Crash in raise

Similar reports
Problem #36440
Component
evince
Last affected version
0:3.28.2-9.el7
Executable
/usr/bin/evince
Error name
SIGABRT 6
First occurrence
2020-09-23
Last occurrence
2021-02-28
Unique reports
2
Quality
-26

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 2 / 2
Operating system Count
CentOS 7 2
Architecture Count
x86_64 2
Related packages Count
zlib 2
 0:1.2.7-19.el7_9 1
 0:1.2.7-18.el7 1
poppler-glib 2
 0:0.26.5-42.el7 1
 0:0.26.5-43.el7.1 1
jbigkit-libs 2
 0:2.0-11.el7 2
Show moreā€¦ (88)
glibc-common 2
 0:2.17-307.el7.1 1
 0:2.17-323.el7_9 1
expat 2
 0:2.1.0-12.el7 1
 0:2.1.0-11.el7 1
pcre 2
 0:8.32-17.el7 2
libjpeg-turbo 2
 0:1.2.90-8.el7 2
libX11 2
 0:1.6.7-3.el7_9 1
 0:1.6.7-2.el7 1
evince-libs 2
 0:3.28.2-10.el7 1
 0:3.28.2-9.el7 1
fribidi 2
 0:1.0.2-1.el7_7.1 2
libcroco 2
 0:0.6.12-6.el7_9 1
 0:0.6.12-4.el7 1
libtdb 2
 0:1.3.18-1.el7 2
systemd-libs 2
 0:219-78.el7_9.3 1
 0:219-73.el7_8.8 1
libogg 2
 2:1.3.0-7.el7 2
gtk3 2
 0:3.22.30-6.el7 1
 0:3.22.30-5.el7 1
freetype 2
 0:2.8-14.el7 1
 0:2.8-14.el7_9.1 1
nss-softokn-freebl 2
 0:3.44.0-8.el7_7 1
 0:3.53.1-6.el7_9 1
glib2 2
 0:2.56.1-5.el7 1
 0:2.56.1-8.el7 1
libmount 2
 0:2.23.2-65.el7_9.1 1
 0:2.23.2-63.el7 1
libxml2 2
 0:2.9.1-6.el7.5 1
 0:2.9.1-6.el7.4 1
libXrandr 2
 0:1.5.1-2.el7 2
libxcb 2
 0:1.13-1.el7 2
libgcrypt 2
 0:1.5.3-14.el7 2
at-spi2-core 2
 0:2.28.0-1.el7 2
libXinerama 2
 0:1.1.3-2.1.el7 2
cairo 2
 0:1.15.12-4.el7 2
libthai 2
 0:0.1.14-9.el7 2
hicolor-icon-theme 2
 0:0.12-7.el7 2
libgcc 2
 0:4.8.5-39.el7 1
 0:4.8.5-44.el7 1
libepoxy 2
 0:1.5.2-1.el7 2
elfutils-libs 2
 0:0.176-4.el7 1
 0:0.176-5.el7 1
libcanberra-gtk3 2
 0:0.30-9.el7 2
libcanberra 2
 0:0.30-9.el7 2
libstdc++ 2
 0:4.8.5-44.el7 1
 0:4.8.5-39.el7 1
libXrender 2
 0:0.9.10-1.el7 2
libXau 2
 0:1.0.8-2.1.el7 2
libvorbis 2
 1:1.3.3-8.el7.1 2
gvfs-client 2
 0:1.36.2-3.el7 1
 0:1.36.2-4.el7 1
fontconfig 2
 0:2.13.0-4.3.el7 2
libpng 2
 2:1.5.13-7.el7_2 1
 2:1.5.13-8.el7 1
libgpg-error 2
 0:1.12-3.el7 2
libtool-ltdl 2
 0:2.4.2-22.el7_3 2
elfutils-libelf 2
 0:0.176-4.el7 1
 0:0.176-5.el7 1
libXdamage 2
 0:1.1.4-4.1.el7 2
librsvg2 2
 0:2.40.20-1.el7 2
libxkbcommon 2
 0:0.7.1-3.el7 2
atk 2
 0:2.28.1-2.el7 2
lcms2 2
 0:2.6-3.el7 2
libXfixes 2
 0:5.0.3-1.el7 2
libglvnd-egl 2
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 2
libblkid 2
 0:2.23.2-63.el7 1
 0:2.23.2-65.el7_9.1 1
libwayland-client 2
 0:1.15.0-1.el7 2
gnome-icon-theme 2
 0:3.12.0-1.el7 2
evince 2
 0:3.28.2-9.el7 1
 0:3.28.2-10.el7 1
libXcursor 2
 0:1.1.15-1.el7 2
abattis-cantarell-fonts 2
 0:0.0.25-1.el7 2
glibc 2
 0:2.17-323.el7_9 1
 0:2.17-307.el7.1 1
lz4 2
 0:1.7.5-3.el7 1
 0:1.8.3-1.el7 1
adwaita-icon-theme 2
 0:3.28.0-1.el7 2
libffi 2
 0:3.0.13-19.el7 2
