Crash in raise

Similar reports
Problem #36440
Component
control-center
Last affected version
1:3.28.1-8.el7_9.1
Executable
/usr/bin/gnome-control-center
Error name
SIGABRT 6
First occurrence
2021-03-06
Last occurrence
2023-03-30
Unique reports
21
Quality
-26

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 21 / 55
Operating system Count
CentOS 7 56
Architecture Count
x86_64 55
Related packages Count
gtk3 59
 0:3.22.30-5.el7 29
 0:3.22.30-6.el7 19
 0:3.22.30-8.el7_9 10
 0:3.22.30-3.el7 1
libwacom 55
 0:0.30-1.el7 55
dbus-glib 55
 0:0.100-7.el7 55
Show moreā€¦ (217)
gnome-bluetooth-libs 55
 1:3.28.2-1.el7 55
webkitgtk4-jsc 55
 0:2.28.2-2.el7 39
 0:2.28.2-3.el7 12
 0:2.22.7-2.el7 4
nspr 55
 0:4.21.0-1.el7 30
 0:4.32.0-1.el7_9 12
 0:4.25.0-2.el7_9 11
 0:4.34.0-3.1.el7_9 2
openldap 55
 0:2.4.44-22.el7 32
 0:2.4.44-25.el7_9 9
 0:2.4.44-24.el7_9 5
 0:2.4.44-21.el7_6 5
 0:2.4.44-23.el7_9 4
glibc 55
 0:2.17-317.el7 29
 0:2.17-325.el7_9 7
 0:2.17-326.el7_9 7
 0:2.17-324.el7_9 6
 0:2.17-323.el7_9 3
 0:2.17-292.el7 2
 0:2.17-307.el7.1 1
adwaita-icon-theme 55
 0:3.28.0-1.el7 55
jansson 55
 0:2.10-1.el7 55
glibc-common 55
 0:2.17-317.el7 29
 0:2.17-326.el7_9 7
 0:2.17-325.el7_9 7
 0:2.17-324.el7_9 6
 0:2.17-323.el7_9 3
 0:2.17-292.el7 2
 0:2.17-307.el7.1 1
samba-client-libs 55
 0:4.10.16-5.el7 26
 0:4.10.16-18.el7_9 6
 0:4.10.16-15.el7_9 5
 0:4.10.16-13.el7_9 4
 0:4.10.16-19.el7_9 4
 0:4.10.16-17.el7_9 3
 0:4.10.4-10.el7 2
 0:4.9.1-6.el7 1
 0:4.10.16-20.el7_9 1
 0:4.10.16-7.el7_9 1
 0:4.10.4-11.el7_8 1
 0:4.10.16-24.el7_9 1
xz-libs 55
 0:5.2.2-1.el7 49
 0:5.2.2-2.el7_9 6
expat 55
 0:2.1.0-12.el7 43
 0:2.1.0-14.el7_9 6
 0:2.1.0-11.el7 2
 0:2.1.0-15.el7_9 2
 0:2.1.0-10.el7_3 2
openssl-libs 55
 1:1.0.2k-19.el7 33
 1:1.0.2k-25.el7_9 9
 1:1.0.2k-21.el7_9 8
 1:1.0.2k-24.el7_9 3
 1:1.0.2k-22.el7_9 2
libinput 55
 0:1.10.7-2.el7 55
libpng 55
 2:1.5.13-8.el7 51
 2:1.5.13-7.el7_2 4
nss-util 55
 0:3.44.0-4.el7_7 29
 0:3.67.0-1.el7_9 12
 0:3.53.1-1.el7_9 11
 0:3.79.0-1.el7_9 2
 0:3.44.0-3.el7 1
libcom_err 55
 0:1.42.9-19.el7 51
 0:1.42.9-16.el7 2
 0:1.42.9-17.el7 2
libblkid 55
 0:2.23.2-65.el7 29
