Crash in raise

Similar reports
Problem #1004
Component
control-center
Last affected version
1:3.28.1-7.el7
Executable
/usr/bin/gnome-control-center
Error name
SIGABRT 6
First occurrence
2020-10-19
Last occurrence
2021-03-02
Unique reports
6
Quality
-18

Statistics

Operating system Unique / Total count
CentOS 7 6 / 34
Operating system Count
CentOS 7 34
Architecture Count
x86_64 34
Related packages Count
libcanberra 36
 0:0.30-9.el7 32
 0:0.30-5.el7 4
libcap 36
 0:2.22-11.el7 32
 0:2.22-10.el7 2
 0:2.22-9.el7 2
polkit 36
 0:0.112-26.el7 32
 0:0.112-22.el7_7.1 2
 0:0.112-18.el7 1
 0:0.112-14.el7 1
Show moreā€¦ (192)
libselinux 36
 0:2.5-15.el7 32
 0:2.5-14.1.el7 3
 0:2.5-12.el7 1
colord-libs 36
 0:1.3.4-2.el7 32
 0:1.3.4-1.el7 4
atk 36
 0:2.28.1-2.el7 32
 0:2.28.1-1.el7 3
 0:2.22.0-3.el7 1
gnome-online-accounts 36
 0:3.28.2-1.el7 32
 0:3.28.0-1.el7 3
 0:3.26.2-1.el7 1
accountsservice-libs 36
 0:0.6.50-7.el7 32
 0:0.6.50-6.el7_7 2
 0:0.6.50-2.el7 1
 0:0.6.45-7.el7 1
libcanberra-gtk3 36
 0:0.30-9.el7 32
 0:0.30-5.el7 4
sqlite 36
 0:3.7.17-8.el7_7.1 32
 0:3.7.17-8.el7 4
avahi-libs 36
 0:0.6.31-20.el7 32
 0:0.6.31-19.el7 4
libffi 36
 0:3.0.13-19.el7 32
 0:3.0.13-18.el7 4
gtk3 35
 0:3.22.30-6.el7 27
 0:3.22.30-5.el7 6
 0:3.22.26-4.el7_5 1
 0:3.22.30-3.el7 1
glib2 35
 0:2.56.1-8.el7 27
 0:2.56.1-5.el7 5
 0:2.56.1-2.el7 1
 0:2.56.1-7.el7 1
 0:2.54.2-2.el7 1
libseccomp 35
 0:2.3.1-4.el7 32
 0:2.3.1-3.el7 3
libicu 35
 0:50.2-4.el7_7 31
 0:50.2-3.el7 2
 0:50.1.2-15.el7 1
 0:50.1.2-17.el7 1
NetworkManager-libnm 34
 1:1.18.8-2.el7_9 26
 1:1.18.4-3.el7 5
 1:1.12.0-6.el7 1
 1:1.18.8-1.el7 1
 1:1.10.2-14.el7_5 1
libxkbcommon 34
 0:0.7.1-3.el7 33
 0:0.7.1-1.el7 1
gdk-pixbuf2 34
 0:2.36.12-3.el7 33
 0:2.36.5-1.el7 1
dconf 34
 0:0.28.0-4.el7 33
 0:0.26.0-2.el7 1
ibus-libs 34
 0:1.5.17-12.el7_9 26
 0:1.5.17-10.el7 5
 0:1.5.17-2.el7 2
 0:1.5.17-11.el7 1
control-center 34
 1:3.28.1-7.el7 27
 1:3.28.1-6.el7 5
 1:3.28.1-4.el7 1
 1:3.26.2-8.el7 1
libmount 34
 0:2.23.2-65.el7 19
 0:2.23.2-65.el7_9.1 8
 0:2.23.2-63.el7 5
 0:2.23.2-59.el7 1
 0:2.23.2-52.el7 1
colord-gtk 34
 0:0.1.25-4.el7 34
telepathy-glib 34
 0:0.24.1-1.el7 34
