gnome-clocks, gnome-settings-daemon, control-center, gvfs, gedit, gnome-software
Quality
-24

Statistics

Operating system Count
CentOS 7 1,066
Architecture Count
x86_64 1,065
Executable Count
/usr/bin/gedit 513
/usr/libexec/gsd-keyboard 320
/usr/bin/gnome-control-center 89
Show more… (9)
/usr/libexec/gsd-mouse 72
/usr/libexec/gsd-wacom 33
/usr/libexec/imsettings-daemon 15
/usr/libexec/gvfsd-smb-browse 11
/usr/bin/gnome-software 4
/usr/bin/totem 3
/usr/bin/evince 3
/usr/bin/gnome-clocks 1
/usr/bin/file-roller 1
Related packages Count
glib2 1,087
 0:2.56.1-5.el7 764
 0:2.56.1-9.el7_9 212
 0:2.56.1-7.el7 50
 0:2.56.1-8.el7 44
 0:2.56.1-4.el7_6 17
libblkid 1,084
 0:2.23.2-61.el7_7.1 507
 0:2.23.2-65.el7_9.1 244
 0:2.23.2-63.el7 232
 0:2.23.2-65.el7 62
 0:2.23.2-61.el7 19
 0:2.23.2-59.el7_6.1 17
 0:2.23.2-33.el7_3.2 1
 0:2.23.2-52.el7 1
 0:2.23.2-26.el7 1
libmount 1,084
 0:2.23.2-61.el7_7.1 507
 0:2.23.2-65.el7_9.1 244
 0:2.23.2-63.el7 232
 0:2.23.2-65.el7 62
 0:2.23.2-61.el7 19
 0:2.23.2-59.el7_6.1 17
 0:2.23.2-33.el7_3.2 1
 0:2.23.2-52.el7 1
 0:2.23.2-26.el7 1
Show more… (289)
libuuid 1,084
 0:2.23.2-61.el7_7.1 507
 0:2.23.2-65.el7_9.1 244
 0:2.23.2-63.el7 232
 0:2.23.2-65.el7 62
 0:2.23.2-61.el7 19
 0:2.23.2-59.el7_6.1 17
 0:2.23.2-33.el7_3.2 1
 0:2.23.2-52.el7 1
 0:2.23.2-26.el7 1
libselinux 1,081
 0:2.5-14.1.el7 541
 0:2.5-15.el7 539
 0:2.2.2-6.el7 1
glibc 1,080
 0:2.17-292.el7 527
 0:2.17-307.el7.1 221
 0:2.17-325.el7_9 110
 0:2.17-326.el7_9 83
 0:2.17-317.el7 56
 0:2.17-323.el7_9 34
 0:2.17-324.el7_9 31
 0:2.17-260.el7_6.6 15
 0:2.17-157.el7_3.5 1
 0:2.17-55.el7 1
 0:2.17-105.el7 1
libffi 1,080
 0:3.0.13-18.el7 544
 0:3.0.13-19.el7 535
 0:3.0.13-16.el7 1
dconf 1,066
 0:0.28.0-4.el7 1,064
 0:0.26.0-2.el7 1
 0:0.22.0-2.el7 1
pcre 1,061
 0:8.32-17.el7 1,059
 0:8.32-15.el7_2.1 1
 0:8.32-15.el7 1
libgcc 1,046
 0:4.8.5-39.el7 719
 0:4.8.5-44.el7 308
 0:4.8.5-36.el7_6.2 17
 0:4.8.5-11.el7 1
 0:4.8.5-4.el7 1
libwayland-client 1,039
 0:1.15.0-1.el7 1,039
gvfs-client 1,016
 0:1.36.2-3.el7 698
 0:1.36.2-5.el7_9 131
 0:1.36.2-4.el7 118
 0:1.36.2-7.el7_9 49
 0:1.36.2-1.el7 19
 0:1.30.4-5.el7 1
systemd-libs 995
 0:219-67.el7_7.3 503
 0:219-73.el7_8.9 93
 0:219-73.el7.1 87
 0:219-78.el7_9.3 71
 0:219-78.el7 49
 0:219-78.el7_9.7 44
 0:219-78.el7_9.5 42
 0:219-73.el7_8.8 28
 0:219-78.el7_9.2 16
 0:219-62.el7_6.9 13
 0:219-73.el7_8.5 13
 0:219-67.el7 9
 0:219-67.el7_7.2 7
 0:219-78.el7_9.9 6
 0:219-67.el7_7.4 5
 0:219-73.el7_8.6 4
 0:219-62.el7_6.7 2
 0:219-67.el7_7.1.0.1 2
 0:219-57.el7 1
libcap 993
 0:2.22-10.el7 527
 0:2.22-11.el7 448
 0:2.22-9.el7 17
 0:2.22-8.el7 1
lz4 993
 0:1.7.5-3.el7 752
 0:1.8.3-1.el7 224
 0:1.7.5-2.el7 17
gtk3 991
 0:3.22.30-3.el7 536
 0:3.22.30-5.el7 272
 0:3.22.30-6.el7 110
 0:3.22.30-8.el7_9 73
atk 983
 0:2.28.1-1.el7 539
 0:2.28.1-2.el7 443
 0:2.22.0-3.el7 1
gdk-pixbuf2 983
 0:2.36.12-3.el7 982
 0:2.36.5-1.el7 1
libpng 983
 2:1.5.13-7.el7_2 750
 2:1.5.13-8.el7 232
 2:1.5.13-5.el7 1
freetype 982
 0:2.8-14.el7 787
 0:2.8-14.el7_9.1 178
 0:2.8-12.el7_6.1 16
 0:2.4.11-15.el7 1
libxkbcommon 982
 0:0.7.1-3.el7 961
 0:0.7.1-1.el7 21
pango 981
 0:1.42.4-4.el7_7 955
 0:1.42.4-2.el7_6 15
 0:1.42.4-3.el7 10
 0:1.40.4-1.el7 1
cairo 980
 0:1.15.12-4.el7 965
 0:1.15.12-3.el7 15
cairo-gobject 980
 0:1.15.12-4.el7 965
 0:1.15.12-3.el7 15
expat 980
 0:2.1.0-10.el7_3 539
 0:2.1.0-11.el7 221
 0:2.1.0-12.el7 152
 0:2.1.0-15.el7_9 46
 0:2.1.0-14.el7_9 22
fribidi 980
 0:1.0.2-1.el7_7.1 946
 0:1.0.2-1.el7 34
libgpg-error 980
 0:1.12-3.el7 980
libX11 980
 0:1.6.7-2.el7 791
 0:1.6.7-4.el7_9 114
 0:1.6.7-3.el7_9 58
 0:1.6.5-2.el7 15
 0:1.6.5-1.el7 1
 0:1.6.7-5.el7_9 1
elfutils-libelf 979
 0:0.176-2.el7 526
 0:0.176-5.el7 235
 0:0.176-4.el7 217
 0:0.170-4.el7 1
bzip2-libs 978
 0:1.0.6-13.el7 978
dbus-libs 978
 1:1.10.24-13.el7_6 630
 1:1.10.24-15.el7 271
 1:1.10.24-14.el7_8 76