 0:2.23.2-65.el7_9.1 22
 0:2.23.2-63.el7 2
 0:2.23.2-61.el7 2
samba-common-libs 55
 0:4.10.16-5.el7 26
 0:4.10.16-18.el7_9 6
 0:4.10.16-15.el7_9 5
 0:4.10.16-13.el7_9 4
 0:4.10.16-19.el7_9 4
 0:4.10.16-17.el7_9 3
 0:4.10.4-10.el7 2
 0:4.10.16-24.el7_9 1
 0:4.10.16-7.el7_9 1
 0:4.10.4-11.el7_8 1
 0:4.10.16-20.el7_9 1
 0:4.9.1-6.el7 1
libsmbclient 55
 0:4.10.16-5.el7 26
 0:4.10.16-18.el7_9 6
 0:4.10.16-15.el7_9 5
 0:4.10.16-19.el7_9 4
 0:4.10.16-13.el7_9 4
 0:4.10.16-17.el7_9 3
 0:4.10.4-10.el7 2
 0:4.10.16-7.el7_9 1
 0:4.10.16-24.el7_9 1
 0:4.9.1-6.el7 1
 0:4.10.4-11.el7_8 1
 0:4.10.16-20.el7_9 1
libstdc++ 55
 0:4.8.5-44.el7 51
 0:4.8.5-39.el7 4
krb5-libs 55
 0:1.15.1-50.el7 38
 0:1.15.1-51.el7_9 8
 0:1.15.1-54.el7_9 4
 0:1.15.1-46.el7 2
 0:1.15.1-55.el7_9 2
 0:1.15.1-37.el7_7.2 1
libnma 55
 0:1.8.6-2.el7 55
libuuid 55
 0:2.23.2-65.el7 29
 0:2.23.2-65.el7_9.1 22
 0:2.23.2-63.el7 2
 0:2.23.2-61.el7 2
libXcursor 55
 0:1.1.15-1.el7 55
libnotify 55
 0:0.7.7-1.el7 55
tcp_wrappers-libs 55
 0:7.6-77.el7 55
gstreamer1 55
 0:1.10.4-2.el7 55
elfutils-libelf 55
 0:0.176-5.el7 52
 0:0.176-4.el7 2
 0:0.176-2.el7 1
libffi 55
 0:3.0.13-19.el7 53
 0:3.0.13-18.el7 2
systemd-libs 55
 0:219-78.el7 26
 0:219-78.el7_9.3 12
 0:219-78.el7_9.5 10
 0:219-73.el7.1 2
 0:219-78.el7_9.7 2
 0:219-67.el7_7.2 1
 0:219-73.el7_8.6 1
 0:219-78.el7_9.2 1
accountsservice-libs 55
 0:0.6.50-7.el7 52
 0:0.6.50-5.el7 2
 0:0.6.50-6.el7_7 1
elfutils-libs 55
 0:0.176-5.el7 52
 0:0.176-4.el7 2
 0:0.176-2.el7 1
cups-libs 55
 1:1.6.3-51.el7 51
 1:1.6.3-43.el7 3
 1:1.6.3-40.el7 1
libxcb 55
 0:1.13-1.el7 55
libglvnd-egl 55
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 55
libwbclient 55
 0:4.10.16-5.el7 26
 0:4.10.16-18.el7_9 6
 0:4.10.16-15.el7_9 5
 0:4.10.16-13.el7_9 4
 0:4.10.16-19.el7_9 4
 0:4.10.16-17.el7_9 3
 0:4.10.4-10.el7 2
 0:4.10.16-20.el7_9 1
 0:4.10.4-11.el7_8 1
 0:4.9.1-6.el7 1
 0:4.10.16-7.el7_9 1
 0:4.10.16-24.el7_9 1
gnome-online-accounts 55
 0:3.28.2-1.el7 54
 0:3.28.0-1.el7 1
fontconfig 55
 0:2.13.0-4.3.el7 55
NetworkManager-libnm 55
 1:1.18.8-1.el7 26
 1:1.18.8-2.el7_9 23
 1:1.18.4-3.el7 3
 1:1.18.0-5.el7 2
