Crash in raise

Similar reports
Problem #36440
Component
gnome-settings-daemon
Last affected version
0:3.28.1-8.el7
Executable
/usr/libexec/gsd-wacom
Error name
SIGABRT 6
First occurrence
2021-03-09
Last occurrence
2022-06-03
Unique reports
10
Quality
-26

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 10 / 31
Operating system Count
CentOS 7 31
Architecture Count
x86_64 31
Related packages Count
xz-libs 31
 0:5.2.2-1.el7 31
libX11 31
 0:1.6.7-2.el7 28
 0:1.6.7-4.el7_9 2
 0:1.6.7-3.el7_9 1
dbus-libs 31
 1:1.10.24-14.el7_8 28
 1:1.10.24-15.el7 3
Show moreā€¦ (72)
systemd-libs 31
 0:219-73.el7_8.8 18
 0:219-73.el7_8.9 10
 0:219-78.el7_9.5 2
 0:219-78.el7_9.3 1
nss-softokn-freebl 31
 0:3.44.0-8.el7_7 28
 0:3.67.0-3.el7_9 2
 0:3.53.1-6.el7_9 1
libglvnd-glx 31
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 31
libtdb 31
 0:1.3.18-1.el7 31
glibc-common 31
 0:2.17-307.el7.1 18
 0:2.17-323.el7_9 10
 0:2.17-325.el7_9 2
 0:2.17-317.el7 1
zlib 31
 0:1.2.7-18.el7 28
 0:1.2.7-19.el7_9 3
fribidi 31
 0:1.0.2-1.el7_7.1 31
elfutils-libelf 31
 0:0.176-4.el7 28
 0:0.176-5.el7 3
glibc 31
 0:2.17-307.el7.1 18
 0:2.17-323.el7_9 10
 0:2.17-325.el7_9 2
 0:2.17-317.el7 1
dconf 31
 0:0.28.0-4.el7 31
gnome-desktop3 31
 0:3.28.2-2.el7 31
cairo-gobject 31
 0:1.15.12-4.el7 31
gdk-pixbuf2 31
 0:2.36.12-3.el7 31
pango 31
 0:1.42.4-4.el7_7 31
libXinerama 31
 0:1.1.3-2.1.el7 31
libepoxy 31
 0:1.5.2-1.el7 31
libcanberra-gtk3 31
 0:0.30-9.el7 31
libxkbcommon 31
 0:0.7.1-3.el7 31
gtk3 31
 0:3.22.30-5.el7 28
 0:3.22.30-6.el7 3
libblkid 31
 0:2.23.2-63.el7 28
 0:2.23.2-65.el7_9.1 3
libuuid 31
 0:2.23.2-63.el7 28
 0:2.23.2-65.el7_9.1 3
libwayland-egl 31
 0:1.15.0-1.el7 31
libgudev1 31
 0:219-73.el7_8.8 18
 0:219-73.el7_8.9 10
 0:219-78.el7_9.5 2
 0:219-78.el7_9.3 1
gnome-settings-daemon 31
 0:3.28.1-8.el7 28
 0:3.28.1-11.el7_9 2
 0:3.28.1-10.el7_9 1
libwayland-cursor 31
 0:1.15.0-1.el7 31
libthai 31
 0:0.1.14-9.el7 31
libtool-ltdl 31
 0:2.4.2-22.el7_3 31
libmount 31
 0:2.23.2-63.el7 28
 0:2.23.2-65.el7_9.1 3
libXrandr 31
 0:1.5.1-2.el7 31
gvfs-client 31
 0:1.36.2-3.el7 28
 0:1.36.2-5.el7_9 2
 0:1.36.2-4.el7 1
harfbuzz 31
 0:1.7.5-2.el7 31
libpng 31
 2:1.5.13-7.el7_2 21
 2:1.5.13-8.el7 10
atk 31
 0:2.28.1-2.el7 31
at-spi2-atk 31
 0:2.26.2-1.el7 31
libgcc 31
 0:4.8.5-39.el7 28
 0:4.8.5-44.el7 3
glib2 31
 0:2.56.1-5.el7 28
 0:2.56.1-9.el7_9 2
 0:2.56.1-8.el7 1
libcanberra 31
 0:0.30-9.el7 31
cairo 31
 0:1.15.12-4.el7 31
fontconfig 31
 0:2.13.0-4.3.el7 31
libwacom 31
 0:0.30-1.el7 31
libogg 31
 2:1.3.0-7.el7 31
elfutils-libs 31
 0:0.176-4.el7 28
 0:0.176-5.el7 3
libXcomposite 31
 0:0.4.4-4.1.el7 31
pixman 31
 0:0.34.0-1.el7 31
libXrender 31
 0:0.9.10-1.el7 31
libxcb 31
 0:1.13-1.el7 31
libffi 31
 0:3.0.13-19.el7 31
expat 31
 0:2.1.0-11.el7 28
 0:2.1.0-12.el7 3
at-spi2-core 31
 0:2.28.0-1.el7 31
lz4 31
 0:1.7.5-3.el7 28
 0:1.8.3-1.el7 3
libXdamage 31
 0:1.1.4-4.1.el7 31
libXcursor 31
 0:1.1.15-1.el7 31
bzip2-libs 31
 0:1.0.6-13.el7 31
libglvnd-egl 31
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 31
libwayland-client 31
 0:1.15.0-1.el7 31
libgcrypt 31
 0:1.5.3-14.el7 31
libXfixes 31
 0:5.0.3-1.el7 31
freetype 31
 0:2.8-14.el7 21
 0:2.8-14.el7_9.1 10
libvorbis 31
 1:1.3.3-8.el7.1 31
graphite2 31
 0:1.3.10-1.el7_3 31
libseccomp 31
 0:2.3.1-4.el7 31
libselinux 31
 0:2.5-15.el7 31
libcap 31
 0:2.22-11.el7 31
libXau 31
 0:1.0.8-2.1.el7 31
libglvnd 31
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 31
libXi 31
 0:1.7.9-1.el7 31
libXext 31
 0:1.3.3-3.el7 31
pcre 31
 0:8.32-17.el7 31
libattr 31
 0:2.4.46-13.el7 31
libgpg-error 31
 0:1.12-3.el7 31
PackageKit-gtk3-module 2
 0:1.1.10-2.el7.centos 2
dejavu-sans-mono-fonts 2
 0:2.33-6.el7 2

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a936
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a98b
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10c8d7
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_loop_run
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c6ca
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
gtk_main
/lib64/libgtk-3.so.0 0x22f4a5
Build id: 0a091bd288883efe0c8e8157476b7c8e867cc1f7
-
13
main
/usr/libexec/gsd-wacom 0x5545
Build id: 1e657d36a9900df8e5d01256fca1fb07cbc68d29
-