 1:1.10.24-7.el7 1
elfutils-libs 978
 0:0.176-2.el7 526
 0:0.176-5.el7 234
 0:0.176-4.el7 217
 0:0.170-4.el7 1
libattr 978
 0:2.4.46-13.el7 978
libgcrypt 978
 0:1.5.3-14.el7 977
 0:1.5.3-13.el7_3.1 1
xz-libs 974
 0:5.2.2-1.el7 908
 0:5.2.2-2.el7_9 66
at-spi2-atk 967
 0:2.26.2-1.el7 966
 0:2.22.0-2.el7 1
at-spi2-core 967
 0:2.28.0-1.el7 966
 0:2.22.0-1.el7 1
fontconfig 967
 0:2.13.0-4.3.el7 966
 0:2.10.95-11.el7 1
graphite2 967
 0:1.3.10-1.el7_3 967
harfbuzz 967
 0:1.7.5-2.el7 966
 0:1.3.2-1.el7 1
libepoxy 967
 0:1.5.2-1.el7 966
 0:1.3.1-2.el7_5 1
libglvnd 967
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 967
libglvnd-egl 967
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 967
libglvnd-glx 967
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 967
libthai 967
 0:0.1.14-9.el7 967
libwayland-cursor 967
 0:1.15.0-1.el7 967
libwayland-egl 967
 0:1.15.0-1.el7 967
libXau 967
 0:1.0.8-2.1.el7 967
libxcb 967
 0:1.13-1.el7 966
 0:1.12-1.el7 1
libXcomposite 967
 0:0.4.4-4.1.el7 967
libXcursor 967
 0:1.1.15-1.el7 966
 0:1.1.14-8.el7 1
libXdamage 967
 0:1.1.4-4.1.el7 967
libXext 967
 0:1.3.3-3.el7 967
libXfixes 967
 0:5.0.3-1.el7 967
libXi 967
 0:1.7.9-1.el7 967
libXinerama 967
 0:1.1.3-2.1.el7 967
libXrandr 967
 0:1.5.1-2.el7 967
libXrender 967
 0:0.9.10-1.el7 967
pixman 967
 0:0.34.0-1.el7 967
glibc-common 927
 0:2.17-292.el7 526
 0:2.17-325.el7_9 101
 0:2.17-307.el7.1 89
 0:2.17-326.el7_9 75
 0:2.17-317.el7 56
 0:2.17-323.el7_9 34
 0:2.17-324.el7_9 31
 0:2.17-260.el7_6.6 13
 0:2.17-157.el7_3.5 1
 0:2.17-55.el7 1
nss-softokn-freebl 775
 0:3.44.0-8.el7_7 584
 0:3.67.0-3.el7_9 59
 0:3.53.1-6.el7_9 51
 0:3.79.0-4.el7_9 44
 0:3.44.0-5.el7 17
 0:3.36.0-5.el7_5 13
 0:3.90.0-6.el7_9 7
libcanberra 764
 0:0.30-5.el7 383
 0:0.30-9.el7 381
libcanberra-gtk3 763
 0:0.30-5.el7 383
 0:0.30-9.el7 380
libtdb 763
 0:1.3.18-1.el7 396
 0:1.3.16-1.el7 365
 0:1.3.15-1.el7 2
libogg 752
 2:1.3.0-7.el7 752
libvorbis 752
 1:1.3.3-8.el7.1 752
libtool-ltdl 748
 0:2.4.2-22.el7_3 748
adwaita-icon-theme 614
 0:3.28.0-1.el7 614
libxml2 614
 0:2.9.1-6.el7_2.3 499
 0:2.9.1-6.el7.5 68
 0:2.9.1-6.el7_9.6 40
 0:2.9.1-6.el7.4 7
hicolor-icon-theme 612
 0:0.12-7.el7 612
gnome-icon-theme 606
 0:3.12.0-1.el7 606
enchant 606
 1:1.6.0-8.el7 606
zlib 572
 0:1.2.7-18.el7 322
 0:1.2.7-19.el7_9 167
 0:1.2.7-20.el7_9 42
 0:1.2.7-21.el7_9 38
 0:1.2.7-17.el7 2
 0:1.2.7-15.el7 1
gspell 517
 0:1.6.1-1.el7 517
dejavu-sans-mono-fonts 516
 0:2.33-6.el7 516
gobject-introspection 516
 0:1.56.1-1.el7 516
libpeas 516
 0:1.22.0-1.el7 516
libpeas-gtk 516
 0:1.22.0-1.el7 516
gedit 513
 2:3.28.1-1.el7 496
 2:3.28.1-3.el7 17
gtksourceview3 513
 0:3.24.8-1.el7 496
 0:3.24.8-2.el7 17
dejavu-sans-fonts 500
 0:2.33-6.el7 500
gnome-settings-daemon 438
 0:3.28.1-8.el7 235
 0:3.28.1-11.el7_9 129
 0:3.28.1-10.el7_9 30
 0:3.28.1-2.el7 20
 0:3.28.1-5.el7 14
 0:3.28.1-4.el7 10
iso-codes 431
 0:3.46-2.el7 431
PackageKit-gtk3-module 342
 0:1.1.10-2.el7.centos 295
 0:1.1.10-1.el7.centos 46
 0:1.1.5-2.el7.centos 1
ibus-libs 257
 0:1.5.17-5.el7 160
 0:1.5.17-12.el7_9 45
 0:1.5.17-11.el7 40
 0:1.5.17-10.el7 7
 0:1.5.17-14.el7_9 5
ibus-gtk3 175
 0:1.5.17-5.el7 159
 0:1.5.17-12.el7_9 11
 0:1.5.17-11.el7 4
 0:1.5.17-10.el7 1
libcroco 154
 0:0.6.12-4.el7 112
 0:0.6.12-6.el7_9 41
 0:0.6.8-5.el7 1
librsvg2 154
 0:2.40.20-1.el7 154
gnome-desktop3 133
 0:3.28.2-2.el7 133
libseccomp 133
 0:2.3.1-4.el7 126
 0:2.3.1-3.el7 7
libgudev1 129
 0:219-78.el7 40
 0:219-73.el7_8.8 19
 0:219-78.el7_9.3 16
 0:219-78.el7_9.7 15
 0:219-73.el7_8.9 12
 0:219-78.el7_9.5 12
 0:219-73.el7.1 4
 0:219-78.el7_9.2 3
 0:219-78.el7_9.9 3
 0:219-67.el7_7.3 2
 0:219-67.el7 1
 0:219-67.el7_7.2 1
 0:219-73.el7_8.6 1
libwacom 125
 0:0.30-1.el7 125
libstdc++ 118
 0:4.8.5-44.el7 105
 0:4.8.5-39.el7 12
 0:4.8.5-11.el7 1
abattis-cantarell-fonts 116
 0:0.0.25-1.el7 116
openssl-libs 108