 1:1.18.0-5.el7_7.1 1
zlib 55
 0:1.2.7-18.el7 33
 0:1.2.7-19.el7_9 16
 0:1.2.7-20.el7_9 5
 0:1.2.7-21.el7_9 1
libsndfile 55
 0:1.0.25-12.el7 34
 0:1.0.25-12.el7_9.1 17
 0:1.0.25-11.el7 3
 0:1.0.25-10.el7 1
libasyncns 55
 0:0.8-7.el7 55
webkitgtk4 55
 0:2.28.2-2.el7 39
 0:2.28.2-3.el7 12
 0:2.22.7-2.el7 4
libogg 55
 2:1.3.0-7.el7 55
libgpg-error 55
 0:1.12-3.el7 55
hyphen 55
 0:2.8.6-5.el7 55
libxml2 55
 0:2.9.1-6.el7.5 37
 0:2.9.1-6.el7_9.6 15
 0:2.9.1-6.el7.4 2
 0:2.9.1-6.el7_2.3 1
libXrender 55
 0:0.9.10-1.el7 55
atk 55
 0:2.28.1-2.el7 54
 0:2.28.1-1.el7 1
compat-libcolord1 55
 0:1.0.4-1.el7 55
sqlite 55
 0:3.7.17-8.el7_7.1 53
 0:3.7.17-8.el7 2
fribidi 55
 0:1.0.2-1.el7_7.1 54
 0:1.0.2-1.el7 1
polkit 55
 0:0.112-26.el7 42
 0:0.112-26.el7_9.1 11
 0:0.112-22.el7 1
 0:0.112-22.el7_7.1 1
libtool-ltdl 55
 0:2.4.2-22.el7_3 55
gsm 55
 0:1.0.13-11.el7 55
ModemManager-glib 55
 0:1.6.10-4.el7 49
 0:1.6.10-3.el7_6 6
lz4 55
 0:1.8.3-1.el7 50
 0:1.7.5-3.el7 5
libgtop2 55
 0:2.38.0-3.el7 55
libglvnd-gles 55
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 55
libjpeg-turbo 55
 0:1.2.90-8.el7 55
gvfs-client 55
 0:1.36.2-4.el7 34
 0:1.36.2-5.el7_9 15
 0:1.36.2-3.el7 4
 0:1.36.2-7.el7_9 2
nss 55
 0:3.44.0-7.el7_7 30
 0:3.67.0-4.el7_9 12
 0:3.53.1-7.el7_9 6
 0:3.53.1-3.el7_9 4
 0:3.79.0-4.el7_9 2
 0:3.44.0-4.el7 1
cyrus-sasl-lib 55
 0:2.1.26-23.el7 46
 0:2.1.26-24.el7_9 9
libICE 55
 0:1.0.9-9.el7 55
libwebp 55
 0:0.3.0-7.el7 36
 0:0.3.0-10.el7_9 19
ibus-libs 55
 0:1.5.17-11.el7 26
 0:1.5.17-12.el7_9 25
 0:1.5.17-10.el7 3
 0:1.5.17-5.el7 1
glib2 55
 0:2.56.1-7.el7 28
 0:2.56.1-9.el7_9 18
 0:2.56.1-8.el7 5
 0:2.56.1-5.el7 4
cheese-libs 55
 2:3.28.0-1.el7 55
graphite2 55
 0:1.3.10-1.el7_3 55
enchant 55
 1:1.6.0-8.el7 55
control-center 55
 1:3.28.1-7.el7 30
 1:3.28.1-8.el7_9 15
 1:3.28.1-8.el7_9.1 4
 1:3.28.1-4.el7 3
 1:3.28.1-6.el7 3
libXau 55
 0:1.0.8-2.1.el7 55
libSM 55
 0:1.2.2-2.el7 55
mesa-libgbm 55
 0:18.3.4-10.el7 27
 0:18.3.4-12.el7_9 25
 0:18.3.4-5.el7 1
 0:18.3.4-7.el7_8.1 1
 0:18.3.4-7.el7 1
libtevent 55
 0:0.9.39-1.el7 54
 0:0.9.37-1.el7 1
libdrm 55
 0:2.4.97-2.el7 55
keyutils-libs 55
 0:1.5.8-3.el7 55