cyrus-sasl-lib 34
 0:2.1.26-23.el7 34
glibc 34
 0:2.17-317.el7 19
 0:2.17-323.el7_9 7
 0:2.17-307.el7.1 5
 0:2.17-222.el7 1
 0:2.17-260.el7 1
 0:2.17-322.el7_9 1
zlib 34
 0:1.2.7-18.el7 25
 0:1.2.7-19.el7_9 8
 0:1.2.7-17.el7 1
gstreamer1 34
 0:1.10.4-2.el7 34
libcroco 34
 0:0.6.12-6.el7_9 27
 0:0.6.12-4.el7 6
 0:0.6.11-1.el7 1
krb5-libs 34
 0:1.15.1-50.el7 27
 0:1.15.1-46.el7 5
 0:1.15.1-19.el7 1
 0:1.15.1-34.el7 1
nss 34
 0:3.53.1-3.el7_9 27
 0:3.44.0-7.el7_7 5
 0:3.36.0-7.el7_5 1
 0:3.36.0-5.el7_5 1
libgpg-error 34
 0:1.12-3.el7 34
harfbuzz-icu 34
 0:1.7.5-2.el7 33
 0:1.3.2-1.el7 1
libwayland-server 34
 0:1.15.0-1.el7 33
 0:1.14.0-2.el7 1
librsvg2 34
 0:2.40.20-1.el7 33
 0:2.40.16-1.el7 1
libwayland-cursor 34
 0:1.15.0-1.el7 33
 0:1.14.0-2.el7 1
libnotify 34
 0:0.7.7-1.el7 34
clutter-gst3 34
 0:3.0.26-1.el7 33
 0:3.0.22-1.el7 1
libwebp 34
 0:0.3.0-7.el7 34
gvfs-client 34
 0:1.36.2-4.el7 27
 0:1.36.2-3.el7 5
 0:1.36.2-1.el7 1
 0:1.30.4-5.el7 1
libjpeg-turbo 34
 0:1.2.90-8.el7 32
 0:1.2.90-5.el7 1
 0:1.2.90-6.el7 1
gnome-desktop3 34
 0:3.28.2-2.el7 33
 0:3.22.2-2.el7 1
elfutils-libelf 34
 0:0.176-5.el7 27
 0:0.176-4.el7 5
 0:0.172-2.el7 1
 0:0.170-4.el7 1
at-spi2-core 34
 0:2.28.0-1.el7 33
 0:2.22.0-1.el7 1
openldap 34
 0:2.4.44-22.el7 27
 0:2.4.44-21.el7_6 6
 0:2.4.44-15.el7_5 1
libtevent 34
 0:0.9.39-1.el7 32
 0:0.9.36-1.el7 1
 0:0.9.33-2.el7 1
cups-libs 34
 1:1.6.3-51.el7 28
 1:1.6.3-43.el7 5
 1:1.6.3-35.el7 1
libgcc 34
 0:4.8.5-44.el7 27
 0:4.8.5-39.el7 5
 0:4.8.5-28.el7_5.1 1
 0:4.8.5-36.el7 1
libxml2 34
 0:2.9.1-6.el7.5 27
 0:2.9.1-6.el7.4 5
 0:2.9.1-6.el7_2.3 2
fontconfig 34
 0:2.13.0-4.3.el7 33
 0:2.10.95-11.el7 1
elfutils-libs 34
 0:0.176-5.el7 27
 0:0.176-4.el7 5
 0:0.170-4.el7 1
 0:0.172-2.el7 1
libtdb 34
 0:1.3.18-1.el7 32
 0:1.3.15-1.el7 2
harfbuzz 34
 0:1.7.5-2.el7 33
 0:1.3.2-1.el7 1
libXext 34
 0:1.3.3-3.el7 34
gstreamer1-plugins-base 34
 0:1.10.4-2.el7 33
 0:1.10.4-1.el7 1
glibc-common 34
 0:2.17-317.el7 19
 0:2.17-323.el7_9 7
 0:2.17-307.el7.1 5
 0:2.17-222.el7 1
 0:2.17-322.el7_9 1
 0:2.17-260.el7 1
adwaita-icon-theme 34
 0:3.28.0-1.el7 33
 0:3.26.0-1.el7 1
cairo 34
 0:1.15.12-4.el7 32
 0:1.15.12-3.el7 1