 1:1.0.2k-19.el7 56
 1:1.0.2k-25.el7_9 22
 1:1.0.2k-21.el7_9 13
 1:1.0.2k-26.el7_9 11
 1:1.0.2k-24.el7_9 4
 1:1.0.2k-22.el7_9 2
libsecret 107
 0:0.18.6-1.el7 107
libnotify 106
 0:0.7.7-1.el7 105
 0:0.7.5-8.el7 1
keyutils-libs 105
 0:1.5.8-3.el7 105
krb5-libs 105
 0:1.15.1-50.el7 57
 0:1.15.1-55.el7_9 18
 0:1.15.1-51.el7_9 13
 0:1.15.1-54.el7_9 8
 0:1.15.1-46.el7 5
 0:1.15.1-37.el7_7.2 3
 0:1.15.1-37.el7_6 1
libcom_err 105
 0:1.42.9-19.el7 95
 0:1.42.9-16.el7 5
 0:1.42.9-17.el7 4
 0:1.42.9-9.el7 1
libdrm 105
 0:2.4.97-2.el7 105
p11-kit 103
 0:0.23.5-3.el7 102
 0:0.20.7-3.el7 1
libxshmfence 102
 0:1.2-1.el7 102
libXxf86vm 102
 0:1.1.4-1.el7 102
mesa-libGL 102
 0:18.3.4-12.el7_9 43
 0:18.3.4-10.el7 40
 0:18.3.4-6.el7_7 13
 0:18.3.4-7.el7 3
 0:18.3.4-7.el7_8.1 2
 0:18.3.4-5.el7 1
mesa-libglapi 102
 0:18.3.4-12.el7_9 43
 0:18.3.4-10.el7 40
 0:18.3.4-6.el7_7 13
 0:18.3.4-7.el7 3
 0:18.3.4-7.el7_8.1 2
 0:18.3.4-5.el7 1
gmp 101
 1:6.0.0-15.el7 100
 1:6.0.0-12.el7_1 1
gnutls 101
 0:3.3.29-9.el7_6 100
 0:3.3.24-1.el7 1
libtasn1 101
 0:4.10-1.el7 100
 0:3.8-3.el7 1
nspr 101
 0:4.21.0-1.el7 49
 0:4.34.0-3.1.el7_9 17
 0:4.32.0-1.el7_9 16
 0:4.25.0-2.el7_9 13
 0:4.35.0-1.el7_9 6
nss-util 101
 0:3.44.0-4.el7_7 47
 0:3.79.0-1.el7_9 17
 0:3.67.0-1.el7_9 16
 0:3.53.1-1.el7_9 13
 0:3.90.0-1.el7_9 6
 0:3.44.0-3.el7 2
avahi-libs 100
 0:0.6.31-20.el7 98
 0:0.6.31-19.el7 2
cups-libs 100
 1:1.6.3-51.el7 84
 1:1.6.3-43.el7 8
 1:1.6.3-52.el7_9 6
 1:1.6.3-40.el7 2
cyrus-sasl-lib 100
 0:2.1.26-23.el7 68
 0:2.1.26-24.el7_9 32
gcr 100
 0:3.28.0-1.el7 100
jansson 100
 0:2.10-1.el7 99
 0:2.4-6.el7 1
libldb 100
 0:1.5.4-1.el7 50
 0:1.5.4-2.el7 48
 0:1.4.2-1.el7 2
libsmbclient 100
 0:4.10.16-5.el7 39
 0:4.10.16-18.el7_9 10
 0:4.10.16-19.el7_9 7
 0:4.10.16-24.el7_9 7
 0:4.10.16-25.el7_9 7
 0:4.10.16-15.el7_9 5
 0:4.10.16-20.el7_9 5
 0:4.10.4-10.el7 4
 0:4.10.4-11.el7_8 4
 0:4.10.16-13.el7_9 4
 0:4.10.16-17.el7_9 3
 0:4.10.16-7.el7_9 2
 0:4.9.1-6.el7 2
 0:4.10.16-9.el7_9 1
libtalloc 100
 0:2.1.16-1.el7 98
 0:2.1.14-1.el7 2
libtevent 100
 0:0.9.39-1.el7 98
 0:0.9.37-1.el7 2
libwbclient 100
 0:4.10.16-5.el7 39
 0:4.10.16-18.el7_9 10
 0:4.10.16-19.el7_9 7
 0:4.10.16-24.el7_9 7
 0:4.10.16-25.el7_9 7
 0:4.10.16-15.el7_9 5
 0:4.10.16-20.el7_9 5
 0:4.10.4-10.el7 4
 0:4.10.4-11.el7_8 4
 0:4.10.16-13.el7_9 4
 0:4.10.16-17.el7_9 3
 0:4.10.16-7.el7_9 2
 0:4.9.1-6.el7 2
 0:4.10.16-9.el7_9 1
nettle 100
 0:2.7.1-8.el7 54
 0:2.7.1-9.el7_9 46
nss 100
 0:3.44.0-7.el7_7 49
 0:3.67.0-4.el7_9 19
 0:3.79.0-5.el7_9 7
 0:3.53.1-3.el7_9 6
 0:3.53.1-7.el7_9 6
 0:3.79.0-4.el7_9 6
 0:3.90.0-2.el7_9 5
 0:3.44.0-4.el7 2
openldap 100
 0:2.4.44-22.el7 48
 0:2.4.44-25.el7_9 32
 0:2.4.44-21.el7_6 10
 0:2.4.44-24.el7_9 5
 0:2.4.44-23.el7_9 4
 0:2.4.40-13.el7 1
samba-client-libs 100
 0:4.10.16-5.el7 39
 0:4.10.16-18.el7_9 10
 0:4.10.16-19.el7_9 7
 0:4.10.16-24.el7_9 7
 0:4.10.16-25.el7_9 7
 0:4.10.16-15.el7_9 5
 0:4.10.16-20.el7_9 5
 0:4.10.4-10.el7 4
 0:4.10.4-11.el7_8 4
 0:4.10.16-13.el7_9 4
 0:4.10.16-17.el7_9 3
 0:4.10.16-7.el7_9 2
 0:4.9.1-6.el7 2
 0:4.10.16-9.el7_9 1
samba-common-libs 100
 0:4.10.16-5.el7 39
 0:4.10.16-18.el7_9 10
 0:4.10.16-19.el7_9 7
 0:4.10.16-24.el7_9 7
 0:4.10.16-25.el7_9 7
 0:4.10.16-15.el7_9 5
 0:4.10.16-20.el7_9 5
 0:4.10.4-10.el7 4
 0:4.10.4-11.el7_8 4
 0:4.10.16-13.el7_9 4
 0:4.10.16-17.el7_9 3
 0:4.10.16-7.el7_9 2
 0:4.9.1-6.el7 2
 0:4.10.16-9.el7_9 1
json-glib 98
 0:1.4.2-2.el7 98
llvm-private 98
 0:7.0.1-1.el7 98
flac-libs 94
 0:1.3.0-5.el7_1 94
gsm 94
 0:1.0.13-11.el7 94
libasyncns 94
 0:0.8-7.el7 94
libICE 94
 0:1.0.9-9.el7 94
libSM 94
 0:1.2.2-2.el7 94
libsndfile 94
 0:1.0.25-12.el7 50
 0:1.0.25-12.el7_9.1 32
 0:1.0.25-11.el7 6
 0:1.0.25-10.el7 6
libsoup 94
 0:2.62.2-2.el7 94
libXtst 94
 0:1.2.3-1.el7 94
pulseaudio-libs 94
 0:10.0-5.el7 54
 0:10.0-6.el7_9 40
sqlite 94
 0:3.7.17-8.el7_7.1 90