libXdamage 55
 0:1.1.4-4.1.el7 55
libtalloc 55
 0:2.1.16-1.el7 54
 0:2.1.14-1.el7 1
nss-softokn-freebl 55
 0:3.44.0-8.el7_7 29
 0:3.67.0-3.el7_9 12
 0:3.53.1-6.el7_9 11
 0:3.79.0-4.el7_9 2
 0:3.44.0-5.el7 1
cairo-gobject 55
 0:1.15.12-4.el7 55
libmount 55
 0:2.23.2-65.el7 29
 0:2.23.2-65.el7_9.1 22
 0:2.23.2-63.el7 2
 0:2.23.2-61.el7 2
libattr 55
 0:2.4.46-13.el7 55
pulseaudio-libs-glib2 55
 0:10.0-5.el7 31
 0:10.0-6.el7_9 24
hicolor-icon-theme 55
 0:0.12-7.el7 55
libthai 55
 0:0.1.14-9.el7 55
libXrandr 55
 0:1.5.1-2.el7 55
libvorbis 55
 1:1.3.3-8.el7.1 55
gstreamer1-plugins-base 55
 0:1.10.4-2.el7 55
harfbuzz 55
 0:1.7.5-2.el7 55
rest 55
 0:0.8.1-2.el7 55
dconf 55
 0:0.28.0-4.el7 55
upower 55
 0:0.99.7-1.el7 55
dbus-libs 55
 1:1.10.24-15.el7 51
 1:1.10.24-13.el7_6 4
libXi 55
 0:1.7.9-1.el7 55
libglvnd-glx 55
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 55
at-spi2-core 55
 0:2.28.0-1.el7 55
libepoxy 55
 0:1.5.2-1.el7 55
libX11 55
 0:1.6.7-2.el7 30
 0:1.6.7-4.el7_9 17
 0:1.6.7-3.el7_9 8
libcanberra-gtk3 55
 0:0.30-9.el7 54
 0:0.30-5.el7 1
libsoup 55
 0:2.62.2-2.el7 55
libldb 55
 0:1.5.4-1.el7 30
 0:1.5.4-2.el7 24
 0:1.4.2-1.el7 1
avahi-libs 55
 0:0.6.31-20.el7 54
 0:0.6.31-19.el7 1
json-glib 55
 0:1.4.2-2.el7 55
libgudev1 55
 0:219-78.el7 26
 0:219-78.el7_9.3 12
 0:219-78.el7_9.5 10
 0:219-73.el7.1 2
 0:219-78.el7_9.7 2
 0:219-67.el7_7.2 1
 0:219-78.el7_9.2 1
 0:219-73.el7_8.6 1
pcre 55
 0:8.32-17.el7 55
libcap 55
 0:2.22-11.el7 53
 0:2.22-10.el7 2
clutter-gst3 55
 0:3.0.26-1.el7 55
pango 55
 0:1.42.4-4.el7_7 55
flac-libs 55
 0:1.3.0-5.el7_1 55
freetype 55
 0:2.8-14.el7 32
 0:2.8-14.el7_9.1 23
libtdb 55
 0:1.3.18-1.el7 54
 0:1.3.16-1.el7 1
gnome-desktop3 55
 0:3.28.2-2.el7 55
libXfixes 55
 0:5.0.3-1.el7 55
libicu 55
 0:50.2-4.el7_7 53
 0:50.2-3.el7 2
libcanberra 55
 0:0.30-9.el7 54
 0:0.30-5.el7 1
grilo 55
 0:0.3.6-1.el7 55
libevdev 55
 0:1.5.6-1.el7 55
libwayland-client 55
 0:1.15.0-1.el7 55
libxslt 55
 0:1.1.28-6.el7 52
 0:1.1.28-5.el7 3
colord-gtk 55
 0:0.1.25-4.el7 55
harfbuzz-icu 55
 0:1.7.5-2.el7 55
lcms2 55
 0:2.6-3.el7 55
libseccomp 55
 0:2.3.1-4.el7 51