 0:1.14.8-2.el7 1
graphite2 34
 0:1.3.10-1.el7_3 34
libpng 34
 2:1.5.13-8.el7 27
 2:1.5.13-7.el7_2 7
libcom_err 34
 0:1.42.9-19.el7 27
 0:1.42.9-17.el7 5
 0:1.42.9-13.el7 1
 0:1.42.9-12.el7_5 1
libdrm 34
 0:2.4.97-2.el7 32
 0:2.4.83-2.el7 1
 0:2.4.91-3.el7 1
libblkid 34
 0:2.23.2-65.el7 19
 0:2.23.2-65.el7_9.1 8
 0:2.23.2-63.el7 5
 0:2.23.2-52.el7 1
 0:2.23.2-59.el7 1
libnma 34
 0:1.8.6-2.el7 34
libxcb 34
 0:1.13-1.el7 33
 0:1.12-1.el7 1
libthai 34
 0:0.1.14-9.el7 34
libepoxy 34
 0:1.5.2-1.el7 33
 0:1.3.1-2.el7_5 1
cairo-gobject 34
 0:1.15.12-4.el7 32
 0:1.15.12-3.el7 1
 0:1.14.8-2.el7 1
libattr 34
 0:2.4.46-13.el7 34
libogg 34
 2:1.3.0-7.el7 34
libxslt 34
 0:1.1.28-6.el7 27
 0:1.1.28-5.el7 7
libpwquality 34
 0:1.2.3-5.el7 34
upower 34
 0:0.99.7-1.el7 33
 0:0.99.4-2.el7 1
libXtst 34
 0:1.2.3-1.el7 34
libvorbis 34
 1:1.3.3-8.el7.1 34
compat-libcolord1 34
 0:1.0.4-1.el7 34
libtalloc 34
 0:2.1.16-1.el7 32
 0:2.1.10-1.el7 1
 0:2.1.13-1.el7 1
enchant 34
 1:1.6.0-8.el7 34
libstdc++ 34
 0:4.8.5-44.el7 27
 0:4.8.5-39.el7 5
 0:4.8.5-36.el7 1
 0:4.8.5-28.el7_5.1 1
gnome-bluetooth-libs 34
 1:3.28.2-1.el7 33
 1:3.20.1-1.el7 1
libsndfile 34
 0:1.0.25-12.el7 27
 0:1.0.25-11.el7 5
 0:1.0.25-10.el7 2
openssl-libs 34
 1:1.0.2k-19.el7 18
 1:1.0.2k-21.el7_9 14
 1:1.0.2k-12.el7 1
 1:1.0.2k-16.el7 1
libuuid 34
 0:2.23.2-65.el7 19
 0:2.23.2-65.el7_9.1 8
 0:2.23.2-63.el7 5
 0:2.23.2-59.el7 1
 0:2.23.2-52.el7 1
libICE 34
 0:1.0.9-9.el7 34
nss-util 34
 0:3.53.1-1.el7_9 27
 0:3.44.0-4.el7_7 5
 0:3.36.0-1.el7_5 2
pulseaudio-libs 34
 0:10.0-5.el7 20
 0:10.0-6.el7_9 14
flac-libs 34
 0:1.3.0-5.el7_1 34
libXrender 34
 0:0.9.10-1.el7 34
lz4 34
 0:1.8.3-1.el7 27
 0:1.7.5-3.el7 5
 0:1.7.5-2.el7 2
json-glib 34
 0:1.4.2-2.el7 33
 0:1.2.6-1.el7 1
libXt 34
 0:1.1.5-3.el7 34
gsm 34
 0:1.0.13-11.el7 34
cheese-libs 34
 2:3.28.0-1.el7 33
 2:3.22.1-2.el7 1
libXau 34
 0:1.0.8-2.1.el7 34
nss-softokn-freebl 34
 0:3.53.1-6.el7_9 27
 0:3.44.0-8.el7_7 5
 0:3.36.0-5.el7_5 2
libgcrypt 34
 0:1.5.3-14.el7 34
rest 34
 0:0.8.1-2.el7 33
 0:0.8.0-2.el7 1
gnome-icon-theme 34
 0:3.12.0-1.el7 34
libXrandr 34
 0:1.5.1-2.el7 34
freetype 34
 0:2.8-14.el7_9.1 27