 0:3.7.17-8.el7 4
tcp_wrappers-libs 94
 0:7.6-77.el7 94
gstreamer1 93
 0:1.10.4-2.el7 93
mesa-dri-drivers 93
 0:18.3.4-10.el7 40
 0:18.3.4-12.el7_9 40
 0:18.3.4-7.el7 4
 0:18.3.4-6.el7_7 4
 0:18.3.4-5.el7 3
 0:18.3.4-7.el7_8.1 2
polkit 93
 0:0.112-26.el7 61
 0:0.112-26.el7_9.1 26
 0:0.112-22.el7_7.1 3
 0:0.112-22.el7 2
 0:0.112-12.el7_3 1
clutter 92
 0:1.26.2-2.el7 92
clutter-gst3 92
 0:3.0.26-1.el7 92
clutter-gtk 92
 0:1.8.4-1.el7 92
cogl 92
 0:1.22.2-2.el7 92
grilo 92
 0:0.3.6-1.el7 92
gstreamer1-plugins-base 92
 0:1.10.4-2.el7 92
libevdev 92
 0:1.5.6-1.el7 92
libinput 92
 0:1.10.7-2.el7 92
libwayland-server 92
 0:1.15.0-1.el7 92
mesa-libgbm 92
 0:18.3.4-12.el7_9 45
 0:18.3.4-10.el7 40
 0:18.3.4-7.el7 3
 0:18.3.4-7.el7_8.1 2
 0:18.3.4-5.el7 2
mtdev 92
 0:1.1.5-5.el7 92
orc 92
 0:0.4.26-1.el7 92
lcms2 91
 0:2.6-3.el7 91
libjpeg-turbo 91
 0:1.2.90-8.el7 91
control-center 89
 1:3.28.1-7.el7 46
 1:3.28.1-8.el7_9.1 18
 1:3.28.1-8.el7_9 15
 1:3.28.1-6.el7 6
 1:3.28.1-4.el7 4
accountsservice-libs 89
 0:0.6.50-7.el7 85
 0:0.6.50-5.el7 3
 0:0.6.50-6.el7_7 1
cheese-libs 89
 2:3.28.0-1.el7 89
colord-gtk 89
 0:0.1.25-4.el7 89
colord-libs 89
 0:1.3.4-2.el7 87
 0:1.3.4-1.el7 2
compat-libcolord1 89
 0:1.0.4-1.el7 89
cracklib 89
 0:2.9.0-11.el7 89
dbus-glib 89
 0:0.100-7.el7 89
gnome-bluetooth-libs 89
 1:3.28.2-1.el7 89
gnome-online-accounts 89
 0:3.28.2-1.el7 87
 0:3.28.0-1.el7 2
gstreamer1-plugins-bad-free 89
 0:1.10.4-3.el7 88
 0:1.10.4-4.el7_9 1
harfbuzz-icu 89
 0:1.7.5-2.el7 89
hyphen 89
 0:2.8.6-5.el7 89
libglvnd-gles 89
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 89
libgtop2 89
 0:2.38.0-3.el7 89
libicu 89
 0:50.2-4.el7_7 84
 0:50.2-3.el7 5
libnma 89
 0:1.8.6-2.el7 89
libpwquality 89
 0:1.2.3-5.el7 89
libwebp 89
 0:0.3.0-7.el7 56
 0:0.3.0-10.el7_9 25
 0:0.3.0-11.el7 8
libxslt 89
 0:1.1.28-6.el7 82
 0:1.1.28-5.el7 7
libXt 89
 0:1.1.5-3.el7 89
ModemManager-glib 89
 0:1.6.10-4.el7 79
 0:1.6.10-3.el7_6 10
NetworkManager-libnm 89
 1:1.18.8-1.el7 40
 1:1.18.8-2.el7_9 39
 1:1.18.4-3.el7 6
 1:1.18.0-5.el7 3
 1:1.18.0-5.el7_7.1 1
pulseaudio-libs-glib2 89
 0:10.0-5.el7 50
 0:10.0-6.el7_9 39
rest 89
 0:0.8.1-2.el7 89
telepathy-glib 89
 0:0.24.1-1.el7 89
upower 89
 0:0.99.7-1.el7 89
webkitgtk4 89
 0:2.28.2-2.el7 55
 0:2.28.2-3.el7 26
 0:2.22.7-2.el7 8
webkitgtk4-jsc 89
 0:2.28.2-2.el7 55
 0:2.28.2-3.el7 26
 0:2.22.7-2.el7 8
wqy-zenhei-fonts 61
 0:0.9.46-11.el7 61
hunspell 51
 0:1.3.2-15.el7 48
 0:1.3.2-16.el7 3
gtk3-devel 47
 0:3.22.30-6.el7 18
 0:3.22.30-5.el7 14
 0:3.22.30-8.el7_9 13
 0:3.22.30-3.el7 2
gnome-shell 34
 0:3.28.3-30.el7 15
 0:3.28.3-34.el7_9 14
 0:3.28.3-24.el7 3
 0:3.28.3-13.el7_7 1
 0:3.28.3-33.el7 1
metacity 34
 0:2.34.13-7.el7 34
mutter 34
 0:3.28.3-26.el7 15
 0:3.28.3-30.el7 9
 0:3.28.3-32.el7_9 4
 0:3.28.3-20.el7 2
 0:3.28.3-31.el7_9 2
 0:3.28.3-22.el7_8 1
 0:3.28.3-11.el7_7 1
gdm 32
 1:3.28.2-22.el7 26
 1:3.28.2-26.el7 6
NetworkManager-glib 25
 1:1.18.8-1.el7 16
 1:1.18.8-2.el7_9 8
 1:1.18.4-3.el7 1
xkeyboard-config 19
 0:2.24-1.el7 19
imsettings-libs 18
 0:1.6.3-11.el7 15
 0:1.6.3-10.el7 2
 0:1.6.3-9.el7 1
imsettings 17
 0:1.6.3-11.el7 15
 0:1.6.3-10.el7 2
imsettings-gsettings 17
 0:1.6.3-11.el7 15
 0:1.6.3-10.el7 2
libacl 15
 0:2.2.51-15.el7 13
 0:2.2.51-14.el7 2
libarchive 15
 0:3.1.2-14.el7_7 15
lzo 15
 0:2.06-8.el7 15
vlgothic-fonts 14
 0:20130607-2.el7 14
gvfs-smb 11
 0:1.36.2-7.el7_9 5
 0:1.36.2-5.el7_9 4
 0:1.36.2-3.el7 2
gvfs 11
 0:1.36.2-7.el7_9 5
 0:1.36.2-5.el7_9 4
 0:1.36.2-3.el7 2
totem-pl-parser 10
 0:3.26.1-1.el7 10
imsettings-qt 10
 0:1.6.3-11.el7 10
samba-libs 8
 0:4.10.4-10.el7 4
 0:4.10.4-11.el7_8 4
CylancePROTECT 8
 0:3.0.1005-735 5
 0:2.1.1590-710 3
libmodman 7
 0:2.0.1-8.el7 7
libproxy 7
 0:0.4.11-11.el7 7
avahi-glib 7
 0:0.6.31-20.el7 7
gom 7
 0:0.4-1.el7 6
 0:0.3.3-1.el7 1
grilo-plugins 7
 0:0.3.7-1.el7 7
gstreamer1-plugins-good 7