libglvnd-glx 2
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 2
libseccomp 2
 0:2.3.1-4.el7 2
libglvnd 2
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 2
libtiff 2
 0:4.0.3-32.el7 1
 0:4.0.3-35.el7 1
at-spi2-atk 2
 0:2.26.2-1.el7 2
libXi 2
 0:1.7.9-1.el7 2
graphite2 2
 0:1.3.10-1.el7_3 2
harfbuzz 2
 0:1.7.5-2.el7 2
libuuid 2
 0:2.23.2-63.el7 1
 0:2.23.2-65.el7_9.1 1
libsecret 2
 0:0.18.6-1.el7 2
libcap 2
 0:2.22-11.el7 2
PackageKit-gtk3-module 2
 0:1.1.10-2.el7.centos 2
urw-base35-nimbus-sans-fonts 2
 0:20170801-10.el7 2
gnome-desktop3 2
 0:3.28.2-2.el7 2
poppler 2
 0:0.26.5-42.el7 1
 0:0.26.5-43.el7.1 1
pixman 2
 0:0.34.0-1.el7 2
openjpeg-libs 2
 0:1.5.1-18.el7 2
dconf 2
 0:0.28.0-4.el7 2
gdk-pixbuf2 2
 0:2.36.12-3.el7 2
dbus-libs 2
 1:1.10.24-15.el7 1
 1:1.10.24-14.el7_8 1
pango 2
 0:1.42.4-4.el7_7 2
bzip2-libs 2
 0:1.0.6-13.el7 2
libwayland-egl 2
 0:1.15.0-1.el7 2
libselinux 2
 0:2.5-15.el7 2
xz-libs 2
 0:5.2.2-1.el7 2
cairo-gobject 2
 0:1.15.12-4.el7 2
libattr 2
 0:2.4.46-13.el7 2
libwayland-cursor 2
 0:1.15.0-1.el7 2
libXext 2
 0:1.3.3-3.el7 2
libXcomposite 2
 0:0.4.4-4.1.el7 2
gtk3-devel 1
 0:3.22.30-6.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

No reports in the last 20 months.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

No reports in the last 20 months.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
g_assertion_message
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x726b5
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
g_assertion_message_expr
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x7271a
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
g_weak_ref_set
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a936
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
6
g_weak_ref_clear
/lib64/libgobject-2.0.so.0 0x1a98b
Build id: 5920c5c01a9f2fee049309b9fe5ee0c64d383ea9
-
7
g_settings_backend_invoke_closure
/lib64/libgio-2.0.so.0 0x10c8d7
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
8
g_idle_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x48cc7
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
9
g_main_context_dispatch
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c099
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
10
g_main_context_iterate.isra.19
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c3f8
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
11
g_main_context_iteration
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x4c4ac
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
12
g_application_run
/lib64/libgio-2.0.so.0 0xa36d0
Build id: d1bd5fdbb3ea4ae856c082437ec05a2c6db334c4
-
13
main
/usr/bin/evince 0x1da16
Build id: 71b5cbf96277379e73f0e1d87e14f76ea1128739
-