 0:2.8-14.el7 5
 0:2.8-12.el7 1
 0:2.4.11-15.el7 1
libsecret 34
 0:0.18.6-1.el7 33
 0:0.18.5-2.el7 1
libwacom 34
 0:0.30-1.el7 33
 0:0.24-3.el7 1
webkitgtk4 34
 0:2.28.2-2.el7 27
 0:2.22.7-2.el7 5
 0:2.16.6-6.el7 1
 0:2.20.5-1.el7 1
libXcursor 34
 0:1.1.15-1.el7 33
 0:1.1.14-8.el7 1
pango 34
 0:1.42.4-4.el7_7 32
 0:1.42.4-1.el7 1
 0:1.40.4-1.el7 1
at-spi2-atk 34
 0:2.26.2-1.el7 33
 0:2.22.0-2.el7 1
webkitgtk4-jsc 34
 0:2.28.2-2.el7 27
 0:2.22.7-2.el7 5
 0:2.16.6-6.el7 1
 0:2.20.5-1.el7 1
libwayland-client 34
 0:1.15.0-1.el7 33
 0:1.14.0-2.el7 1
libtool-ltdl 34
 0:2.4.2-22.el7_3 34
libsoup 34
 0:2.62.2-2.el7 33
 0:2.56.0-6.el7 1
bzip2-libs 34
 0:1.0.6-13.el7 34
libgtop2 34
 0:2.38.0-3.el7 33
 0:2.34.2-2.el7 1
expat 34
 0:2.1.0-12.el7 27
 0:2.1.0-11.el7 5
 0:2.1.0-10.el7_3 2
nspr 34
 0:4.25.0-2.el7_9 27
 0:4.21.0-1.el7 5
 0:4.19.0-1.el7_5 2
libXcomposite 34
 0:0.4.4-4.1.el7 34
ModemManager-glib 34
 0:1.6.10-4.el7 27
 0:1.6.10-3.el7_6 5
 0:1.6.10-1.el7 2
libSM 34
 0:1.2.2-2.el7 34
grilo 34
 0:0.3.6-1.el7 33
 0:0.3.3-1.el7 1
xz-libs 34
 0:5.2.2-1.el7 34
libX11 34
 0:1.6.7-3.el7_9 27
 0:1.6.7-2.el7 5
 0:1.6.5-1.el7 1
 0:1.6.5-2.el7 1
libinput 34
 0:1.10.7-2.el7 33
 0:1.8.4-2.el7 1
PackageKit-gtk3-module 34
 0:1.1.10-2.el7.centos 32
 0:1.1.10-1.el7.centos 1
 0:1.1.5-2.el7.centos 1
orc 34
 0:0.4.26-1.el7 34
keyutils-libs 34
 0:1.5.8-3.el7 34
gcr 34
 0:3.28.0-1.el7 33
 0:3.20.0-1.el7 1
p11-kit 34
 0:0.23.5-3.el7 34
cogl 34
 0:1.22.2-2.el7 34
cracklib 34
 0:2.9.0-11.el7 34
pixman 34
 0:0.34.0-1.el7 34
libldb 34
 0:1.5.4-1.el7 32
 0:1.3.4-1.el7 1
 0:1.2.2-1.el7 1
pulseaudio-libs-glib2 34
 0:10.0-5.el7 20
 0:10.0-6.el7_9 14
clutter-gtk 34
 0:1.8.4-1.el7 34
clutter 34
 0:1.26.2-2.el7 34
pcre 34
 0:8.32-17.el7 34
dbus-glib 34
 0:0.100-7.el7 34
tcp_wrappers-libs 34
 0:7.6-77.el7 34
lcms2 34
 0:2.6-3.el7 34
libXdamage 34
 0:1.1.4-4.1.el7 34
mtdev 34
 0:1.1.5-5.el7 34
libasyncns 34
 0:0.8-7.el7 34
libXinerama 34
 0:1.1.3-2.1.el7 34
libXi 34
 0:1.7.9-1.el7 34
libevdev 34
 0:1.5.6-1.el7 34
libXfixes 34
 0:5.0.3-1.el7 34
hicolor-icon-theme 34
 0:0.12-7.el7 34
abattis-cantarell-fonts 34
 0:0.0.25-1.el7 34
hyphen 34
 0:2.8.6-5.el7 34