 0:1.10.4-2.el7 7
libcurl 7
 0:7.29.0-59.el7 5
 0:7.29.0-57.el7 1
 0:7.29.0-59.el7_9.1 1
libdmapsharing 7
 0:2.9.37-1.el7 7
libgdata 7
 0:0.17.9-1.el7 7
libidn 7
 0:1.28-4.el7 7
libmediaart 7
 0:1.9.4-1.el7 7
liboauth 7
 0:0.9.7-4.el7 7
libssh2 7
 0:1.8.0-4.el7 6
 0:1.8.0-3.el7 1
lua 7
 0:5.1.4-15.el7 7
tracker 7
 0:1.10.5-8.el7 7
gnu-free-sans-fonts 6
 0:20120503-8.el7 6
ucs-miscfixed-fonts 6
 0:0.3-11.el7 6
nhn-nanum-gothic-fonts 6
 0:3.020-9.el7 6
gnu-free-serif-fonts 5
 0:20120503-8.el7 5
libpciaccess 4
 0:0.14-1.el7 4
libv4l 4
 0:0.9.5-4.el7 4
ibus 4
 0:1.5.17-12.el7_9 2
 0:1.5.17-11.el7 1
 0:1.5.17-5.el7 1
dejavu-serif-fonts 4
 0:2.33-6.el7 4
google-noto-emoji-color-fonts 4
 0:20180508-4.el7 4
gnome-software 4
 0:3.28.2-3.el7 4
flatpak-libs 4
 0:1.0.9-8.el7_7 2
 0:1.0.9-10.el7_9 1
 0:1.0.9-12.el7_9 1
fwupd 4
 0:1.0.8-4.el7 2
 0:1.0.8-5.el7 2
gpgme 4
 0:1.3.2-5.el7 4
libappstream-glib 4
 0:0.7.8-2.el7 4
libassuan 4
 0:2.1.0-3.el7 4
libgcab1 4
 0:0.7-4.el7_4 4
PackageKit-glib 4
 0:1.1.10-1.el7.centos 2
 0:1.1.10-2.el7.centos 2
evince 3
 0:3.28.2-10.el7 2
 0:3.28.2-9.el7 1
evince-libs 3
 0:3.28.2-10.el7 2
 0:3.28.2-9.el7 1
lohit-oriya-fonts 3
 0:2.5.4.1-3.el7 3
smc-meera-fonts 3
 0:6.0-7.el7 3
nm-connection-editor 3
 0:1.8.6-2.el7 3
sssd-client 3
 0:1.16.5-10.el7_9.13 2
 0:1.16.5-10.el7_9.7 1
sssd-common 3
 0:1.16.5-10.el7_9.13 2
 0:1.16.5-10.el7_9.7 1
nscd 3
 0:2.17-307.el7.1 3
vlgothic-p-fonts 3
 0:20130607-2.el7 3
glib-networking 3
 0:2.56.1-1.el7 3
totem 3
 1:3.26.2-1.el7 3
jbigkit-libs 2
 0:2.0-11.el7 2
libtiff 2
 0:4.0.3-32.el7 1
 0:4.0.3-35.el7 1
openjpeg-libs 2
 0:1.5.1-18.el7 2
poppler 2
 0:0.26.5-42.el7 1
 0:0.26.5-43.el7.1 1
poppler-glib 2
 0:0.26.5-42.el7 1
 0:0.26.5-43.el7.1 1
urw-base35-nimbus-sans-fonts 2
 0:20170801-10.el7 2
lohit-marathi-fonts 2
 0:2.5.3-2.el7 2
sil-padauk-fonts 2
 0:2.8-5.el7 2
jomolhari-fonts 2
 0:0.003-17.el7 2
khmeros-base-fonts 2
 0:5.0-17.el7 2
lohit-telugu-fonts 2
 0:2.5.3-3.el7 2
shared-mime-info 2
 0:1.1-9.el7 2
breeze-icon-theme 2
 0:5.52.0-1.el7 2
gnome-themes-standard 2
 0:3.28-2.el7 2
nvidia-x11-drv-libs 2
 0:470.63.01-1.el7_9.elrepo 2
thai-scalable-waree-fonts 2
 0:0.5.0-7.el7 2
wqy-microhei-fonts 2
 0:0.2.0-0.12.beta.el7 2
lklug-fonts 1
 0:0.6-10.20090803cvs.el7 1
lohit-devanagari-fonts 1
 0:2.5.3-4.el7 1
lohit-gujarati-fonts 1
 0:2.5.3-2.el7 1
trousers 1
 0:0.3.13-1.el7 1
gtk2 1
 0:2.24.31-1.el7 1
intel-gdb-2020 1
 0:2020.0-139 1
libcanberra-gtk2 1
 0:0.30-9.el7 1
gamin 1
 0:0.1.10-16.el7 1
glib2-fam 1
 0:2.56.1-9.el7_9 1
gnu-free-mono-fonts 1
 0:20120503-8.el7 1
lohit-punjabi-fonts 1
 0:2.5.3-2.el7 1
lohit-tamil-fonts 1
 0:2.5.3-2.el7 1
NetworkManager-libreswan 1
 0:1.2.4-2.el7 1
NetworkManager-libreswan-gnome 1
 0:1.2.4-2.el7 1
file-roller 1
 0:3.28.1-2.el7 1
file-libs 1
 0:5.11-37.el7 1
freenx-server 1
 0:0.7.3-21.el6.nux 1
gtk3-immodule-xim 1
 0:3.22.30-8.el7_9 1
lohit-kannada-fonts 1
 0:2.5.3-3.el7 1
liberation-sans-fonts 1
 1:1.07.2-16.el7 1
gnome-clocks 1
 0:3.28.0-1.el7 1
geoclue2-libs 1
 0:2.4.8-1.el7 1
geocode-glib 1
 0:3.26.0-3.el7 1
gsound 1
 0:1.0.2-2.el7 1
libgweather 1
 0:3.28.2-4.el7_9 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

Report backtrace


Complete report #209900
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x72725
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7278a
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a8e6
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a93b
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10cc07
Build id: 8d32e53efdf47c9c26d337dd1ee6a345f5e9bcdb
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48d47
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c119
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c478
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
11
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c74a