 0:2.3.1-3.el7 4
telepathy-glib 55
 0:0.24.1-1.el7 55
libselinux 55
 0:2.5-15.el7 53
 0:2.5-14.1.el7 2
at-spi2-atk 55
 0:2.26.2-1.el7 55
clutter 55
 0:1.26.2-2.el7 55
cairo 55
 0:1.15.12-4.el7 55
libwayland-cursor 55
 0:1.15.0-1.el7 55
libgcc 55
 0:4.8.5-44.el7 52
 0:4.8.5-39.el7 3
libpwquality 55
 0:1.2.3-5.el7 55
libwayland-egl 55
 0:1.15.0-1.el7 55
cogl 55
 0:1.22.2-2.el7 55
libXcomposite 55
 0:0.4.4-4.1.el7 55
orc 55
 0:0.4.26-1.el7 55
PackageKit-gtk3-module 55
 0:1.1.10-2.el7.centos 54
 0:1.1.10-1.el7.centos 1
bzip2-libs 55
 0:1.0.6-13.el7 55
libglvnd 55
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 55
colord-libs 55
 0:1.3.4-2.el7 54
 0:1.3.4-1.el7 1
pulseaudio-libs 55
 0:10.0-5.el7 31
 0:10.0-6.el7_9 24
p11-kit 55
 0:0.23.5-3.el7 55
libXt 55
 0:1.1.5-3.el7 55
cracklib 55
 0:2.9.0-11.el7 55
libxkbcommon 55
 0:0.7.1-3.el7 55
libXinerama 55
 0:1.1.3-2.1.el7 55
libsecret 55
 0:0.18.6-1.el7 55
libXext 55
 0:1.3.3-3.el7 55
clutter-gtk 55
 0:1.8.4-1.el7 55
pixman 55
 0:0.34.0-1.el7 55
libgcrypt 55
 0:1.5.3-14.el7 55
gdk-pixbuf2 55
 0:2.36.12-3.el7 55
gstreamer1-plugins-bad-free 55
 0:1.10.4-3.el7 55
gcr 55
 0:3.28.0-1.el7 55
abattis-cantarell-fonts 55
 0:0.0.25-1.el7 55
libwayland-server 55
 0:1.15.0-1.el7 55
libXtst 55
 0:1.2.3-1.el7 55
mtdev 55
 0:1.1.5-5.el7 55
gmp 54
 1:6.0.0-15.el7 54
nettle 54
 0:2.7.1-8.el7 31
 0:2.7.1-9.el7_9 23
libtasn1 54
 0:4.10-1.el7 54
gnutls 54
 0:3.3.29-9.el7_6 54
gnome-icon-theme 53
 0:3.12.0-1.el7 53
mesa-libglapi 52
 0:18.3.4-10.el7 27
 0:18.3.4-12.el7_9 23
 0:18.3.4-7.el7_8.1 1
 0:18.3.4-7.el7 1
mesa-libGL 52
 0:18.3.4-10.el7 27
 0:18.3.4-12.el7_9 23
 0:18.3.4-7.el7 1
 0:18.3.4-7.el7_8.1 1
libXxf86vm 52
 0:1.1.4-1.el7 52
mesa-dri-drivers 52
 0:18.3.4-10.el7 26
 0:18.3.4-12.el7_9 21
 0:18.3.4-5.el7 2
 0:18.3.4-7.el7 2
 0:18.3.4-7.el7_8.1 1
libxshmfence 52
 0:1.2-1.el7 52
libcroco 51
 0:0.6.12-4.el7 32
 0:0.6.12-6.el7_9 19
librsvg2 51
 0:2.40.20-1.el7 51
llvm-private 50
 0:7.0.1-1.el7 50
wqy-zenhei-fonts 30
 0:0.9.46-11.el7 30
mutter 21
 0:3.28.3-30.el7 9
 0:3.28.3-26.el7 8
 0:3.28.3-31.el7_9 2
 0:3.28.3-11.el7_7 1
 0:3.28.3-20.el7 1
gnome-shell 21