libwbclient 33
 0:4.10.16-9.el7_9 14
 0:4.10.16-7.el7_9 13
 0:4.10.4-11.el7_8 4
 0:4.7.1-6.el7 1
 0:4.8.3-4.el7 1
dbus-libs 33
 1:1.10.24-15.el7 27
 1:1.10.24-14.el7_8 3
 1:1.10.24-7.el7 1
 1:1.10.24-12.el7 1
 1:1.10.24-13.el7_6 1
samba-common-libs 33
 0:4.10.16-9.el7_9 14
 0:4.10.16-7.el7_9 13
 0:4.10.4-11.el7_8 4
 0:4.7.1-6.el7 1
 0:4.8.3-4.el7 1
samba-client-libs 33
 0:4.10.16-9.el7_9 14
 0:4.10.16-7.el7_9 13
 0:4.10.4-11.el7_8 4
 0:4.8.3-4.el7 1
 0:4.7.1-6.el7 1
libgudev1 33
 0:219-78.el7_9.2 18
 0:219-78.el7_9.3 8
 0:219-73.el7_8.9 3
 0:219-78.el7 1
 0:219-57.el7 1
 0:219-73.el7_8.6 1
 0:219-62.el7 1
mesa-libgbm 33
 0:18.3.4-12.el7_9 27
 0:18.3.4-7.el7_8.1 3
 0:17.2.3-8.20171019.el7 1
 0:18.0.5-3.el7 1
 0:18.3.4-10.el7 1
libglvnd 33
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 33
gstreamer1-plugins-bad-free 33
 0:1.10.4-3.el7 33
systemd-libs 33
 0:219-78.el7_9.2 18
 0:219-78.el7_9.3 8
 0:219-73.el7_8.9 3
 0:219-57.el7 1
 0:219-78.el7 1
 0:219-73.el7_8.6 1
 0:219-62.el7 1
libwayland-egl 33
 0:1.15.0-1.el7 33
fribidi 33
 0:1.0.2-1.el7_7.1 32
 0:1.0.2-1.el7 1
libsmbclient 33
 0:4.10.16-9.el7_9 14
 0:4.10.16-7.el7_9 13
 0:4.10.4-11.el7_8 4
 0:4.7.1-6.el7 1
 0:4.8.3-4.el7 1
libglvnd-egl 33
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 33
libglvnd-gles 33
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 33
libglvnd-glx 33
 1:1.0.1-0.8.git5baa1e5.el7 33
libtasn1 32
 0:4.10-1.el7 32
jansson 32
 0:2.10-1.el7 32
nettle 32
 0:2.7.1-8.el7 32
gmp 32
 1:6.0.0-15.el7 32
gnutls 32
 0:3.3.29-9.el7_6 32
libxshmfence 31
 0:1.2-1.el7 31
libXxf86vm 31
 0:1.1.4-1.el7 31
mesa-dri-drivers 30
 0:18.3.4-12.el7_9 23
 0:18.3.4-7.el7_8.1 4
 0:18.0.5-3.el7 1
 0:17.2.3-8.20171019.el7 1
 0:18.3.4-10.el7 1
mesa-libGL 30
 0:18.3.4-12.el7_9 24
 0:18.3.4-7.el7_8.1 3
 0:17.2.3-8.20171019.el7 1
 0:18.0.5-3.el7 1
 0:18.3.4-10.el7 1
mesa-libglapi 30
 0:18.3.4-12.el7_9 24
 0:18.3.4-7.el7_8.1 3
 0:18.0.5-3.el7 1
 0:18.3.4-10.el7 1
 0:17.2.3-8.20171019.el7 1
dejavu-sans-mono-fonts 20
 0:2.33-6.el7 20
libpciaccess 19
 0:0.14-1.el7 19
llvm-private 12
 0:7.0.1-1.el7 10
 0:6.0.1-2.el7 1
 0:5.0.0-3.el7 1
glib-networking 12