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
12
main
/usr/libexec/gsd-mouse 0x1fa9
Build id: 8ff2ea44af916c0c7f5cbbe5c456d049852fed25
-
Complete report #386314
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: 8da9707d518e88179b1b2903cd846c82102d84c1
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: 8da9707d518e88179b1b2903cd846c82102d84c1
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x72725
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7278a
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a8e6
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a93b
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10cc07
Build id: 8d32e53efdf47c9c26d337dd1ee6a345f5e9bcdb
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48d47
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c119
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c478
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
11
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c52c
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
12
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa3790
Build id: 8d32e53efdf47c9c26d337dd1ee6a345f5e9bcdb
-
13
main
/usr/bin/evince 0x1da16
Build id: 54f8651c848fa483b1a30941d9b59743673a3f07
-
Complete report #349528
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: 8da9707d518e88179b1b2903cd846c82102d84c1
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: 8da9707d518e88179b1b2903cd846c82102d84c1
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x72725
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7278a
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a8e6
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a93b
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10cc07
Build id: 8d32e53efdf47c9c26d337dd1ee6a345f5e9bcdb
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48d47
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c119
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c478
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
11
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c52c
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
12
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36a5
Build id: 8d32e53efdf47c9c26d337dd1ee6a345f5e9bcdb
-
13
_vala_main
/usr/bin/gnome-clocks 0x124e6
Build id: 7b558c5d332363a1a06be28c6ba85335d88abbda
-
Complete report #301568
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a936
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a98b
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10c8d7
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
daemon_main
/usr/libexec/gvfsd-smb-browse 0xbb42
Build id: 1d731ecafe9ed1ecbded36005f54c75b90f144d0
-
13
main
/usr/libexec/gvfsd-smb-browse 0x4ec9
Build id: 1d731ecafe9ed1ecbded36005f54c75b90f144d0
-
Complete report #87976
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a936
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a98b
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10c8d7
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa35e5
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
13
main
/usr/bin/gnome-control-center 0x4e5c7
Build id: 678e50893ca9b2c6c6b22f878817a8ec89633bb0
-
Complete report #195182
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: a317b42b15368adcae21c11107691a03ec91059d
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x72725
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7278a
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a8e6
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a93b
Build id: 1c7a65dd2934f5165cb9af16da26bad6a0ff01a0
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10cc07
Build id: 8d32e53efdf47c9c26d337dd1ee6a345f5e9bcdb
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48d47