 0:3.28.3-34.el7_9 10
 0:3.28.3-30.el7 8
 0:3.28.3-13.el7_7 1
 0:3.28.3-33.el7 1
 0:3.28.3-24.el7 1
metacity 21
 0:2.34.13-7.el7 21
NetworkManager-glib 18
 1:1.18.8-1.el7 11
 1:1.18.8-2.el7_9 6
 1:1.18.4-3.el7 1
iso-codes 13
 0:3.46-2.el7 13
xkeyboard-config 10
 0:2.24-1.el7 10
gtk3-devel 6
 0:3.22.30-6.el7 3
 0:3.22.30-8.el7_9 2
 0:3.22.30-5.el7 1
libgdata 5
 0:0.17.9-1.el7 5
lzo 5
 0:2.06-8.el7 5
libcurl 5
 0:7.29.0-59.el7 4
 0:7.29.0-59.el7_9.1 1
libdmapsharing 5
 0:2.9.37-1.el7 5
liboauth 5
 0:0.9.7-4.el7 5
ibus-gtk3 5
 0:1.5.17-11.el7 3
 0:1.5.17-12.el7_9 2
totem-pl-parser 5
 0:3.26.1-1.el7 5
libssh2 5
 0:1.8.0-4.el7 5
libacl 5
 0:2.2.51-15.el7 5
avahi-glib 5
 0:0.6.31-20.el7 5
gom 5
 0:0.4-1.el7 5
grilo-plugins 5
 0:0.3.7-1.el7 5
libidn 5
 0:1.28-4.el7 5
lua 5
 0:5.1.4-15.el7 5
tracker 5
 0:1.10.5-8.el7 5
libarchive 5
 0:3.1.2-14.el7_7 5
libmediaart 5
 0:1.9.4-1.el7 5
samba-libs 3
 0:4.10.4-10.el7 2
 0:4.10.4-11.el7_8 1
gstreamer1-plugins-good 3
 0:1.10.4-2.el7 3
libv4l 3
 0:0.9.5-4.el7 3
nvidia-x11-drv-libs 2
 0:470.63.01-1.el7_9.elrepo 2
ibus 2
 0:1.5.17-12.el7_9 1
 0:1.5.17-11.el7 1
breeze-icon-theme 2
 0:5.52.0-1.el7 2
sssd-client 2
 0:1.16.5-10.el7_9.13 2
sssd-common 2
 0:1.16.5-10.el7_9.13 2
libpciaccess 2
 0:0.14-1.el7 2
lohit-punjabi-fonts 1
 0:2.5.3-2.el7 1
jomolhari-fonts 1
 0:0.003-17.el7 1
vlgothic-fonts 1
 0:20130607-2.el7 1
dejavu-sans-fonts 1
 0:2.33-6.el7 1
gnu-free-mono-fonts 1
 0:20120503-8.el7 1
khmeros-base-fonts 1
 0:5.0-17.el7 1
NetworkManager-libreswan-gnome 1
 0:1.2.4-2.el7 1
nm-connection-editor 1
 0:1.8.6-2.el7 1
thai-scalable-waree-fonts 1
 0:0.5.0-7.el7 1
nhn-nanum-gothic-fonts 1
 0:3.020-9.el7 1
NetworkManager-libreswan 1
 0:1.2.4-2.el7 1
gnome-themes-standard 1
 0:3.28-2.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a936
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a98b
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10c8d7
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa35e5
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
13
main
/usr/bin/gnome-control-center 0x4e5c7
Build id: 678e50893ca9b2c6c6b22f878817a8ec89633bb0
-