 0:2.56.1-1.el7 12
gtk3-devel 11
 0:3.22.30-6.el7 9
 0:3.22.30-5.el7 2
ibus-gtk3 9
 0:1.5.17-12.el7_9 7
 0:1.5.17-10.el7 2
nscd 7
 0:2.17-317.el7 6
 0:2.17-307.el7.1 1
google-droid-sans-fonts 6
 0:20120715-12.el7 6
gamin 4
 0:0.1.10-16.el7 4
samba-libs 4
 0:4.10.4-11.el7_8 4
glib2-fam 4
 0:2.56.1-8.el7 4
NetworkManager-glib 3
 1:1.18.8-2.el7_9 2
 1:1.18.4-3.el7 1
nhn-nanum-gothic-fonts 2
 0:3.020-9.el7 2
nvidia-x11-drv-libs 1
 0:450.80.02-1.el7_9.elrepo 1
mesa-libEGL 1
 0:17.2.3-8.20171019.el7 1
mesa-libwayland-egl 1
 0:17.2.3-8.20171019.el7 1
metacity 1
 0:2.34.13-7.el7 1
wqy-zenhei-fonts 1
 0:0.9.46-11.el7 1
iso-codes 1
 0:3.46-2.el7 1
gnome-shell 1
 0:3.28.3-33.el7 1
mutter 1
 0:3.28.3-30.el7 1
dejavu-sans-fonts 1
 0:2.33-6.el7 1

Packages names with count less than the total count of reports are most probably not the cause of the problem.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

No reports in the last 20 months.

History

Daily:

Weekly:

Monthly:

No reports in the last 20 days.

No reports in the last 20 weeks.

No reports in the last 20 months.


Backtrace

Frame # Function Binary Source or offset Line
1
raise
/lib64/libc.so.6 0x36387
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
2
abort
/lib64/libc.so.6 0x37a78
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-
3
smc_tree_abort
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x1b5a9
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
4
slab_allocator_free_chunk
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x6823b
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
5
magazine_cache_push_magazine
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x68526
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
6
private_thread_memory_cleanup
/lib64/libglib-2.0.so.0 0x686b2
Build id: 36933a0e00cf7727e701e773f3051f91bd0ee04a
-
7
__nptl_deallocate_tsd
/lib64/libpthread.so.0 0x7ca2
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
8
start_thread
/lib64/libpthread.so.0 0x7eb3
Build id: 2b482b3bae79def4e5bc9791bc6bbdae0e93e359
-
9
__clone
/lib64/libc.so.6 0xfe8dd
Build id: d78066a9c36f5fd63e2f6ac851ae3515c4c9792a
-