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c119
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c478
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
11
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c52c
Build id: 542038696c35b4e83607d94cf8189d0007fa4fcc
-
12
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36a5
Build id: 8d32e53efdf47c9c26d337dd1ee6a345f5e9bcdb
-
13
main
/usr/bin/totem 0xef8
Build id: 8ab1acffa3156fd9b684defb2690452b944ae38b
-
Complete report #166441
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x363d7
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37ac8
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a936
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a98b
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10c8d7
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
anonymous function
/home/faf/unknown filename 0x236b55
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
Complete report #147407
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x363d7
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37ac8
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a936
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a98b
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10cb77
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
11
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
12
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36a5
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
13
main
/usr/bin/gnome-software 0x1fcc6
Build id: c07ac86e7283d2355ffccde995177a30b1711ef6
-
Complete report #106657
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x363d7
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37ac8
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a936
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a98b
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10cb77
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
11
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
12
main
/usr/libexec/imsettings-daemon 0x51b2
Build id: 495bb8b2cca11b140fdd75d8f03daacb8e699b80
-
Complete report #89101
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x363d7
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37ac8
Build id: 7cd4a08c18c60e1e2ea1aebb88c9379bd7289d38
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a936
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a98b
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10cb77
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
11
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
12
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36a5
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
13
main
/usr/bin/file-roller 0x15300
Build id: ad29560468b9f351c5bbdc21748538b791636ed3
-
Complete report #87765
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36337
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a28
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a936
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a98b
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10c8d7
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
gtk_main
/lib64/libgtk-3.so.0 0x236b55
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
13
main
/usr/libexec/gsd-keyboard 0x2f05
Build id: f92752d15f568f0929ed0867248d00f2be117bcc
-
Complete report #99502
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36337
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a28
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a936
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a98b
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10c8d7
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36d0
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
13
main
/usr/bin/gedit 0xd4a
Build id: 8285db44728243b1bca09cae822e158d6e3e1594
-
Complete report #91892
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a936
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a98b
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10c8d7
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
gtk_main
/lib64/libgtk-3.so.0 0x22f4a5
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
13
main
/usr/libexec/gsd-wacom 0x5545
Build id: 1e657d36a9900df8e5d01256fca1fb07cbc68d29
-
Complete report #58644
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36337
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a28
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a936
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a98b
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10c8d7
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
anonymous function
/home/faf/unknown filename 0x236b55
Build id: cdb2c6a53a761c360d9e207c122953f964f75d36
-
Complete report #39155
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a936
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a98b
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10c8d7
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
gtk_main
/lib64/libgtk-3.so.0 0x22f4a5
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
13
main
/usr/libexec/gsd-wacom 0x5545
Build id: 1e657d36a9900df8e5d01256fca1fb07cbc68d29
-
Complete report #20814
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: f9fafde281e0e0e2af45911ad0fa115b64c2cea8
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a936
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a98b
Build id: 607197ebc904dad557d10e4a7edeb26b872fabf1
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10cb77
Build id: f49e09a9dd730455ed9b8211565433ed3e6f5194
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
11
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: df38794710f10bc3524ed922a667a831d776953d
-
12
main
/usr/libexec/gsd-mouse 0x1fa9
Build id: e5c49fe6656b64bd42c53d760d6392f6e9e17718
-
Complete report #9117
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a936
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a98b
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10c8d7
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa35e5
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
13
main
/usr/bin/gnome-control-center 0x4e5c7
Build id: 678e50893ca9b2c6c6b22f878817a8ec89633bb0
-
Complete report #4505
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36337
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a28
Build id: 398944d32cf16a67af51067a326e6c0cc14f90ed
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a936
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a98b
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10c8d7
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36d0
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
13
main
/usr/bin/gedit 0xd4a
Build id: 8285db44728243b1bca09cae822e158d6e3e1594
-
Complete report #2731
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a936
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a98b
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10c8d7
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
gtk_main
/lib64/libgtk-3.so.0 0x22f4a5
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
13
main
/usr/libexec/gsd-keyboard 0x2f05
Build id: f92752d15f568f0929ed0867248d00f2be117bcc
-
Complete report #950
Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a936
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a98b
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10c8d7
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36d0
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
13
main
/usr/bin/evince 0x1da16
Build id: 71b5cbf96277379e73f0e1d87e14f76ea1128739
-